onsdag, april 30, 2014

Fred eller splittring i Europa


Carl Bildt skriver på DN-debatt om hur viktigt det kommande EU-valet är. Bildt målar upp en hotfull bild i Europa, speciellt med tanke på Ryssland agerande i Ukraina. Därefter poängterar Bildt hur viktigt det är med fred och säkerhet. Det enda vi kan göra för att möta hotet från öst enligt Bildt är att stärka samarbetet mellan Europas demokratier. Därefter kommer Bildt till själva poängen. Hotet mot samarbetet mellan Europas demokrater är framgångarna från ”extrempartier” som ju riskerar att gå fram kraftigt i kommande EU-val. Bildt nämner att det är ”de bägge ytterkantspartierna” som vill bryta loss Sverige från EU-samarbetet. Sensmoral, rösta på M i EU-valet, annars riskerar ni att stödja Putin och splittra Europas demokratier.    

Bildt är ju en erkänt skicklig debattör och retoriker, vilket vi ju ser prov på i just denna artikel. Moderaterna har ju själva, tillsammans med allianspartierna i princip lagt hela vårt försvar i malpåse, - ety inget hot från öst eller någon annanstans föreligger ju. Här har vi alltså två fundamentala fel från Bildt och Moderaterna. Dels har de rustat ned försvaret, som ju ändå måste vara det mest verkningsfulla medlet mot utländsk aggression. Dels har de själva sagt upprepade gånger att inget hot från öst eller från något annat håll föreligger inom överskådlig tid.

Ett stärkt samarbete mellan Europas demokratier behöver som Bildt insinuerar, inte innebära att man ställer upp på eller röstar för ett överstatligt Europa. Bildt framstället som att

ställer ni inte upp på det EU vi vill ha, så hjälper ni Putin.

Ett sådant synsätt är ju näppeligen demokratisk, om vi nu skall tala om Europas demokratier. Vi är några stycken som vill utnyttja vår demokratiska rätt att rösta mot ett överstatligt Europa, utan att för den skull ge Putin några sympatier. Bildt blandar äpplen och päron, uppenbarligen för att vinna vilsna EU-röster inför valet. I själva verket är de EU-kritiska partierna en direkt reaktion på att utvecklingen inom EU, som tagit en riktning många människor helt enkelt inte vill se. Alla dessa människor måste få ge uttryck för detta i demokratisk ordning. I ljuset av detta är Bildt tal om ett enigt Europa samma enighet vi ser i rena diktaturländer. Det Bildt kallar ”splittring” är inget annat än olika fullt legitima demokratiska åsikter. I viss mån är och kommer alltid demokratier vara splittrade, eftersom motsatsen kännetecknar rena diktaturer. Och vi kan självklart inte förvandla hela Europa till diktatur, bara för att bekämpa en annan diktatur (Putin har sannolikt en majoritet av väljarna bakom sig i Ryssland, dessutom).

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

När demokratins status reduceras till att vara ett verktyg att legitimera en sittande regim, så läggs fokuset på påtvingad konsensus genom envägspropaganda och medföljande social kontroll. Det kan vi se i varierande grad runt om i världen. Inte desto mindre i Sverige.

Robsten sa...

Marika Formgren "Jan Tullberg finns inte". Om hur man trollar bort en debattör.

http://www.marikaformgren.se/#post60