lördag, april 07, 2012

Den fjärde vägen


Annika Borg har på DN-debatt skrivit en läsvärd artikel om människosyn och de medborgliga friheter vi faktiskt har i vårt land. Artikelns stora förtjänst är att vi lätt glömmer hur fria vi egentligen är jämfört med befolkningen i vissa andra länder. Borg tar Syrien som exempel på ett land där ett åsiktsmässigt felsteg kan få förödande konsekvenser för den enskilda människan. Borg påpekar också att vi ofta tappat proportionerna på de problem vi har i vårt land. Delvis har hon rätt, delvis har vi stora problem. Tyvärr är vårt samhälle fortfarande så rikt och välfungerande så problemen kan för delar av befolkningen sopas under mattan. Människor bor i bekväma villaområden och pendlar till deras välbetalda arbeten. Problemen är inte synliga och kan rationaliseras bort. 


Borg påstår också att Breivik exploaterats politiskt, genom att alla möjliga (och omöjliga) människor blivit misstänkliggjorda genom Breivikkopplingar. Dessutom väger hon upp detta genom påstående att även det muslimska attentatet i Toulouse nyligen, också utnyttjats politiskt. Att Breivik utnyttjats så hårt att det faktiskt tappat all effekt står utom allt tvivel. Kopplingarna har dragits så hårt i Breiviksfallet att det numera bara framkallar skrattsalvor när någon nämner "Breivik". Att Axess-redaktionen tog åt sig av att några flum-latte-kulturmarxister på någon kultur redaktion anklagade dem med en obskyr Breivik-koppling är det enda som förvånar. Jag trodde faktiskt att de var bra mycket tuffare än så. Däremot kan jag faktiskt inte komma på att någon enda grupp utnyttjat Toulouse-händelsen. Det kan bero på ren slöhet eller något annat, men jag har då inte sett att någon politisk kraft ens nämnt Toulouse. Så här skriver Borg i sin artikel.


Den hotbild som ofta målas upp om att Europa i allmänhet – och Sverige kanske i synnerhet – har många likheter med trettiotalets Europa är ett exempel på en sådan retorik. Såväl samhällen som människor kan nämligen radikaliseras om de ständigt utpekas som på – eller över – gränsen till det extrema eller intoleranta. Vi tror att vi skyddar demokratin genom starka ord och skrämmande paralleller, men är det så?    


Förmodligen är det inte så. Och som en tanke ser jag att SVT, som ju har ett mycket tungt demokratiskt ansvar, har publicerat en artikel om ND:s demonstration med rubriken "Viktigt att stå upp mot nazisterna". Rubriken är ett citat av någon intervjuad vänsterhuligan. Rubriken står också inom citattecken, men det spelar ingen roll. Nästan alla läser rubriken som ett påstående av SVT. Mina kunskaper om ND är begränsade, ibland tror man att det är ett enmansprojekt av M Abrahamsson. Oavsett detta så är de inga nazister. Att just SVT gör sig skyldig till det Borg talar om här, på grövsta tänkbara sätt, är uppseendeväckande. 


Länk SVT


Länk2 SVT


Vidare i Borgs artikel.
För hur kommer vårt samhälle att förändras om vi tror att alla människor endast har en fernissa av medmänsklighet, sans och förnuft, men att det under ett millimetertunt lager bor en nazist, rasist, antisemit, islamist,  [...]
Historien visar förvisso att en stor del av en befolkning är beredd att medverka till eller stillatigande tillåta förtryck och våld. Och det är varje människas skyldighet att ställa sig frågan om vem man skulle vara i skarpt läge. Men ingen av oss har ett svar på det. Det vi däremot vet är att det inte är alla som medverkar eller ger tysta medgivanden.


Fernissan av medmänsklighet krackelerar redan hos vissa när någon kliver fram och anmäler en avvikande åsikt. Redan där spricker den tunna fernissan av tolerans. Historien visar att det just är de auktoritetsstyrda som är lättas att få med för härskare av olika dignitet. Det är de som låter sig hjärntvättas och alltid tror att makten har rätt, som har lättas att bli medlöpare. De som tänker självständigt i dag har sannolikt lättast att tänka självständigt den dag en ny tyrann eller psykopat äntrar den högsta makten. Vidare i artikeln


Man kan välja tre vägar: att se SD:s röstsiffror som ett uttryck för den smygande främlingsfientlighet och rasism som successivt kommer att ta över Sverige, som en bagatell och ett begränsat fenomen eller som något att hålla ögonen på och ta debatten med eftersom man själv – och inte SD – har de överlägsna argumenten.


Man skulle ju också kunna välja en fjärde väg. Man kan se SD:s röstsiffror som kritik mot vår immigrationspolitik och kriminalpolitik. Jag har tyvärr aldrig sett de överlägsna argument Borg talar om. Fanns dessa argument skulle förmodligen debatterna blivit många fler. 


Borg har en del poänger i sin artikel, men är väldigt djupt rotat i den diskurs som påbjudits från samhällets politiska skikt. Borg tar det för självklart att SD har fel, - de behöver bara överbevisas i en ärlig och jämlik debatt. Tyvärr har det bara inte blivit av att Sahlin, Reinfeldt eller någon annan klätt av SD inför öppen ridå. Detta verkar vara Borgs tankar. Däremot har Borg rätt i att vårt samtalsklimat, jämfört med många andra länder, ändå är mycket gott. En ståndaktig SDare riskerar på sin höjd att bli utesluten ur facket, vilket självklart är illa nog. I många andra länder riskerar de som inte genast hoppar jämfota av entusiasm över den styrande regimen, att förlora livet. Det kan vara nyttigt att betänka detta understundom.  

Länk DN

63 kommentarer:

Utlandssvensk sa...

"Däremot har Borg rätt i att vårt samtalsklimat, jämfört med många andra länder, ändå är mycket gott"

Ja, det kan man ju hävda. Men det fodrar att man med "andra länder " avser stater som vi normalt sätt inte har ansett vara jämförbara med Sverige. Om man däremot endast tittar på andra västländer, är utsagan utan tvekan falsk. Enligt min uppfattning finns det inget annat land som då kommer i närheten av det repressiva klimat som råder i Sverige.

Robsten sa...

Jag har många tagit upp detta med det repressiva samtalsklimatet. Men det finns en annan sida av saken också. Folk har ett eget ansvar att inte backa för den minsta vindpust. Vi har blivit bortklemade med att aldrig möta motstånd. Axessredaktionen backar för kritik som alla normala människor borde skrattat åt. Hägglund började föra fram "verklighetens folk". Han fick stormande kritik från några utflippade vänster-kulturknuttar på några kulturredaktioner. Den kritiken skulle han ju ha, det var ju mot dessa han vände sig och kritiserade.

Om Aung San Suu kan sitta 10 år i husarrest för att hon står på sig med hennes åsikter, måste stora starka karlar som Johan Lundberg och Hägglund kunna stå emot den minsta vindpust. Varför skall vi vara så mycket svagare än denna tunna bräckliga kvinna? Bara för at vi är bortskämda med att aldrig drabbas av minsta lilla motstånd? Tyvärr börjar vårt västerländska välstånd göra oss alla bortklamde. Möjligt att jag sticker ut hakan här en smula, men det är dags att vi får lite andra perspektiv.

Robsten sa...

Aung San Suu förresten, jag läser detta på Wiki:

"1997 fick Michael Aris besked om att han hade prostatacancer och det visade sig så småningom att den var obotlig. Trots uppvaktningar från USA och flera andra länder, samt prominenta världsledare som FN:s generalsekreterare Kofi Annan och påven Johannes Paulus II, vägrade den burmesiska regimen att bevilja honom visum för att besöka hustrun. Regimen skyllde på att man inte hade medicinska möjligheter att ta hand om honom, utan uppmanade i stället Aung San Suu Kyi att lämna landet för att besöka honom. Hon avböjde dock det erbjudandet, eftersom hon misstänkte att hon sedan inte skulle släppas tillbaka in i Burma.[5]"

Tunn är hon, men knappast bräcklig. Får nog ta tillbaka det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi

Utlandssvensk sa...

" Men det finns en annan sida av saken också. Folk har ett eget ansvar att inte backa för den minsta vindpust."

Det håller jag helt med om!

Men varför det är så i just Sverige är inte helt uppenbart. Att det skulle bero främst på "välstånd" förefaller osannolikt, ty Schweiz är mycket, mycket rikare än Sverige och här finns det mer ryggrad än i något annat västland.

Robsten sa...

Ja, här skulle jag väl helst vilja höra din analys Utlandssvensk. Det är ju självklart inte bara välståndet, utan en samling faktorer som samverkat.

Robsten sa...

Sedan vet jag inte om t.ex. SVP får ta emot samma kritik som t.ex. SD i vårt land. Utsätts man inte vet man ju inte hur rak rygg man har. Men det där vet du bättre än undertecknad.

Utlandssvensk sa...

Det är mycket vänligt att du vill höra just min analys och när du frågar så trevligt får jag väl försöka svara. Men jag har deltagit i massor av debatter där man försöker hitta orsaken till svenskarnas relativa mjäkighet och min erfarenhet är att det är väldigt svårt att komma någonstans. Alla har sina egna teorier och ofta blir det väldigt upprörd stämmning.

Rent allmänt upplever jag att nästan alla systemkritstiska debattörer letar efter någon, eller några, syndabockar. Det är journalisterna som mörkar! Skolorna hjärntvättar barnen! Judarna styr allt! Osv, osv, in i evigheten.

Min uppfattning är närmast den motsatta, dvs. att ansvaret främst ligger på den vanlige väljaren. Visst, jag har inga problem med att man kritiserar t.ex journalister eller BRÅ. Men dessa figurer har sina motsvarigheter i de flesta västländer och skillnaden är inte att de där har spelat renare och hederligare. Inte alls, t.ex vänsterjournalister använder sig av liknande knep och metoder överallt. Men i nästan alla andra länder är det de vanliga väljarna som har satt stopp för den utveckling vi nu ser i Sverige. Genom att rösta på partier som påminner om SD har man framtvingat en ändring av både politiken och debattklimatet.

Men i Sverige har man mjäkat med. Man röstar på partier som i övriga Europa inte skulle kunna existera. Endast i Sverige kan statsministern öppet visa sitt förakt mot ursprungsbefolkningen och öppet deklarera att man vill ha fri immigration av "bättre och mer spännande" personer från tredje världen.

Vidare anser jag att det repressiva debattklimatet är ett resultat av mjäkigheten, snarare än tvärtom. Det vi ser i Sverige är drömmen för de flesta "progressiva" element i västvärlden men de har inte alls lyckats lika bra av den enkla orsaken att vanligt folk vägrar att spela med.

Sen kommer då den stora frågan: Varför beteer sig just svensken på detta sätt? Varför tolererar han en mediabevakning som är så uppenbart snedvriden att varje rimligt vaken person borde ha genomskådat den för länge sen. Varför röstar han på partier som öppet deklarerar att han är en värdelös figur som bör bytas ut?

Vad är det som gör att svensken agerar så annorlunda jämfört med t.ex Schweizare, danskar och holländare?

Tyvärr har jag inga bra svar men räknar kallt med att övriga skribenter här kommer att lansera några spännande hypoteser.....

cavatus.wordpress.com sa...

Utlandssvensk! Svenskarna har aldrig haft något reellt dissidentparti att rösta på tidigare. Urvalet har inte funnits. Då kan man kontra med: Varför har då inte du startat ett sådant part? Ja, man har inte varit medveten om hur pass allierade de befintliga partierna är. Man har litat blint på pressens hegemoni. Svenskarnas auktoritetstro sitter djup ända från Gustav Vasas tid.

Dessutom är det inte lätt att hinna med att starta och driva ett parti jämte heltidsarbete, familj, då svenskarna jobbar häcken av sig för att kunna försörja sig och betala världens högsta skatter.

Svenskarnas situation enligt det sista jag skrev är att likna vid ett slavförhållande, om man ska ta fram den svartaste sidan. Föga valfrihet, en stat som styr med skatter och pålagor och lagar.

Det finns säkert oerhört många fler parametrar, men detta kan vara en del av förklaringen.

Nisse sa...

@Utlandssvensk...

Jag tror knappast att svensken i gemen uppfattar det som att Reinfeldt visar förakt för Sverige och ursprungliga svenskar. Att det skulle vara så är en sanning bara i vissa typer av systemkritiska sammanhang, och det är fullt möjligt, eller t.o.m troligt, att det dras allt för stora växlar på det.

Jag tror inte man ska göra dessa "nationalistiska ömfotingar" som tolkar Reinfeldt på det sättet till norm för svensk mentalitet överhuvudtaget även om förhållningssättet förvisso är dominerande i systemkritisk mittfåra som Axpixlat, Fria Tider etc.

Att ställningen mellan de etablerade partierna och den systemkritiska sidan är ca 94-6 i opinionen beror på att (SD) saknar trovärdighet i de flesta frågor förutom invandringspolitiken, och dagen börjar bli sen för att vända den skutan.

z999 sa...

Fast Nisse, sd har ju gett sig in även på andra frågor även om det inte ger så stort utslag i bloggarna.

Robsten sa...

SD är absolut inget enfrågeparti längre. De politiska programmen på vissa områden är mer genomarbetade än många andra partiers. Dels så uppmärksammas det inte som Z säger, dels så när det uppmärksammas, t.ex. av ledamöter själva, så börjar genast folk undra "men invandringspolitiken då, har ni övergivit den?" Svårt dilemma, verkligen.

Nisse sa...

@z999 och Robsten...

(SD) tar upp fler frågor numera, men det som var poängen är att trovärdigheten, och kanske också kunnandet och engagemanget, inte är lika hög när man går utanför frågor om invandring (och kanske också kriminalpolitik).

Den övergripande känslan jag får är att (SD) försöker triangulera sig i en riktning varhelst där man tycker sig se ett folkligt missnöje. Exempelvis att alliansen gått för hårt fram i välfärdssystemen och alltså intar (SD) en återställarroll, svenska folket är EU-skeptiskt och därför anammar (SD) en närmast rabiat EU-politik - och så vidare. Inget av dessa ställningstaganden behöver vara fel i sig men de saknar tyngd och just trovärdighet. Populism när den är som sämst.

Lägg därtill utspel som måste härledas ideologiskt som t.ex att skärpa den svenska abortlagstiftningen eller att stärka Svenska kyrkans roll i det svenska samhället - där (SD) snarare agerar anti-populistiskt och i frågor som antingen inte engagerar speciellt många människor eller där det inte finns något folkligt stöd för att ändra den rådande politiken.

Utlandssvensk sa...

"Jag tror knappast att svensken i gemen uppfattar det som att Reinfeldt visar förakt för Sverige och ursprungliga svenskar."

Jo, det stämmer nog. Men det är just det som är min poäng, dvs. att endast i Sverige kan man uttala sig som Reinfeldt gör och samtidigt vara ledare för det största partiet på högerkanten. Det skulle straffas stenhårt av väljarna i alla andra europeiska länder.

Visst, små partier på vänsterkanten kan kläcka ur sig liknande uttalanden och överleva, men knappast stora partier i mitten och definitivt inte de som profilerar sig åt höger. Moderaterna under Reinfeldt är ett parti som endast kan existera i Sverige.

Robsten sa...

Skeptiska mot EU har ju SD alltid varit, som ena parti numera, möjligen V då. För en hårdare kriminalpolitik har också SD också alltid varit. Det är ju SDs kärnfrågor, vid sidan om invandringskritiken. Efter riksdagsinträdet har EU-motståndet i princip skärpts, då mycket av de vansinnigheter som kommer från EU uppdagats. Det var värre än vad den mest skeptiske SDaren kunde föreställa sig. Vet ni om att det Sveriges EU-avgift planeras höjas med 10 mdkr/år för att EU vill sjösätta reformer som kommer att styra svensk politik så riksdagen i princip blir obsolet? Vet ni om att EU planerar att bygga ihop Europas elnät. Sverige kommer att få betala en oproportionerligt stor del av detta jätteprojekt, och det är dyrt, mycket, mycket dyrt. Dessutom lär vi får höjda elpriser på köpet. När man läser sådant, kan man bli annat än EU-skeptisk?

Likadant med kriminalpolitiken. Vad kommer slynglarna i Kortedala få för straff? Nä, precis! Vi för en sjuk kriminalpolitik. Självklart utnyttjar SD det, för det ÄR en vansinnig politik, nu i mångkulturens tidevarv.

Robsten sa...

Får vi bukt med immigrationens kostnader kan vi nog unna oss en lagom återställare. Däremot skall vi INTE tillbaka till bidragssamhället.

Nisse sa...

@Utlandssvensk...

Men måste man inte vara lite väl konspirationsteoretiskt lagd för att utifrån Reinfeldts uttalanden dra slutsatsen att det avoghet mot typiskt svenska företeelser som driver politiken? Den slutsatsen kanske inte du drar, men den är den som dras från (SD)-håll i allmänhet.

Att det finns en agenda av att etablera en låglönemarknad i Sverige och likaså att ändra välfärden i grunden till att bli mer som ett sista skyddsnät - visst, det är antagligen sant - men det har ganska litet med "svenskfientlighet" att göra.

Jag tror den största orsaken till att Reinfeldt ogillar (SD) är att (SD):s inträde i riksdagen saboterade den egna majoriteten för den här mandatperioden. Möjligen att det kunde lindrats genom ett mer taktiskt förfarande från (SD):s ledning men istället valde man konfrontation och att utnämna Reinfeldt och (M) till huvudmotståndare.

@Robsten...

Visst kan man vara EU-kritisk, men det gäller att vara det på rätt sätt. T.ex är EU-parlamentet ingen arena för att driva frågan om Sverige ska vara med i EU. Det är en inrikespolitisk fråga som avhandlas i den svenska riksdagen, och därför är det oseriöst att sätta samman en lista med EU-motståndare med ganska ringa kunskaper om EU till valet till EU-parlamentet. Sverige kommer vara med i EU för överskådlig tid och det är bättre att göra det bästa av medlemskapet så länge det varar. Att gå ur EU är något som man får jobba med i en långt tidsperspektiv, och det är dessutom en fråga där man har praktiskt taget hela det svenska näringslivet emot sig - vilket är ett faktum alla måste förhålla sig till på något sätt.

Robsten sa...

Apropå vad vi dryftade innan om Sveriges debattklimat och den politiska korrektheten:

"Den artificiellt uppiskade proteststormen mot Ungern sätter fingret på de stora skillnader i mentalitet som föreligger mellan de västeuropeiska länderna och de länder som var en del av östblocket. Paradoxalt nog verkar järnridån ha fungerat som en skyddsmur i vissa avseenden. De östeuropeiska nationerna har aldrig tvingats genomgå den multikulturella indoktrinering som genomsyrar de västliga demokratierna, utan har förblivit vad den tyske filosofen Herder kallade ”historiska kulturnationer”. De låtsas inte ens omfamna de skuldkomplex eller den människorättsideologi som har undertryckt det nationella medvetandet i Västeuropa och i synnerhet i det ”omskolade” och aggressivt masochistiska Tyskland."


http://www.friatider.se/darfor-hatar-de-orban

Robsten sa...

Tror näringslivet vill att vi skall vara med i ESS, det skall vi också vara, även efter ett EU-utträde.

Robsten sa...

" Möjligen att det kunde lindrats genom ett mer taktiskt förfarande från (SD):s ledning men istället valde man konfrontation och att utnämna Reinfeldt och (M) till huvudmotståndare."

Här har du fel, rejält Nisse. Det var Reinfeldt som slog bort den hand Åkesson sträckte ut, bl. a. i Almedalen.

z999 sa...

@Robsten:
"Får vi bukt med immigrationens kostnader kan vi nog unna oss en lagom återställare."

Fast SD har inte lagt fram så mycket visioner, som andra partier gör. Andra partier går så långt att de skriver väljarna på näsan i detalj vad som är effekten av deras politik. SD litar mer på väljarnas egen intelligens att räkna ut effekten.

När det gäller hårdare kriminalpolitik så är väl SD enda partiet som haft dödsstraff uppe som förslag (som en sund reaktion på ett mycket brutalt mord). Numera stöds väl det bara av Jocke i Uppsala? Om ens det?

Robsten sa...

Jocke backar aldrig från ett taget ställningstagande:

http://www.vitbok.se/12/dia/jl2_copy.gif

z999 sa...

:-)

Utlandssvensk sa...

@Nisse,

"Men måste man inte vara lite väl konspirationsteoretiskt lagd för att utifrån Reinfeldts uttalanden dra slutsatsen att det avoghet mot typiskt svenska företeelser som driver politiken? Den slutsatsen kanske inte du drar, men den är den som dras från (SD)-håll i allmänhet."

Jo, det debatteras friskt angående vad som driver Herr Reinfeldt. Jag vet inte ,men din gissning att det går ut på att driva fram någon form av låglönemarknad är väl helt möjlig. Dock agerar han i så fall inte helt rationellt eftersom de nästan aktivt selekterar folk som överallt i västvärlden har visat sig närmast odugliga vad gäller att skaffa sysselsättning. Endast folk som arbetar eller aktivt letar arbete kan pressa ner lönenivåerna.

Men oavsett vad det är han vill uppnå så är det, enligt mig, ett faktum att han inte hade kunnat uttrycka sig på samma sätt i något annat land. Man kan t.ex jämföra med Tony Blair. Vi vet nu att han hade en aktiv avsikt att importera stora mängder människor från tredje världen, men han gick aldrig någonsin ut öppet och uttalade sig så kraftigt nedlåtande om britterna som Reinfeldt och andra moderater gör om svenskarna.

"Jag tror den största orsaken till att Reinfeldt ogillar (SD) är att (SD):s inträde i riksdagen saboterade den egna majoriteten för den här mandatperioden."

Det är fullt möjligt. Något verkar uppenbarligen ha gjort honom närmast rasande och detta är väl en trolig förklaring.

Robsten sa...

Det finns ju en annan aspekt också med detta med lönepress för företagsklimatet. Om många av de som kommer hit lever på bidrag, så ökar ju skattetrycket. På det ena eller andra sättet drabbar det företagen. Om skattetrycket hamnar på löntagarna, så innebär det enligt enklare logik att de konsumerar mindre, vilket i alla fall drabbar företagen.

Men visst, alltför många liberala företagsledare är immigrationsliberala, för att det inte skall ligga något i detta med lönepress och arbetsreserv.

Swedish Dissident sa...

Nisse: Hur stor trovärdighet har de andra partierna förutom S, FP och M i VISSA avseenden, till exempel principprogam-, monetär-, arbetsmarknads-, försvars-, skol- och fiskalpolitikmässigt? Samtliga partiers immigrations- och integrationspolitik - både direkt och indirekt - leder gradvis närmare så kallad "Fiscal disaster", så även ur Gesellschaftssynpunkt är det en katastrofal politik som förs i ett flertal avseenden av bland andra De Nya Marxisterna.

Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är riktiga skojarpartier utan principprogrammässig koherens. Jag skärskådade härförleden MP:s principprogram och det är verkligen ett skämt. Det är tragiskt att så många röstar på dem.

Robsten: SD borde driva frågan att man måste ha varit medborgare i minst tio innan man har rösträtt. Det är illa nog med alla infödda fåntrattar som röstar ideologiskt, av gammal vana eller med magkänsla, men det är helt absurt att diverse immigranter som får lov att uppehålla sig i landet har samma rösträtt som svenskar eller för all del välintegrerade individer med utländsk bakgrund som tillhör det svenska demos.

Swedish Dissident sa...

I minst tio år, skulle det ha stått. Givetvis ska inte vem som helst bli medborgare eller få PUT, men på något vis måste man ändra på detta.

Robsten sa...

I Botkyrka röstade tydligen 19,000 som inte ens befann sig i landet vid valet. Vet inte om jag kommer ihåg rätt nu, men det går väl att kolla upp. Misstänk, mycket misstänkt.

z999 sa...

Något som jag skulle vilja är att en del viktiga ord fick tillbaka sin betydelse. Är det ok att förringa begrepp som "mänskliga rättigheter" till att enbart handla om ifall man är för eller emot svensk invandringspolitik. Spelar det någon roll? Ja, det gör det faktiskt. När man lever i Sverige och har mänskliga rättigheter så är det lätt att tro att det är något som fungerar automatiskt och som inte behöver försvaras eller ens definieras.

Religionsfrihet är ett annat begrepp som fått en helt annan innebörd efter islams kolonialisering av Sverige.

Utlandssvensk sa...

@ Swedish Dissident,
Angående medborgarskap och rösträtt tycker jag att reglerna i Schweiz är vettiga. Dessa innebär:
- Man måste bo i landet minst 12 år.
- Man får inte ha blivit dömd för några som helst brott. T.ex räcker snatteri för att man aldrig ska kunna bli medborgare. Våldsbrottsligar utvisas.
- Man måste göra flera prov, onklusive språk, historia och allmän samhällskunskap.
- Det slutliga godkännandet sker i kommunen (nivå under kanton). Man måste ofta ha bott i samma ort mellan 2 och 7 år samt normalt behöver man infinna sig på ett eller flera möten med motsvarande kommunfullmäktige. På vissa orter folkomröstar man om varje enskild ansökan.

Vad gäller rösträtt så omfattar denna endast medborgare.

Nisse sa...

@Swedish Dissident...

Svensk politik handlar om (S) och (M) och de har folk som har koll på läget och därmed stor trovärdighet. Det borde (SD) också se till att få fram. Vem kan idag gå upp emot Anders Borg eller mot Magdalena Andersson från (SD):s sida? Ingen. Inte ens i närheten.

Robsten sa...

Låter vettigt.

Robsten sa...

@Nisse
Inte riktigt ännu, i alla fall inte mot Borg. Vaddå skaffa sig någon? Tror du inte alla partier vill det? Ibland undrar jag hur lätt utomstående tror att det är. Du drar inte fram en ekonom, som är verserad, påläst och debattglad och dessutom TV-mässig ur Joe Laberos hatt så där utan vidare en lördagskväll. I teoriernas värld funkar ju allting, i verkligheten är det lite svårare.

Utlandssvensk sa...

@Nisse,

Det är fullständigt orimligt att du lastar SD för att man inte "får fram" motvarande personer som t.ex Anders Borg. Jag har haft höga positioner inom internationell finansmarknad och känner många svenskar med liknande bakgrund som Borg och den enkla sanningen är att dessa personer, även om de sympatiserar med SD, inte är villiga att göra den uppoffring som krävs för att publikt kandidera. De anser genomgående att de har alldeles för mycket att förlora.

Jag tog själv beslutet, efter mycket vånda, i mitten av nittiotalet att det inte var värt att ge upp hela min karriär, för att inte tala om barnens trygga uppväxt. Eftersom jag dock inte klarade av att mjäka med återstod endast att lämna landet.

Nu kan man på olika sätt kritisera de kompetenta svenskar med SD sympatier som antingen stannar och håller tyst eller, som jag, lämnar landet. Men det är helt orimligt att lasta SD för detta. Om det finns några personer i Sverige som verkligen osjälviskt uppoffrar sig för en extremt otacksam och möjligen hopplös uppgift så är det SD politiker.

Johan sa...

@Utlandssvensk, du och jag har diskuterat svensk mentalitet många gånger.

Du har avfärdat såväl historiska faktorer som kulturella faktorer som betydelselösa. Du har avfärdat proletariseringen av medelklassen, socialiseringen av familjen och SAPs systematiska infiltration av civilsamhället som betydelselösa faktorer. Du har avfärdat nedläggningen av läroverken och förstörelsen av skolans kunskapsförmedling inkl. den sjunkande kunskapsnivån inom den högre humanistiska utbildningen som betydelselöst. Du har avfärdat den långt gångna tystnadsspiralen och Janis groupthink (inom bl.a journalistkåren) som betydelselöst. Osv.

Tror du möjligen, att skillnaden i mentalitet mellan svenskarna och övriga skandinaver/västerlänningar har en genetisk förklaring?

Utlandssvensk sa...

@Johan,

Var har vi debatterat detta? Jag kommer inte ihåg att jag har sett din signatur i några sådana debatter.

Sen har jag knappas "avfärdat" allt det du har räknat upp. Jag erkänner villigt att det finns en mängd faktorer som kan ha påverkat men anser att liknande förhållanden har funnits även i andra västländer. Vidare har jag betonat att jag dels inte vet varför svenskarna förefaller agera annorlunda dels inte tycker att det längre spelar så stor roll. Det är som det är och historikerna lär väl debattera frågan om varför just svenskarna uppvisade en mer extrem självmordsbenägenhet.

z999 sa...

@Johan, jag tror på de saker som du räknar upp som orsaker. Men på något sätt måste man jobba utifrån att det är som det är och inte bara gå och önska att det vore annorlunda. Jag anser att SD har varit fantastiska på att tänka positivt och inte fastnat i att gnälla över folket som dumma för att de inte röstar på dom. Jag syftar på offentliga företrädare.

Johan sa...

@ Utlandssvensk, till skillnad från dig, så har jag ingen fast signatur. Jag har valt att ha olika signaturer på olika fora.

Du har i praktiken avfärdat bl.a. det jag räknat upp som en förklaring till den kuvade svenska mentaliteten, eftersom du anser, att "liknande förhållanden har funnits även i andra västländer" (utan att någon motsvarande "svensk" mentalitet har utvecklats).

z999 sa...

Anders Borg? Alltså han som vid 23 års ålder ville avskaffa demokratin i Sverige?
http://www.youtube.com/watch?v=aQEOk9OgLE8

Så länge han får rulla på i invanda hjulspår så fungerar det för han. Han har blivit populär som person och det är egentligen hans främsta merit, inte hur duktig är han är på att sköta statsfinanserna. SD avslöjade för en tid sedan hårresande siffror om invandringens kostnader. En finansminister som inte ens bryr sig att kommentera dom siffrorna har sin post beroende av demokratins svagheter och brister.

I en debatt med Tomas Östros så avslöjar Anders Borg den fanstastiska nyheten att Sverige har en hög arbetslöshet beroende på en hög invandring (c:a 6min in tror jag). Det betyder att han säger att Jimmie Åkesson har 100% rätt om invandringen i den frågan (surprise!) samtidigt som han själv struntar i det. Vad är det han har gjort som är bra egentligen?

Johan sa...

@ z999

Ingen politiker kan "gnälla över folket som dumma för att de inte röstar på dom". Jag anser f.ö. inte heller att svenska folket är dumt utan kuvat.

z999 sa...

Anders Borg hade en väldig tur att finanskrisen kom och dolde alla missar. Efter finanskrisen så gick de snälla skattebetalarna lydigt med på vad som helst och det är omöjligt att bedöma finansministerns kapacitet i ett sånt läge. En majoritet i Sverige tycker att han är bra på att snacka och det räcker tydligen. Skattesänkningarna som gjorts ligger inte i närheten av vad de hade kunnat vara med en finansminister med lite mer ryggrad. Arbetslinjen? Man får vara en väldigt djupt troende moderat för att ta det uttrycket på allvar. Vad som hänt är bland annat att M lyckats stuva in folk som i ett friskt samhälle aldrig borde vara i närheten av arbetsmarknaden på lågkvalificerade jobb för att sedan låta de arbetsdugliga på såna jobb ta smällen genom att tvingas arbeta för några personer till.

Utlandssvensk sa...

@Johan,

"Du har i praktiken avfärdat bl.a. det jag räknat upp som en förklaring till den kuvade svenska mentaliteten, eftersom du anser, att "liknande förhållanden har funnits även i andra västländer""

Detta stycke utgör ett logiskt felslut. Om man konstaterar att fenomen A existerar både i land X och land Y, samt att fenomen B finns i land X men inte i land Y, innebär detta INTE att man avfärdar att det kan finnas en koppling mellan A och B. Det enda man säger är att kausaliteten inte är 100%.

Mitt grundproblem i alla dessa debatter är vad jag upplever som en motvilja mot att erkänna att vanliga svenska väljare har ett ansvar. Men visst, det står alla fritt att anse vad de vill om detta. Det påminner, enligt mig, en hel del om frågan om varför det just var tyskarna som skapade förintelsen och där finns det lika många teorier som det finns historiker.

z999 sa...

@Johan:
"Ingen politiker kan "gnälla över folket som dumma för att de inte röstar på dom". Jag anser f.ö. inte heller att svenska folket är dumt utan kuvat."

Jag har förstått det Johan och det framgår när du resonerar. Tyvärr är inte alla lika tydliga med skillnaden mellan kuvat och dumma.

Utlandssvensk sa...

@z999,

Angående Borg, så håller jag med om att han har haft tur. Om man tittar på de flesta västländer kan man lätt observera att de har haft fastighetsbubblor de senaste 10-20 åren samt att dessa nu har imploderat. Så länge bubblorna var vid liv var de sittande finansminstrarna oftast väldigt populära.

Den svenska fastighetsbubblan har dock hitills hållt i sig, vilket har varit Borgs stora lycka. Sannolikt varar inte detta för evigt och min gissning är att bubblan nu sjunger på sista versen. Om eller när den spricker lär det inte bli nådigt att heta Borg.....

Johan sa...

@ Utlandssvensk

Eftersträvar du att hitta en förklaring till en historisk samhällelig utveckling, där kausaliteten är 100%??

----

Det är en kuriös - och av svenska politiker mycket omhuldad uppfattning - att svenska folket skulle vara ansvariga för den politik som förs inkl. ansvariga för den förda politikens konsekvenser. När ett stort invandrargäng överfaller och sparkar en pensionär, så att han tillfogas svåra hjärnskador och hamnar i koma, så diskuterar svenska politiker och journalister endast, varför svenskarna/gemene man inte stoppade misshandeln.

z999 sa...

@Johan, jag kollade på videoklipp från demonstrationerna i Kortedala och slogs av några saker. Först att en "antirasist" kommenterade det som att en man "kommit till skada" vilket var en rätt grov försköning av misshandeln. Det andra var att de videos som visats visar att många invandrare anser tydligen att skiljelinjen går mellan invandrare och svenskar, inte mellan skötsamma invandrare och invandrare som misshandlar folk.

Demokratin är ett mycket skört samhällsskick och den kräver att makthavare (partier, media och större företag osv) har demokratiska intentioner och inte missbrukar sin makt mot svåra oppositioner. Jag håller med Utlandssvensk att väljarna har ett ansvar för vad de röstar på (och helst att dom röstar öht) men aldrig kan hållas ansvariga för den förda politiken. Man kan inte ålägga medborgarna att genom civilkurage rätta styrets misslyckande när det gäller kriminalpolitiken.

Utlandssvensk sa...

@Johan,

Om inte annat börjar vår eviga debatt nu att bli lite komisk. Ty du anser tydligen att jag vill" hitta en förklaring till en historisk samhällelig utveckling, där kausaliteten är 100%" samtidigt som min uppfattning är att det är just det du vill och som jag motsätter mig!

Att folket i en demokrati är ansvariga för den förda politiken och dess konsekvenser är väl inte direkt en "kuriös" uppfattning. Sen kan man för all del ifrågasätta hur pass väl fungerande den svenska demokratin är. Men min uppfattning är att åtminstonde på valdagen har man hitills haft en rimlig möjlighet att fritt lägga sin röst.

Robsten sa...

"Den svenska fastighetsbubblan har dock hitills hållt i sig, vilket har varit Borgs stora lycka. Sannolikt varar inte detta för evigt och min gissning är att bubblan nu sjunger på sista versen."

Den borde redan ha spruckit, märkligt. I USA har priserna gått ned 25 procent ungefär. I Sverige någon procent sista tiden. Kan vara bostadsbristen som håller bubblan vid liv, och indirekt invandringen.

Robsten sa...

Apropå samhällsklimatet i Sverige.

Jag vet lika lite orsakerna som någon annan här. Men jag är tämligen säker på att det är samverkande faktorer och inte en enskild faktor. Brukar aldrig vara det. Att vi stod utanför kriget är sannolikt en orsak, och där skiljer vi oss faktiskt åt från våra grannländer. Sossarnas hegemoni och "infiltration" är säkert en annan orsak, som förövrigt Göran Greider erkänner i en bok jag nu läser om Olof Palme. Palme själv kan förresten ha dragit sitt strå till stacken. Någonting hos svenska folket kan också spela in. Vi skall ju alltid vara så snälla.

Självklart har folket som röstar ett ansvar, men vi vet ju hur stor effekt media har, på fårskocken. Vi är ett flockdjur, men det är ingen förklaring heller. Alla nationer har sina fårskockar.

Även taget folkets ansvar i beaktande, så uppkommer ju ändå frågan varför. Ansvar och orsak är ju olika frågor.

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...

Från engelsspråkiga Pravda,
"Do we want to be "European?" Do we need to be a part of NATO adventures? Do we want gay pride parades in our streets? Or do we want to live under our own laws and rules?"

"We do not accept the aggression against Yugoslavia, nor do we approve the dismemberment of this country. We do not accept the occupation of Iraq, the coups in Georgia and Ukraine and the war in Libya. We believe their nonsense when they say that the revolutions in Egypt, Tunisia and Libya took place by the will of the people, rather than by the activities of special services."

Sergei Lunyov

http://english.pravda.ru/russia/politics/04-04-2012/120990-russians-0/

Swedish Dissident sa...

"Svensk politik handlar om (S) och (M) och de har folk som har koll på läget och därmed stor trovärdighet. Det borde (SD) också se till att få fram. Vem kan idag gå upp emot Anders Borg eller mot Magdalena Andersson från (SD):s sida? Ingen. Inte ens i närheten."

Ja, för dessa två partier fullständigt kryllar ju av individer av deras kaliber. Eller kanske inte. Persson, Sahlin och Juholt är tre riktiga skojare som har lyckats bli partiledare herre Jesus. Per Nuder och många, många andra är också stolpskott. Moderaterna har också en del riktiga skojare i riksdagen, som Waberi, Bali, Abele och Holm, som gör bort sig med sin blotta uppsyn och än mer inkompetens. Det är dessutom ett flertal debatter som SD:s företrädare "vunnit", inte enbart kriminal- och migrationspolitikrelaterade sådana.

Håller med Utlandssvensk. Senast i fredags språkade jag med moderatväljare från överklassen som sympatiserar med SD i hög grad, och dessa kan nog tänka sig att rösta på dem i nästa val. Blir det lite "trendigt" med SD i stället för M så blir det en ketchupeffekt. Och jag håller även med Robsten - det är inte lätt att hitta företrädare. Skulle t.ex. Tino Sanandaji bli medlem och sederma ekonomisk talesperson för SD så skulle mycket vara vunnet, dock.

Utlandssvensk: Fantastiskt land som du har bosatt dig i.

Swedish Dissident sa...

sedermera, skulle det ha stått.

z999 sa...

Allt går igen...
När kampanjen BSS startade upp på sin tid så insåg grundarna att man inte hade kunskaper att möta ekonomiskt bildade människor i debatt. Kampanjen sades redan från början vara ett försök att öppna en debatt bara. Vartefter folk anslöt sig så blev det omöjligt at enas om något till slut.

Dagens SD har bra mycket tuffare krav på sig och jag tycker att hittils har dom svarat upp till dom kraven på ett helt otroligt sätt.

cavatus.wordpress.com sa...

@ Utlandssvensk
Fastighetsbubblan hålls vid liv genom den stora invandringen, då dessa hitkommand människor behöver en bostad och bostadsbyggandet inte på lång väg täcker upp för detta ständigt ökande behov. Detta gör att implosionen av fastighetsbubblan kan dröja väldigt länge eller kanske t o m utebli.

Detta samband uppmärksammas alltför sällan, eller inte alls i den offentliga debatten i Sverige.

Instämmer alltså med Robstens inlägg ovan, som jag inte hade hunnit läsa när jag skrev ovanstående rader.

Utlandssvensk sa...

@Cavatus,
Säkert bidrar den massiva invandringen kombinerat med ett lågt byggande.

Men i grunden drivs prisbubblan främst av tillången på nya krediter, dvs. hushållens vilja och förmåga att skuldsätta sig. Denna ökade skuldsättning driver sen hela ekonomin. Om hushåller varje år tar upp nya lån skapar detta, åtminstonde på kort sikt, ungefär samma effekter som om inkomsterna ökar.Detta är exakt vad vi såg i USA, England, Irland, Spanien, osv, osv. Ofta pågår detta tills man når en punkt där det helt enkelt inte är möjligt för hushållen att belåna sig ytterligare.

Nu kan man hävda att immigrationen till Sverige har ökat viljan att skuldsätta sig. Vilket område man bor i börjar nästan att bli en fråga om liv och död, så man är villig att skuldsätta sig nästan hur mycket som helst för att kunna bo på en säker plats. Men liknande dynamik finns i flera andra länder. T.ex har både USA och England extremt segregerade bostadsmarknader och det är synnerligen viktigt var man bor om man vill ha en trygg uppväxt för sina barn.

Men empirin indikerar att oavsett vad det är som driver den ökade skuldättningen så kommer man förr eller senare till vägs ände, dvs. hushållen kan eller vill inte låna mer. Eftersom Sverige nu ligger på nivåer av skudsättning relativt inkomst som redan är högre än var den var på toppen av bubblorna i många andra länder är det en rimlig gissning att bubblan snart spricker. Men å andra sidan kunde man säga ungefär samma sak de senaste 5 åren och hitill har det inte hänt mycket. Vi får väl se, men min gissning är att det kommer kraftiga prisfall framöver, åtminstonde räknat i hårdvaluta.

Mark sa...

Hur ska det kunna bli ett kraftigt prisfall på bostäder när efterfrågan är enormt stor och bara växer och växer? Nej det övergår mitt förstånd.
Det har talats om en bostadsbubbla i flera decennier men fortfarande har vi inte sett skymten av det.

Att bostadspriserna skulle rasa i Sthlm finns inte på kartan i min värld.

Om det skulle ens uppstå en tendens till ras så bör några av dessa saker uppträda samtidigt: massarbetslöshet, stoppad invandring, stor utflyttning från Sthlm, byggande av ett nytt miljonprogram, kraft tag mot den svarta handel med bostäder som idag omsätter miljarder...

Så länge inget av detta ändras så kommer det vara business as usual!

Robsten sa...

I vilket fall är Sverige ett av de mest överbelånade länderna på jorden. Alltså belåningsgrad i förhållande till disponibla inkomster. Läste precis detta, som bl.a. handlar om bostadsbubblan (eller vad vi tror).

http://cornucopia.cornubot.se/2012/04/gamla-kapphastar.html

http://cornucopia.cornubot.se/2011/12/efter-varje-fest-maste-man-stada-aven.html

Johan sa...

@ Utlandssvensk

Om inte annat börjar vår eviga debatt nu att bli lite komisk. Ty du anser tydligen att jag vill" hitta en förklaring till en historisk samhällelig utveckling, där kausaliteten är 100%"

Nu förstår jag inte riktigt... du skriver ovan, att "kausaliteten inte är 100%" för någon faktor, som jag uppmärksammat (som förklaring till svensk mentalitet).

samtidigt som min uppfattning är att det är just det du vill och som jag motsätter mig!

Jag anser givetvis (precis som Robsten och z999) att det finns många samverkande faktorer (jag listade kort en del av dem).

Att folket i en demokrati är ansvariga för den förda politiken och dess konsekvenser är väl inte direkt en "kuriös" uppfattning.

Jag har inte påträffat uppfattningen, att det är folket - inte regeringen - som är accountable och ansvarigt för regeringens politik - annat än i Sverige, hos muslimska terrorister och hos dig. Men så kanske man ser det i en direktdemokrati?

Sen kan man för all del ifrågasätta hur pass väl fungerande den svenska demokratin är.

Jag anser inte, att Sverige har någon fungerande demokrati - lika litet som jag anser, att det var höjden av demokratiskt sinnelag, när irakier köade för att rösta i det första valet i Irak efter ayatollans fatwa, att alla som inte röstade skulle komma till helvetet. Onekligen röstades det... DNs ledarredaktion var lyriska samt framhöll barskt att svenskar borde skämmas, då man ju inte ser sådan iver att rösta i Sverige.

Men min uppfattning är att åtminstonde på valdagen har man hitills haft en rimlig möjlighet att fritt lägga sin röst.

Tja.. då återkommer vi till diskussionen om det är en meningsfullt att hävda, att befolkningen i 1984 hade en rimlig möjlighet att fritt välja bort Big Brother. Jag anser inte det - du är av en annan uppfattning.

Utlandssvensk sa...

@Johan,

"Jag har inte påträffat uppfattningen, att det är folket - inte regeringen - som är accountable och ansvarigt för regeringens politik - annat än i Sverige, hos muslimska terrorister och hos dig."

Jaha, där ser man! Så om ett parti går till val med ett öppet och tydligt program, vinner valet och sen genomför detta program, då har väljarna inget ansvar för effekterna av detta?

Vidare kan jag konstatera att jag aldrig har stött på någon utanför Sverige som på fullt allvar hävdar att ett sådant ansvar inte existerar.

Slutligen anser jag att denna debatt nu har blivit direkt löjlig. Du får gärna vidhålla din ståndpunkt att svenska väljare inte har något som helst ansvar för den utveckling vi nu ser men jag håller inte med samt anser att det inte längre är meningsfullt att debattera frågan.

Johan sa...

@ Utlandssvensk

Vi kommer inte att bli överens - det är uppenbarligen viktigt för dig, att se ner på och såga gemene svensk jäms med fotknölarna.

Swedish Dissident sa...

Problemet är, som jag skrev tidigare, att folk röstar ideologiskt eller helt enkelt irrationellt. En röst på t.ex. Vänsterpartiet är en röst mot Sverige, för ett sämre Sverige, vilket i sig är ganska absurt men en realitet. Om det bara fanns pro-svenska alternativ så skulle det inte göra så mycket att folk är okunniga. Samtidigt har man individuellt ansvar. Således intar jag lite av en mellanposition mellan Johan och Utlandssvensk.

Anonym sa...

Om ni hade öppnat käften när nazister i Ludvika bröt sig in på ett möte och utlovade att man skulle döda alla närvarande samt började verkställa hotet viket inte avbröts förrän polis kom till platsen så hade jag lyssnat på er klagosång.

Nu gjorde ni inte utan var helt tysta så det går inte att ta ert grinade som något annat än ett försvar för nazisterna därför att ni delar mål och medel.

Johan sa...

@ alla

Jag kanske ska förtydliga, hur jag resonerar. Utlandssvensk anser, att det är folket - inte regeringen - som är accountable och ansvarigt för regeringens politik, vilket är en mycket märklig uppfattning. (Det kan dock vara en uppfattning, som kanske är mer vanlig i Schweiz dvs i en direktdemokrati.)

Det är förbluffande vanligt att någon diskussion (i vardagslivet) i Sverige, som berör något politiskt kontroversiellt (långt ifrån enbart invandringspolitken) i praktiken stoppas genom att någon snusförnuftigt säger: Men vi har ju den politik, som vi förtjänar, eftersom vi (ibland säger man "folket") har röstat på dessa politiker. Varpå alla ser nedstämda ut, någon suckar och det blir totalt tyst. Sedan byter man samtalsämne.

Jag har ALDRIG upplevt - i något annat land än Sverige - att samtal (som berör något politiskt kontroversiellt) snöps och i praktiken stoppas (!) på detta systematiska sätt genom s.a.s. grindvakter bland gemene man. (Alltför) många svenskar framstår idag som närmast dresserade till att inte utkräva något ansvar av landets politker. De verkar ha programmerats till att tänka och säga: "Det är folket som är ansvarigt" t.ex för att någon importerad ligist sparkar ihjäl en s.k. svennejävel. Ansvariga politiker är helt bortretuscherade och credot verkar vara: Vi/gemene man förtjänar detta lidande. Det är oerhört olustigt.

Det är imho förbryllande, att Utlandssvensk så beslutsamt verkar ansluta sig till detta synsätt.

Jag har, som sagt, aldrig mött t.ex. någon engelsman som framfört: "We are all responsible för government policy" eller "we are all responsible for the riots in London". Någon som sa så skulle bli betraktad som en politisk analfabet eller möjligen som en egendomlig kuf.

-----

På ett filsofiskt plan så anser man i Västerlandet, att en individ alltid är ansvarig för sina gärningar. Men det framstår som extremt att hävda, att detta perspektiv kategoriskt ska tillämpas, när någon systematiskt har vilseletts, blivit hjärntvättad från späda barnben, utsatts för vilseledande marknadsföring el dyl.

Det vore t.ex. tämligen apart att energiskt förfäkta, att ansvaret ligger hos konsumenten, om vederbörande köper en vara pga vilseledande marknadsföring - eftersom det är möjligt för konsumenten att införskaffa en produktspecifikation från firman, om han/hon personligen anstränger sig.

Och det vore även tämligen apart att beslutsamt förfäkta, att ansvaret ligger hos patienten, om han (eller hon) kommer till skada pga en felaktigt utskriven eller ordinerad medicin - eftersom det är möjligt för patienten att konsultera patient-Fass och upptäcka, att den aktuella medicinen är klart olämplig för honom/henne eller har ordinerats i alldeles för hög dosering.

Den enskilde är givetvis alltid ansvarig för vad han gör - men det här är ett par exempel på situationer, då man i praktiken sällan (eller aldrig) brukar framhålla, att den enskilde ytterst är ansvarig för om har köper varan eller tar det som ordinerats.

Man brukar kort sagt inte insistera på att kategoriskt framhålla den västerländska, filosofiska grundsynen om individens ansvar utan något hänsynstagande till, hur situationen i övrigt ser ut.