onsdag, april 04, 2012

Värna den svenska vapenexporten


En rad socialdemokrater med Peter Weiderud i spetsen går på DN debatt ut och propagerar för ännu strängare regler för svensk vapenexport. Ja det är inte svårt att tolka artikeln som att dessa socialdemokrater helst ser ett totalförbud för svensk export av vapen, vilket i praktiken är lika med en total nedläggning av all svensk vapenindustri. Bakgrunden är naturligtvis den i media så belysta affären med Saudiarabien. Det gäller för alla partier, som inte är direkt inblandade att plocka så många poäng som möjligt, enligt känt mönster. Så här skriver författarna.


Saudiaffären har lett till en politisk brytpunkt för svensk vapenexportpolitik och har allvarligt skadat allmänhetens förtroende för ett av våra svåraste politiska områden. Sverige är världens största vapenexportör räknat per capita, och en bristande hantering får förödande konsekvenser.


Varken de socialdemokratiska debattörerna eller undertecknad har en aning om vad allmänheten tycker eller hur allmänhetens förtroende påverkats av den aktuella affären. Ingen har gjort en opinionsundersökning eller frågat allmänheten vad den anser. Om den svenska allmänheten får välja mellan vapenexport eller nedläggning av svenska arbetstillfällen och inkomster för vårt land så kanske inte utfallet blir det Weiderud inbillar sig. Ja Sverige har möjligen världens största export av vapen per capita. Det är väl också det enda område vi ligger i topp på nuförtiden. Nästan all annan tung industri har vi ju tvingats lägga ned i den stenhårda konkurrensen. Skall vi importera varor så måste vi exportera lika mycket, om vi inte skall hamna i Greklands situation. Vidare skriver socialdemokraterna så här i sin artikel.


Det är bra att Socialdemokraterna nu står bakom krav på skarpare regelverk, som ska försvåra export till icke-demokratier, men mer än detta behövs. 


Det behövs ännu mer anser debattörerna, vi skall alltså inte ens exportera till demokratier. Om vi inte exporterar gör andra nationer det. Vi förlorar viktiga exportinkomster och människor förlorar sina arbeten. Sverige har rätt att försvara sitt territorium, ja vi har t.o.m. en skyldighet att försvara det. Samma sak gäller alla andra nationer. Alla nationer har samma rätt att försvara sitt territorium, precis som Sverige. Till detta krävs det vapen, eftersom vi passerat det stadium då vi försvarade vårt revir med träklubbor. Vad exakt är problemet? Till sist tar vi med detta från artikeln.


Så länge Sverige exporterar vapen ska svenska vapen inte användas för att stärka diktaturer som grovt kränker mänskliga rättigheter.


Det är lätt att hålla med om att vapen inte skall exporteras till vissa diktaturer. Nu används inte svenska vapen till att upprätthålla diktaturen i Saudiarabien. Det är snarast religionen som håller befolkningen på plats. Regimen styr med mullor och Koranen. Nu har ju just Weiderud profilerat sig som ytterst positivt inställd mot islam, trots att det just är denna religion som håller människor på plats och intar en lydig hållning gentemot regimen. De vapen som används mot befolkningen, tjyvar och äktenskapsförbrytare, är till övervägande del Damaskus-smidda svärd. Mig veterligen exporterar inte Bofors några sådana primitiva vapen till Saudiarabien eller något annat liknande land. 


Om inte Sverige exportera vapen gör andra nationer det, t.o.m. andra EU-nationer tar med glädje över vår vapenexport. Att det skulle förbättra läget för någon enda människa är svårt att tro. Dessutom används avancerade robotsystem ytterst sällan mot den egna befolkningen. Dessa vapen lämpar sig inte för att användas mot enskilda demonstrationer helt enkelt. Framför allt så har alla nationer rätt att försvara sig och till det behövs vapen. Självklart skall vi inte exportera vapen till nationer som kan tänkas ägna sig åt anfallskrig, där borde vi vara mycket bestämda. Om vi lägger ned vår vapenindustri (vilket lär bli följden av ett exportförbud) så måste vi importera vapen från andra nationer om vi överhuvudtaget skall ha ett försvar. Då gör vi alltså andra nationer till exportörer och oss själva till importör. Skulle vi dra Weideruds principer fullt ut skulle ju andra nationer med samma moral som oss inte exportera vapen ens till Sverige. Det finns helt enkelt ingen hållbar logik i socialdemokraternas resonemang. 


Vi förstår att Weiderud och andra är måna att framstå med rödskimrande socialdemokratisk gloria inför väljarna. De framställer det som att vi redan lever i det paradis som utmålas på framsidan av Jehovas vittnens publikationer, där lockiga barn klappar gäspande lejon. Nu ser verkligenheten inte ut riktigt så ut och Weideruds förmenta "snällhet" kan få mycket allvarliga konsekvenser i en framtid där vårt land förlorar allt mer av sin forna industri till utländska konkurrenter.

Länk DN

9 kommentarer:

Anonym sa...

"Nu används inte svenska vapen till att upprätthålla diktaturen i Saudiarabien"

Gör dom inte?Det finns inga svenska vapen i Saudiarabien? Eller lägger dom undan dessa när dom ska hålla dikaturen gående?


"Nu används inte svenska vapen till att upprätthålla diktaturen i Saudiarabien"

Så moral behöver vi inte ha så länge vi säljer vapen till muslimer som dödar muslimer?

Kan man säga att det är den brunfärgade kontentan?"En rad socialdemokrater med Peter Weiderud i spetsen går på DN debatt ut och propagerar för ännu strängare regler för svensk vapenexport"

Ja fast du behöver inte oroa dig för i det hör fallet flyter rött och blått ihop till det bruna du företräder och hela det politiska fältet är överens om att vi ska bygga välfärd på andras (företrädesvis fattigas) död och lidande.

z999 sa...

Utan att vara speciellt insatt så är jag positiv till vapenförsäljning till Saudi Arabien så länge det handlar om tyngre vapensystem och inte den typen av vapen som används för att slå ner demonstrationer (som är väldigt osannolika i Saudi Arabien iofs).

Saudi Arabien kan väl anses vara islams starkaste fäste och en kvalificerad gissning är att dom aldrig kommer att utvecklas till någon demokrati. Intresset för demokrati hos folket där verkar vara obefintligt.

@Anonym:
"Ja fast du behöver inte oroa dig för i det hör fallet flyter rött och blått ihop till det bruna du företräder och hela det politiska fältet är överens om att vi ska bygga välfärd på andras (företrädesvis fattigas) död och lidande."

Har du några teorier om varför det är så? Jag menar om det finns andra orsaker än ekonomiska som gör att röda och blåa tycker ungefär samma sak? Beror det på att det känns avlägset och inte berör oss? Globaliseringen och internet borde väl motverka den känslan?

z999 sa...

Måste säga att jag känner en viss uppgivenhet när det gäller tilltron till att afrikaner ska kunna integreras i västerländska samhällen när man läser om nedskjutningen av en "svart" yngling i Florida. Eftersnacket från "svarta" offiella personer är att det rättsliga efterspelet helt avgjorts efter rastillhörighet. Det är liksom inte 50-talet i USA längre...

Robin Shadowes sa...

För första gången måste jag nog till viss del hålla med Weiderud. Karma gäller inte bara individer, utan även hela länder som grupp. I det ljuset är det kanske inte så svårt att se varför vårt land går åt helvete. För vem vet hur många liv som gått till spillo på grund av vår vapenindustri och export? Sannolikt hundratals miljoner. Så nu måste balansen återställas och det kan bara göras med hårda tider för landet och det vi upplever just nu är bara början. Att i det läget bara förvärra situationen med mer tillverkning och export är ren skär galenskap. Fast nu tycker förstås alla materialister och ateister att jag inte har alla hästarna i stallet. Men det får ju stå för dem. Hur långt ner i avgrunden måste landet glida innan folk fattar?

Robsten sa...

Ja, alltså ett uppror i Saudi är osannolikt. Både i Libyen och Syrien är det religiösa grupper som gjort uppror mot något mer sekulära regimer. I Saudi är regimen minst lika religiös som folket, där råder inte samma diskrepans.

Läste en bok av en journalist som varit länge i Saudi. Enda demonstrationen hon hörde talas om var när kvinnor körde bil i protest mot att enbart män fick framföra fordon, trots att överklasskvinnorna hade körkort. Nu var det aldrig aktuellt att regimen satte in kanoner mot kvinnorna, det var i princip deras döttrar som fått nog. Det fick räcka med att upprörda sharia fanatiker sprang ut och försökte stoppa kvinnorna. Mullorna läste lite förbannelser över dem och några stoppades i sina ändå ganska begränsade karriärer. No big deal.

Alltså om vi har rätt att försvara oss måste andra länder också ha det, i annat fall är det nästan rasistiskt förestälning som måste ligga bakom. "Det är bara djupt troende PK-svenskar som kan hantera vapen, dessa bör under inga omständigheter hamna i händerna på andra folk". Sådan rasism betackar jag mig för.

z999 sa...

@Robin:
"Fast nu tycker förstås alla materialister och ateister att jag inte har alla hästarna i stallet."

Jag är inte ateist och så länge du kan motivera vad du tycker på ett begripligt sätt så anser jag att du har alla hästar i stallet. Jag har förståelse för dina invändningar mot vapenexport eftersom dom ligger lite i linje med hur jag ser på varje lands ansvar. Jag anser att varje land först och främst har ett socialt ansvar för sina medborgare och sedan har ett globalt ansvar mot andra länder vilket betyder att man har ett ansvar för att i största möjliga utsträckning undvika krig mot dom. I en ideal värld så har även romer och judar egna länder med gränser erkända av alla andra människor.

z999 sa...


 Man ska vara beredd att ompröva allting beroende på vad som kommer fram. Det är själva skillnaden mellan vetenskap och religion,


Det är även skillnaden mellan vetenskap och de sista 30 årens invandringspolitik.

z999 sa...

En negativ sak som jag inte sett någon skriva något om är ifall vapenexporten till Saudi Arabien tillåts på grund av oljan. Det är ju en sak om exporten är något som gynnar Sverige, en annan sak om det är under tvång för oljans skull. Även en mix, gynnar Sverige och är nödvändigt för oljan, är inte speciellt positiv.

Det har dödat många människor att den viktiga oljan hamnat i den mest instabila delen av världen. Fast jag håller med om att Saudi Arabien trots den teokratiska diktaturen har rätt att försvara sig från angrepp utifrån med inköpta vapen. Med tanke på den välfärd som regimen skapat i Saudi Arabien (genom oljan) så lär det aldrig uppstå något folkligt missnöje bland människor som är misstänksamma mot allt västerländskt, inklusive demokrati.

Från wikipedia om främlingsfientlighet-
Synonymen främlingshat används för första gången i svenska språket (detta enligt SAOB från 1926) i Nordisk familjebok av år 1876, där det sägs i beskrivningen av Aräbien (band 1, s 936) att: "En grundligare undersökning af landet, hittills försvårad af öckennaturen och befolkningens främlingshat..."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4mlingsfientlighet

Robsten sa...

Självklart spelar oljan in på något sätt. Kanske inte det mest meningsfulla att försöka utreda hur. Saudi skulle inte ens ha råd att köpa vapen utan sin olja, så mycket dadlar säljer de väl inte.