lördag, mars 31, 2012

Godhetsapostlarna


Både från talarstolen och på internet ser vi dessa godhetsapostlar. Utmärkande för dessa är att de vill ha en generös immigrationspolitik och de som vill ha en restriktivare politik är följaktligen motsatsen till goda, nämligen onda. I själva verket skulle det inte kunna finnas några humanistiska godhetsapostlar om det inte funnits onda Sverigedemokrater, lika lite som det inte skulle finnas ljus utan mörker. Utmärkande är också att de gärna poängterar sin humanism, tolerans och hur goda de är. Ibland anar vi t.o.m. en svagt skimrande gloria när en av dessa apostlar äntrar talarstolen och pratar om hur humana vi skall vara, inte som de där onda främlingsfientliga människorna. 


Argument angående immigrationspolitiken, som att vi hjälper många fler för samma pengar i närområdet än om vi transporterar hit fattiga människor biter inte på dessa den förmenta godhetens kolportörer. Det är själva immigrationen som är vattendelaren, inte hur många vi i verkligheten hjälper. Att många själva gjort sig av med sina identitetspapper eller att många av de s.k. "ensamkommande" ser väldigt gamla ut är inget humanisterna hänger upp sig på. Argument som att det kanske är förnedrande och skadligt för utvecklingsländerna, att vi så tydligt visar att det enda sättet människor kan få det drägligt är att flytta till just vårt land, biter inte heller. Att vi dränerar länder på deras ungdom, just de som har ekonomiska resurser passar heller inte in i godhetsapostlarnas mall. Ety då skulle ju hela godhetskomplexet falla som ett dåligt byggt korthus. 


De som kritiserar immigrationspolitiken är per se dåliga människor, det spelar ingen roll hur de sköter sig i övrigt. En immigrationskritisk människa som arbetar, betalar skatt, sköter om sin gamla mamma, lyder lagen och hjälper sina grannar och vänner så fort det är påkallat, är i alla fall en dålig människa enligt godhetsapostlarna. En människa som ägnar sig åt brott, ljuger och åsamkar samhället stor skada är god, bara han är för mångkulturalismen. Bengt Westerberg är överaposteln, det spelar ingen roll att han kapar åt sig en rejäl lön för sitt styrelseuppdrag i Röda Korset, eller att hans personal är rädda för honom (enligt en usenet-användare som kände till saken). Westerberg är tolerant. Han håller inte med dig, men kan dö för din rätt att få framföra din åsikt. Dock inbegriper inte detta att sitta i samma soffa som du. 


Det är något märkligt just med immigrationspolitiken. Vill jag ställa hårda krav på immigranter från Kurdistan så är jag en ond människa. Det spelar ingen roll om jag skulle skänka 10 procent av min lön till den kurdiska befrielsekampen. Det skulle inte spela någon roll om jag demonstrerade för kurdernas självbestämmande och egna nation. Det skulle antagligen inte spela någon roll om jag åkte ned till Kurdistan och kämpade med den kurdiska befrielsearmen och riskerade mitt eget liv. Är jag för en restriktiv immigrationspolitik så är jag ond, oavsett vad jag gör eller tycker i övrigt. Att vi tar hit människor från jordens alla hörn verkar vara det övergripande signumet för godhet, oavsett alla logik och alla argument i världen. Det går helt enkelt inte att resonera om immigrationspolitiken med godhetsapostlarna lika lite som det går att diskutera guds existens med Ulf Ekman. Och här börjar vi närma oss vad det är frågan om. 


Vi är inte så sekulära som vi tror. Hjärnforskaren Matti Bergström har påvisat (teoretiskt i alla fall, [Neuropedagogik, 1995]) att vi har ett behov av religion, att ha någon högre makt att tro på. När vi nu inte längre tror så mycket på gud längre, så tror vi på andra saker. Vi tror på AIK, "Barza", Spice Girls, USA, Liberalismen eller [...]mångkulturen. Det finns helt enkelt ingen annan förklaring till den fanatism och den reaktion mångkulturalisterna uppvisar när någon visar sig vara otrogen. 


Massvis med psykologer har i litteratur också visat att människan har ett oerhört stort behov av att inte sticka ut, att tillhöra "flocken". Detta gör det så mycket lättare att godta den påbjuda diskursen. Vi arma människor har dessutom ett oerhört stort bekräftelsebehov. Det ser vi dagligen, i arbetet och på fritiden. Vi vill ses som goda och snälla. Vi vill vara duktiga och inte göra fröken i skolan arg på oss. Finns det något bättre sätt att framstå som god, human och samtidigt så chickt med sin tid, som att knäböjande bekänna sig till mångkulturen? Låt oss vara ärliga, det ÄR en quick fix för självkänslan. 

101 kommentarer:

Johan sa...

Du (och andra) borde konsekvent skriva:

(Själv)godhetsapostlarna

Anonym sa...

Bra Robsten :-)
Det är pengar & makt som hägrar. Politikerna tjänar otroligt mycket och drabbas givetvis inte själva av sin politik. Nedskärningarna sker i första hand inom äldreomsorgen och skolan. Gradvis kommer försämringarna, samtidigt som skatter och olika avgifter höjs.

Politikerna kan klappa sig för bröstet och påpeka hur goda de är och på så sätt behålla sin makt. Totalt ofattbart, de sviker sitt eget folk.

Jag skall erkänna att sedan jag börjat att läsa om detta (för ca. 1,5 år sedan) så har jag mer eller mindre varit kroniskt arg.

//Kajsa

Robsten sa...

Ja, man kan ju alltid skriva av sig ilskan.

Anonym sa...

Sverigedemokraterna kan ju börja genom att demonstrera sin version av godhet med att avsäga sig dom skattepengar dom får för tomma stolar ute i kommunerna istället för att låta dom gå till den högre partikadern?

Vore det för mycket begärt?

Anna sa...

Här slog du huvudet på spiken, Robsten.
Sverige är världens största gruppboende. Mer osjälvständiga människor går nog inte att hitta.

Nisse sa...

Och detsamma gäller förstås tvärtom också, fast med vissa ord och begrepp justerade: den som inte delar Sverigedemokraternas syn på treheligheten socialkonservatism, nationalism och islamkritik kan inte tillhöra (SD)-kretsen av anti-PK-Apostlar. Vid grova avsteg från den rätta läran används begreppet "landsförrädare".

Swedish Dissident sa...

Apropå godhetsapostlar så är en viktig aspekt att belysa skillnaden mellan höger och vänster i ett generellt strukturellt och ideologiskt avseende. SD är i delar ett vänsterparti och vill av både traditionsskäl och pragmatiska skäl byggare vidare på folkhemmet med dess stora välfärdsapparat och en stat som gör betydligt mer än att upprätta lag och ordning. Dock är man höger såtillvida att man strävar efter en viss differentiering, och då menar jag inte bara att man vill utgöra en distinkt nation, utan att man faktiskt låter människor få ha sund makt över andra, oavsett om det sker inom skola, universitet, militär eller någon annan sfär. Beträffande invandringen så handlar det ju inte enbart om en monoman fixering vid svenskhet, utan att man vet att "kulturberikare" är ett kodord i och med att immigranter i genomsnitt inte svarar upp mot de krav som förväntas på den genomsnittliga svensken i fråga om kapacitet, hövlighet, arbetsmoral, självkontroll, etc. SD är också avog mot kvotering och förespråkar meritokrati. För högerliberaler som Nisse - eller genuina liberaler överlag - är differentieringen mest av allt ekonomisk, men också meritokratisk. Man ogillar även den ociviliserade u-länningens beteenden (däremot ser man individen i större utsträckning än nationalister tenderar att göra, och har ingenting mot ekonomiskt och värderingsmässigt integrerade människor med ursprung i relativt underutvecklade regioner).

Inom vänstern däremot är utjämning och egalitarism ett självändamål - att undergräva europeisk hegemoni (ekonomisk, etnisk, "vithet" etc.) är viktigare än att Sverige och andra europeiska stater är välfungerande. Detta måste man sätta fingret på. Det visar flera partier synnerligen tydligt i sin politik, och även Moderaterna är tvivelsutan ett vänsterparti (i princip alla andra avseenden än de ekonomiska). Den tidigare socialdemokratin levde delvis i symbios med nationalism, konservatism och kapitalism (i minimalistiskt avseende, då kapitalackumulation genererar tillväxt) och var därmed höger i ett flertal avseenden, medan man post 1968 i stället lever hand i hand med "kulturmarxism" och amerikaniserad third way politics.

Swedish Dissident sa...

Fortsättning: Det stora problemet för svenskar och européer överlag är att göra sig av med stora delar av 68-oket och nå fram till en tydligare och kulturanpassad differentiering. Eftersom svenskar är tämligen eller rentav mycket liberala i en mängd avseenden så måste detta tas i beräkning. Då svenskar å andra sidan har vant sig vid välfärdssystem så tror jag inte att utökad ekonomisk högerpolitik är att föredra, vare sig av taktiska och realpolitiska pragmatiska skäl, såvida det inte blir en indirekt utväg för att slippa försörja utlänningar, utan man bör i stället fokusera på att vi faktiskt är bra i genomsnitt. Vi har vackra tjejer/kvinnor, relativt oförstörd natur, en diger historia, god arbetsmoral och hög intelligens. Folk som inte erkänner detta och börjar gny om nazism och biologism visar enkom att de anpassar sina tänkesätt efter "kulturmarxismen" - oket som vi behöver bli av med. Denna aspekt behöver dock inte SD belysa utan handlar mer om ett generellt paradigmskifte. Att smyga in hänvisningar till Darwin vore dock inte dumt, och sammanfaller med den sekulära världsbilden som man i stora drag ändå företräder.

Jag ska, för övrigt, och delvis apropå ovanstående, försöka utarbeta min syn på begreppet etnokulturell hegemoni - som är vida överlägset både renodlad etnonationalism och "öppen svenskhet" - i ett inlägg framöver, och hoppas att det sprider sig till partiet på sikt. Det får mig även att tänka på globaliseringen. SD måste bli mycket bättre på att belysa globaliseringens för- OCH nackdelar och hur man ska förhålla sig till de olika sakerna. Jag har försökt initiera en diskussion på min blogg i ett särskilt inlägg men det har bara blivit några kommentarer. Härvidlag har man hur som helst mycket att hämta eftersom man då förklarar nationalkonservatismens relevans i globaliserigens tidevarv ur både politologiska, ekonomiska och andra perspektiv (exempelvis att gränser är viktiga och svaga stater alltid dåligt, och det är beträffande de sakerna som t.ex. MP, C och V fallerar med sin infantila realpolitik). Jag skulle gärna se att man lade massor fokus på att ta upp enbart globaliseringens fördelar, vilket appellerar till både borgerliga och oppisitionsväljare. Kent Ekeroth har stundom varit bra på att belysa att Schweiz och Norge har klarat sig utan EU och att "isolationism" är en straw man, men att man inte har inlett samarbete med Schweizerische Volkspartei trots att Schweizboende SD-medlemmar - framstående sådana dessutom - har uppmanat till det förefaller vara närmast oacceptabelt. Det sistnämnda blir din uppgift att sprida högre upp.

Robsten sa...

Tveksam om man skall föra in nationalism i höger vänsterskalan alls. problemen blir oerhörda om man analyserar det lite djupare. Finns massvis med vänsterregeringar som är synnerligen nationalistiska, och tvärtom. Vi kan knappst för in immigrationspolitiken i samma höger vänsterskala heller. Förresten börjar hela denna skala bli obsolet.

Robsten sa...

"Sverigedemokraternas syn på treheligheten socialkonservatism, nationalism och islamkritik kan inte tillhöra (SD)-kretsen av anti-PK-Apostlar."

Det finns väl sannolikt en del inskränkthet på alla sidor.

"Vid grova avsteg från den rätta läran används begreppet "landsförrädare"."

Nej orden och begreppen skall vi vara rädda om, och låta vänstermupparna erodera sina begrepp.
landsförrädare skall enbart de som förtjänar epitetet kallas.

Robsten sa...

"kulturanpassad differentiering. "

A, ah, nu flyter vi iväg lite här.

Robsten sa...

"Att smyga in hänvisningar till Darwin vore dock inte dumt"

Eee...det är jag högst osäker på.

Robsten sa...

"trots att Schweizboende SD-medlemmar - framstående sådana dessutom - har uppmanat till det"

Har aldrig hört talas om det. Mest SDU som håller på med de internationella kontakterna, och Ekeroth. Ligger på deras bord.

Anonym sa...

Beträffande SVP så upplyste jag Ekeroth om det på hans blogg. Tveklöst om han lyssnar men jag har i alla fall försökt. Tror mest det var några engagerade medlemmars önskemål - som i sig är helt rationella - men som inte tycks ha hörsammats än så länge. Kanske just för att det enbart var ett litet antal stödmedlemmar som kom med en idé.

Beträffande darwinism, eller egentligen vad som helst, så handlar allt - eller i alla fall väldigt mycket - om hur man lägger fram saker och i vilken kontext man framför dem och varför. Men som sagt, i huvudsak är detta en generell forsknings- och följaktligen samhällsfråga.

Beträffande höger och vänster så anser jag likväl att just differentiering - eller rättare sagt olika slags differentieringar - är typiskt för det som är höger. Rester av dessa förhållningssätt lever alltjämt kvar och utgör en sorts ideologisk urskiljningsmekanism. Kombinationer är dock möjliga så klart, och kan rentav vara en styrka om det görs på rätt vis, men det var inte poängen just här, utan att egalitarism/nivellering är en integral del av socialism i dess olika former, medan differentiering (strävan efter förbättring både på individ- och samhällsnivå) kännetecknar liberalism, konservatism, många religiösa samhällen, samt flera former av nationalism.

Inom SD:s nuvarande ideologiska ramar anser jag rent sakligt att det finns tendenser både till differentiering (se ovan) och egalitarism/nivellering, men att det i huvudsak är ett högerparti eftersom det förra väger över det senare.

z999 sa...

Kännetecken för religion är dogma och ritual, det finns inte hos SD's politik men i ett överflöd hos andra partier. Som att hävda att alla är lika värda. I vems ögon då? Vad innebär det? Att resa sig upp ur soffor och annat larv när SD träder in är enbart rituellt, i seriös politik så strävar man efter att bemöta motståndare med argument. Eller är det någon som tycker att sådant beteende fyller något politiskt syfte?

@Nisse:
"den som inte delar Sverigedemokraternas syn på treheligheten socialkonservatism, nationalism och islamkritik kan inte tillhöra (SD)-kretsen av anti-PK-Apostlar."

Njaae, egentligen är väl du ganska anti-PK? Från ett liberalt håll. Jag uppfattar dig som liberal på ett sätt som inte representeras av något nuvarande parti men det kan vara fel.

z999 sa...

Enda gången det fyller ett vettigt syfte att resa sig och lämna en lokal är om man utsätts för att någon talar till en och man inte tillåts svara, som när SD reste sig och lämnade kyrkan. De som sitter kvar i ett sånt fall borde skämmas eftersom man legitimerar prästens hyllande av politiskt våld och andra antidemokratiska saker. Däremot ska SD naturligtvis inte resa sig och lämna någon lokal när de inbjuds till att debattera som hände senare när Jimmie Åkesson och prästen inbjöds till debatt.

I ett sekulariserat samhälle så står inte en präst och talar till riksdagen och tar ställning mot något av partierna. Politiska gudstjänster har vi haft i Sverige på medeltiden då kyrkan poängterade vissa bibelord på ett sätt som tog parti för överheten och makten på den tiden. Numera är vi tillbaka till det stadiet eftersom "antirasisterna" ser massinvandringen som något religiöst och en fråga upphöjd till att stå ovan allt annat.

Robsten sa...

"Beträffande SVP så upplyste jag Ekeroth om det på hans blogg. Tveklöst om han lyssnar men jag har i alla fall försökt."

Bra! Försök med SDU och sedan lämnar du frågan.

Robsten sa...

HÖGINTRESSANT!
Hittade en politisk karta över var de politiska partierna i Schweiz befinner sig. Där har de skattat var partiet står, jämfört med var väljarna står (en skattning självklart).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swiss_party_politics_2007_en.png

Sedan letade jag efter en karta med samma parametrar var S i Sverige står. Hittade ingen, men det skulle varit jättekul att se. Tror nämligen att väljarna befinner sig väldigt långt ifrån var partieliten står.

Robsten sa...

Har skrivit om Oskar Freysinger

http://robsten.blogspot.se/2011/09/oskar-freysinger-om-islam.html

Robsten sa...

Här är die junge SVP:
http://www.jsvp.ch/deutsch/aktuell.htm

Swedish Dissident sa...

Robsten: Var lugn. Jag ska inte spamma SD-företrädares kommentarsfält=)

Robsten sa...

Nä, men det är väl ingen ide att tjata, brukar sällan löna sig. Jag kan förresten ta upp frågan om SVP:s ungdomsförbund med Kasselstrand jag stöter på honom. Tror väl att SVP ligger lite för långt till höger i ekonomisk politik för SDU, men nationalismen faller de säkert på läppen. Schweiz har alltid legat längre till häger än Sverige så jag ser det som ganska naturligt. Det som fungerar fungerar helt enkelt.

Utlandssvensk sa...

Tack för ett bra inlägg, Robsten.

Jag delar din uppfattning att enda sättet att begripa de svenska mångkulturfanatikerna är att betrakta dem som sektmedlemmar och slutsatsen att det är både hopplöst och meningslöst att debattera med dem följer då naturligt.

En person som gjorde i princip samma observation, fast i Holland, var Pim Fourtyn. Hans slutsats var att man pga. detta måste sträva efter direktkommunikation med väljarna, istället för att delta i debatter. Då blir såklart nästa fråga hur man ska uppnå detta.

Erfarenheterna från framgångsrika systemkritiska partier tyder på att det finns åtminstonde en fungerande metod, nämligen att komma med ganska radikala utspel som skapar stort intresse i media och sen ställa krav på direktsänding och få deltagare för att ställa upp i TV.

Om man jämför SD med övriga liknande partier i Europa framstår partiet som väldigt försiktigt och nästan blygsamt. Nu är jag fullt medveten om vilka svårigheter man brottas med och vill inte komma med några pekpinnar. Alla ni som öppet arbetar för SD är, enligt mig, hjältar och ni vinner stora segrar varje dag endast genom att inte låta er skrämmas till tystnad.

Fast tiden håller snabbt på att rinna ut för Sverige, Hur många år kan landet fortsätta att fungera med nuvarande massiva inflöde av MENA immigranter? Max 10 men sannolikt inte ens så länge, enligt min uppfattning. Tyvärr ser jag ingen trolig lösning utan betraktar loppet som kört. SD kommer att växa, men övriga partier kommer inte att tveka att använda statens fulla maktmedel mot partiet och dess sympatisörer. Pga. detta anser jag att den enda rimliga lösningen är att flytta till något annat västland som bevisligen inte vill begå självmord, t.ex Schweiz. Dessutom tror jag att det är bråttom, ty övriga länder lär börja införa restriktioner mot svenskar snart.

Swedish Dissident sa...

Instämmer. I samband med de diskussioner som har förts om Schweiz och SVP i samband med ditt Freysinger-inlägg och mitt inlägg om SVP - både i texterna och kommentarerna - så står det klart att detta parti är ett klassiskt borgerligt högerparti medan SD i många avseenden är ett mer klassiskt socialdemokratiskt. SVP uppstod genom ett parti som var uttryckligen borgerligt, och att Moderaterna inte samarbetar med SVP visar på hur oerhört påverkade man är av 68-vänstern. Ett SVP-liknande Moderaterna hade kunnat fått ensam majoritet, rentav, men det är förstås spekualationer och inget att hänga upp sig på. Därför kan - hur som haver - inte politiken schablonöverföras, långtifrån. Likväl tror jag att partier som SVP, men även länder som Singapore, Sydkorea och Japan kan vara värda att studera. Eller för att förtydliga: SVP m.fl. europeiska partier kan man samarbeta med, medan de andra länderna - deras partier och realpolitiska strategier - mest tjänar som ögonöppnare i debatter och kan knytas till förhållningssätten till den ökade globalisering.

Det är fullt möjligt, och önskvärt, att bibehålla en etnokulturell hegemoni och samtidigt vara relativt öppet mot omvärlden i form av handel, informationsutbyten, vissa typer av migration, med mera. Jag är rätt säker på att du och de flesta SD-företrädare förstår detta och flera företrädare har i olika sammanhang poängterat globaliseringens fördelar på ett förtjänstfullt sätt, men det finns alltid saker att förbättra och utveckla. Konsten blir att abstrahera och absorbera det bästa av den ökade globaliseringens fördelar, och undvika de sämsta företeelserna.

z999 sa...

En gång i tiden var ju rasbiologi politiskt korrekt. Inte ens WW2 dämpade ner det.

Swedish Dissident sa...

z999: "Rasbiologi" har aldrig upphört och kommer nog aldrig göra det eftersom humangenetik utgör ett eller snarare ett flertal mycket legitima, relevanta och viktiga forskningsområden (t.ex. ur ett medicinskt perspektiv). Den som är emot biologisk mångfald är emot livet självt.

Populationsgenetik är också ett av de viktigaste och mest intressanta områdena för att förstå vår svenska historia och behöver inte alls innebära någon chauvinistisk nygöticism (jag är dessutom även intresserad av andra migrationsströmmar och folkgruppers utvecklingsprocesser än de nordiska - det ena behöver inte utesluta det andra). I en viss mening kan faktiskt också den här typen av forskning skapa mer förståelse och respekt för likheter - vi kommer alla från samma kontinent och har till allra största del samma genuppsättning - men samtidigt avdramatisera skillnaderna.

z999 sa...

@Swedish Dissident:
Håller med, men jag syftade på förhållningssättet till kunskapen. Tvångssteriliseringen till exempel var mer politiskt baserad än baserad på forskningsresultaten man hade. Alltså, vad som var politiskt gångbart var viktigare än vad som gällde faktamässigt. Nazisternas hantering av rasfrågor hade samma basering.

Nisse sa...

Jag tycker (SD) ska skaffa sig fler ben att stödja på när det gäller invandringskritik. Det nationella argumentet ter sig för melodramatiskt för de flesta, och när det urartar till hyllningar till skärgårdar och blonda tjejer på havreåkern blir det för icke-övertygade nationalister direkt pinsamt.

Varför inte trycka mer på det etiska problem som ett segregerat samhälle, där folk inte deltar och bidrar på lika villkor, innebär? Det tror jag har en mycket mindre gemensam nämnare än nationalism. Det är ingen slump att Sverige inte haft nån nationell rörelse av format på mer än 100 år.

Likaså tror jag att den hatpropaganda mot andra etniciteter och religioner som bedrivs i (SD):s namn är direkt kontraproduktiv. Det är inte människor som tror på den islamistiska världskonspirationen och MENA-länders genetiska underlägsenhet som ska övertygas. De röstar redan på (SD) och är i vilket fall för få för att någonsin få någon betydelse.

Anonym sa...

Hur ska SD utnyttja Jan Emmanuel-affären ? Är det inte läge för en genomtänkt offensiv? Frågor i Riksdagen , välskrivna debattartiklar...Samtliga bolag i "branschen" borde hårdgranskas. Hur många politiker har fingrarna i syltburken?

/Benge

Swedish Dissident sa...

z999: Och jag håller i sin tur med dig.

Nisse: Ja, fast vackra blonda tjejer/kvinnor på havreåkrar - eller ännu hellre i sänghalmen - är bland det bästa vi har. Jag är både svensk och världsmedborgare och har haft många liaisoner med kvinnor av andra etniciteter, men att inte vilja bevara de svenska är ren enfald (om det nu inte är så att man är så hjärntvättad av det svenska åsiktsklimatet att man "måste" manifestera sin likgiltighet inför det svenska kulturarvet). Din straw man (!) är enkom fånig, eftersom det inte handlar om - eller behöver i varje fall inte handla om - om sentimentalt och nostalgiskt hyllande av folkdräkter, röda husknutar och dalahästar. Detta är mer sekundära fenomen, som i sig är en del av kulturarvet men absolut inte det viktigaste.

"Likaså tror jag att den hatpropaganda mot andra etniciteter och religioner som bedrivs i (SD):s namn är direkt kontraproduktiv. Det är inte människor som tror på den islamistiska världskonspirationen och MENA-länders genetiska underlägsenhet som ska övertygas. De röstar redan på (SD) och är i vilket fall för få för att någonsin få någon betydelse."

Hatpropaganda är inte bra. Du blandar hur som haver samman biologiska imperativ och biologiska värdeomdömen. Att intelligens, karaktär, empati och självkontroll är positiva egenskaper är något som många - särskilt vi västerlänningar - anser, men det behöver inte innebär att "vi" är "genetiskt överlägsna" (i genomsnitt) och mest anpassade till den aktuella miljön. MENA-människor utnyttjar i stället den liberala och individualiserade undfallenheten hos många nordbor till att gradvis tränga undan dessa, så de tycks vara survival of the fittest. Om man sedan är likgiltig inför det, som du, eller mer brydd om det, som jag, är en annan sak. Det jag beskriver är rent sakliga konstateranden om hur utvecklingen ser ut ur ett evolutionärt perspektiv.

För övrigt så kan MENA-människor också kontrollera sig - det är mer en kultur- och värderingsfråga, anser jag. Jag har flera kurdiska manliga vänner och de har genom att umgås med svenskar som jag lärt sig att vi svenskar uppskattar självkontroll. Det är bara det att inom den egna kultursfären så finns inte samma incitament för att vara sansad när man blir upprörd.

Swedish Dissident sa...

De tycks vara "the fittest", borde det ha stått.

z999 sa...

@Nisse:
"Likaså tror jag att den hatpropaganda mot andra etniciteter och religioner som bedrivs i (SD):s namn är direkt kontraproduktiv. Det är inte människor som tror på den islamistiska världskonspirationen och MENA-länders genetiska underlägsenhet som ska övertygas."

Min inställning till religion är att vuxna friska människor måste förväntas sköta den saken själva och väljer man ett avvikande beteende så får man själv ta smällen av det. Jag anser alltså att arbetsgivare ska ha rätt att neka anställning om den arbetssökande anser att h*n har religiösa attribut som h*n inte kan kompromissa med. Nekar någon att ta ett jobb enbart med motiveringen att det går emot religiösa principer så åker akassan.

Alla stora religioner har en världskonspiration på agendan utom möjligen buddhismen. Det handlar ju om att frälsa folk från deras perspektiv. Det är ju en mission hos både kristna (seriösa) och muslimer (seriösa).
Folk från mena-länderna är inte genetiskt underlägsna, men liksom alla andra människor så blir dom det när dom hamnar i fel miljö.

Robsten sa...

Jo det borde man utnyttja Benge.

Nisse sa...

@Swedish Dissident...

Nej. I mina, och många andras, ögon är det inget halmgubbe-argument. Det är så argumentationen förs. Om det finns en djupare innebörd, vilket må vara hänt, så framgår den inte. Vad värre är, är att det aldrig framgår varför- och av vem detta skulle vara hotat? Jag ser inget hot mot svensk kultur och "svenskhet" annat än att svenskarna frivilligt väljer bort vissa inslag, tar till sig vissa andra, och det är en utveckling som inte med bästa vilja i världen går att uppfatta som styrd ovanifrån av någon svenskfientlig överhet.

Och nej, jag är inte likgiltig inför de strömningar i det svenska samhället som hyllar en annan karaktärstyp än den du beskriver. Jag anser tvärtom att den i många avseenden är skadlig, men återigen är det ett skeende som inte motarbetas genom hatpropaganda. Snarare skulle jag vilja se mer av det goda exemplets argumentation och retorik här, men sådant lyser med sin frånvaro.

Det är naturligtvis alltid mycket lättare att ta lättköpta poäng på fanatiska eller kriminella utlänningar som utmärker sig, men det leder ingen vart förutom kanske att gjuta mod i de redan övertygade. Min erfarenhet är att människor låter sig övertygas av positiva argument för en sak istället för negativa argument mot en annan.

Swedish Dissident sa...

z999: Läste du vad jag skrev i kommentaren ovan? Man får inte blanda samman biologiska värdeomdömen med biologiska imperativ. Om de som kan kategoriseras som härstämmande från Mellanöstern och Afrika (MEA) på lång sikt i princip ersätter de som vi slarvigt kallar etniska svenskar och lyckas överleva i denna miljö så är de ju "the fittest" och etniska svenskar "the unfittest". Att sistnämnda grupps förfäder sedan byggde upp landet i fråga och hade högre grad av t.ex. empati och självkontroll spelar föga roll om dessa egenskaper inte hjälper dem att överleva i den aktuellla miljön.

Men jag tror jag förstår din poäng ändå.

Swedish Dissident sa...

Nisse: Bra svar och jag håller med dig en hel del angående hur man kan betrakta kulturella processer - selektivitet är ett nyckelbegrepp därvidlag. Och ja, SD har fokuserat en del på nostalgi och småskaliga kulturaspekter som enkom torde appellera till ett fåtal välargrupper.

Politik borde också mycket riktigt vara mindre antagonistisk och mer positivt laddad. (Problem med bråkiga invandrare hade delvis kunnat lösas genom att dessa avlägsnades från Sverige efter fällande dom av grövre brott.) Därför tror jag att en sådan bok som Steven Pinkers "The Better Angels of our Nature" kan vara ett kommunicerande kärl över ideologi- och partigränserna. Eurabia-teorin håller på intet vis sträck och jag har en alldeles för komplex syn på islam för att finna det legitimt att tala om det på ett så enhetligt och monolitiskt sätt som många "kontrajidhadister" tenderar att göra. Däremot finns det faktiskt en hel del som vill undergräva europeisk hegemoni - det är själva kärnan i det som slarvigt kan kallas kulturmarxism. Någon centralstyrd konspiration är det ingalunda tal om, lika lite som ZOG eller Eurabia.

z999 sa...

@Swedish Dissident:
"Läste du vad jag skrev i kommentaren ovan? Man får inte blanda samman biologiska värdeomdömen med biologiska imperativ."

Väldigt sant. Men sen är det väldigt svårt att inte använda sig själv och sin egen etniska grupp som måttstock och man kan väl utgå från att andra etniska grupper gör likadant. Och då blandas lätt biologiska värdeomdömen med biologiska imperativ.

"... ...Någon centralstyrd konspiration är det ingalunda tal om, lika lite som ZOG eller Eurabia."

Det vore enklare om det var så. Men hotet från islam underblåses egentligen från pk-människors agerande runt islam. Det är ju än så länge inte muslimerna som bestämmer att islam ska särbehandlas i Sverige. All energi som läggs mot muslimerna kanske mörkar att det största hotet är skapat av självgoda "antirasister"?

Anonym sa...

Hotet mot svensk kultur och från Islam i Sverige som båda finns på lång sikt beror på de oikofoba normativa multikultiralister som styrt/styr landet. Om man redan idag föreslår islamska helgdagar - Jämtin & Weiderud- hur ska det bli om 20 år då Sverige pch Belgien har Europas största muslimska befolkningar enligt Pew Research prognos. Samtidigt förklenas och förnekas en specifikt svensk etnokultur av Sahlin-skolans "kulturrevolutionärer". Ett exempel:

http//:www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus-hunden-at-upp-min-svenskhet/

Processen att ta ifrån svenskarna kultur och historia, att beröva folket deras minne, har pågått sedan 60-talet i socialister och Nisse-liberalers regi. Den identitetslöse svensken protesterar nu knappt när man genomför massinvandringsrevolutionen och på sikt byter folk&kultur i landet. Nyliberaler och socialister har oikofobin mot det svenska gemensamt - man förminskar det svensk kultur till röda stugor, Astrid Lindgren och midsommar och fnyser föraktfullt. Man spottar på de egna förfäderna utan att ens bemödat sig om att ta reda på vad dom lämnat i arv åt en bortsett från en matriell rikedom som det kommer gå snabbt att förslösa.. Detta är inte något oväsentligt utan kärnan i en konservativ och nationalistisk politik för Sverige./ Benge

Johan sa...

Robsten, jag skrev, att du (och andra) konsekvent borde skriva: (Själv)godhetsapostlarna.

Du svarade inte... du kanske tror, att det var avsett som en lustighet?

Så var inte fallet - det är en mycket seriös invändning. Du skulle sannolikt inte skriva: Svennejävlarna (eller svennehororna). Anledningen, till att du avstår från det, är troligen inte enbart, att det är kränkande begrepp. Du vill förmodligen inte kopiera en begreppsapparat, som annänds av personer, som du inte alls sympatiserar med.

De, som du kallar för "godhetsapostlar" kanske skruvar lite på sig inför att kallas för "apostlar" - men de besväras inte nämnvärt. Att bli kallad för "apostel" är ett ganska litet pris att betala, för att kunna "vara en av de goda i svensk invandringsdebatt".

De är ju så, som de själva ser det - de anser sig vara "godhjärtade" och de utgör (enl. dem själva) "de goda i svensk invandringsdebatt".

Du sprider denna föreställning, när du kallar dem för "godhetsapostlar".

Det här är inte några godhjärtade människor - utan egotrippade individer som skrupelfritt prioriterar sin egen (!) självupplevda godhet på andras bekostnad.

Det är därför viktigt att kalla dem för (själv)godhetsapostlar.

Anonym sa...

Motsatsen till en godhetsapostel är en hatapostel.

Det är bra att ni reder ut var ni står där.

Anonym sa...

Citat:

"Hotet mot svensk kultur och från Islam i Sverige som båda finns på lång sikt beror på de oikofoba normativa multikultiralister som styrt/styr landet"

Det största hotet mot Sverige är facister som saknar bildning i så stor omfattning att dom inte fattat att den enda expansiva kraften av det slag dom kacklar om är den fascistiskt kapitalistiskt styrda diktaturen Kina.

Å andra sidan kan man inte vänta sig mer av er än att ni står och bockar med mössan i hand när den processen börjar.

Anonym sa...

Citat:
"Det vore enklare om det var så. Men hotet från islam underblåses egentligen från pk-människors agerande runt islam."


Hotet mot Sverige underblåses av pk nazister som inte öppet törs stå för sin strävan att upprätta 1000 års riket.

Swedish Dissident sa...

Jag ser fram emot ett tusenårigt rike utan internettroll som förstör debatter med patetiska och dåligt kodade referenser till nazism.

z999 sa...

Tredje riket? Det uppnåddes väl när vi gick med i eu? Mission accompliched.

Anonym sa...

Du behöver inte konkretisera vad jag redan sagt om er strävan.

Anonym sa...

"Tredje riket? Det uppnåddes väl när vi gick med i eu?"

Nja...Eu har inte en långsiktig strävan efter en en etnisk, kulturellt och religöst ren zon som mål så där skiljer det sig avsevärt.

Anonym sa...

"Däremot finns det faktiskt en hel del som vill undergräva europeisk hegemoni - det är själva kärnan i det som slarvigt kan kallas kulturmarxism"


"Det är ju än så länge inte muslimerna som bestämmer att islam ska särbehandlas i Sverige. All energi som läggs mot muslimerna kanske mörkar att det största hotet är skapat av självgoda "antirasister"?"

Vad är kärnan i europeisk kulturfascism?

Swedish Dissident sa...

Att tycka att du är en illitterat liten mupp.

z999 sa...

Anonym kanske har rätt om kina och kineser. Jag har alltid tyckt att dom liksom tittat snett på en.

Anonym sa...

"Att tycka att du är en illitterat liten mupp"

Så du tar nu avstånd från att du tidigare i tråden i linje med dagens eurofascistiska teoribygge hävdat att kultrurmarxisternas plan är att låta islam ta över Europa samt att du nu fattar det som att eurofascismens roll är att jaga troll?

Det här blir bara rörigare och rörigare.
Det är helt klart.

Robsten sa...

"Robsten, jag skrev, att du (och andra) konsekvent borde skriva: (Själv)godhetsapostlarna. "

Det ligger väl inte så bra i munnen. Alla förstår säker vad jag menar i alla fall. Det ligger en hel del självgodhet bakom dessa människors agerande. Men det kanske inte är direkt självgodhet som är det dominerande heller. Det är i stället att de vill synas goda utåt, för andra. Kände en kvinna som alltid ville vara så god och snäll. Hon gick i terapi. Hon kom till slut fram till att det viktiga var att andra uppfattade henne som god, inte att hon verkligen var det. Ändå inte riktigt samma sak som självgodhet.

Robsten sa...

"Jag delar din uppfattning att enda sättet att begripa de svenska mångkulturfanatikerna är att betrakta dem som sektmedlemmar "

Mer som en religion, eller som ett substit för en religion.

Robsten sa...

"Jag tycker (SD) ska skaffa sig fler ben att stödja på när det gäller invandringskritik."

Jamen det har vi. Det nationelal argument är absolut inte det enda.

Robsten sa...

"Hotet mot Sverige underblåses av pk nazister som inte öppet törs stå för sin strävan att upprätta 1000 års riket."

Jaha, lite textanalys.

Hotet mot Sverige? Exakt vilket hot underblåses av nazister? Jag känner inte till något.

pk Nazister. En nazist kan per definition inte vara PK, eftersom det är den mest avskydda ideologin från i princip alla politiska riktningar.

Eftersom pk är en förkortning av politisk korrekt stavas det PK och inget annat.

1000 års riket skall inte särskrivas, alltså skall det heta 1000års riket. Inte heller detta låter bra för normal-litterära människor. I stället kan man med fördel omformulera det till " det 1000-åriga riket. Tja, ...vad ville vårt troll ha sagt? Har glömt det, att det mångkulturella samhället är att jämföra med det 1000-åriga riket?

z999 sa...

Anonym, har du något ställe på nätet som tar upp bevis för dina teorier om kapitalism och fascism i Kina? Och att det skulle vara det största hotet mot resten av världen. Jag ifrågasätter inte utan jag vill veta om någon sammanställt information om det någonstans.

z999 sa...

Lite skrämmande läsning ...
http://www.rod.se/%C3%A5terf%C3%B6rening-kostar-50-miljoner-extra

@Anonym:
Är du engagerad själv på något sätt mot hotet från Kina? När du skriver om fascism och kapitalism så undrar jag om du inte menar vad jag brukar kalla feodalism?

Swedish Dissident sa...

"Så du tar nu avstånd från att du tidigare i tråden i linje med dagens eurofascistiska teoribygge hävdat att kultrurmarxisternas plan är att låta islam ta över Europa samt att du nu fattar det som att eurofascismens roll är att jaga troll?"

Kulturmarxismen har kommit att bli en ganska bred strömning, men är kopplat till både delar av Antonio Gramscis tankegods, Frankfurtskolan, postkolonialism och numer även ras- och vithetsforskning. Därmed kan begreppet kulturmarxist förstås som en vänsterextrem metonymi, ungefär som den generiske (och evige - det är någonting närmast religiöst med den anti-fascistiska kampen, lite som i Uppenbarelseboken) fascisten som du implicerar att SD-anhängare är ("tidigare var det judar man gav sig på, sen blev det finnar, och nu muslimer").

Jag skrev klart och tydligt att jag inte anser att det finns stöd för Eurabia-teorin, och därmed finns heller inga understödjare av en islamiseringskonspiration. Däremot så vill s.k. kulturmarxister, i enlighet med sina egna insikter om vikten av metapolitsk kulturkamp från vänster, undergräva europeisk hegemoni (etnisk, nationell och kapitalistisk, vilket kan gå hand i hand men inte nödvändigtvis) och på sikt nedmontera nationalstaten, för att i senare skeden eventuellt skapa större grogrund för marxistisk revolution. I globaliseringens tidevarv är dock allt mer komplext, och många av sextioåttorna inser att socialism är skit eller inser i varje fall att väldigt många andra tycker det - därför håller en del fast vid s.k. third way politics i stället (jag anser att third way politics, bevisligen, fungerar ganska bra i en etnokrati men det är en annan fråga). Det innebär dock inte att man har gett upp kampen helt, utan givetvis vill man ha det inflytande man kan få och tänker sig att man i alla fall kan få styra och ställa beträffande delar av den sociala politiken, liksom beträffande många kultur- och värdefrågor. Se på de nya Moderaterna, som är socialliberala/kulturmarxistiska - mer eller mindre medvetet eller omedvetet (alla, långtifrån, har inte läst Gramsci eller Marcuse) - i alla nästan alla frågor förutom de ekonomiska som en följd av effektivt anti-traditionellt underminderande arbete från vänster som pågått under flera decennier. Målet är förstås att vara snäll mot de man upplever som förtryckta minoriteter, men också att rasblanda och tränga undan den vita majoritetsbefolkningen i största möjliga utsträckning. Därför kan kulturmarxisten både styras av godhet eller ressentiment - de fyller ungefär samma funktion oavsett om hen har ett gott sinnelag eller inte. Dessutom finns det förstås många strebers som har nosat rätt på att det är kulturmarxism som gäller och väljer att absorbera tankegodset i mindre teoretisk förpackning för att sedermera kunna delta på skitnödiga ryggdunkarseminarier på universitet och/eller skriva andefattiga muppartiklar i slaskpressen.

Frågor på det, Micke?

Robsten sa...

" är kopplat till både delar av Antonio Gramscis tankegods, Frankfurtskolan, postkolonialism och numer även ras- och vithetsforskning."

Det håller jag med om, men absolut inte till Marx, därför är begreppet i sig ganska missvisande.

Robsten sa...

"vänsterextrem" Ja, nutidens vänsterbegrepp, men absolut inte t.ex. 50-talets vänster som var av mer socialistisk karaktär.

Det är två helt olika begrepp och "tankegods" för att använda ett populärt begrepp. De gamla socialisterna hade inget till övers för gullande med trasproletäriatet och förespråkade nästan en arbetslinje. De såg med avsmak på HBT, och allsköns flummerier. Någon massinvandring var det inte tal om. Kriminalpolitiken var fan så hård, titta på det gamla Sovjet och hur mycket de gullade med kriminella där. Det gäller att hålla isär begreppen.

Robsten sa...

"kulturkamp från vänster, undergräva europeisk hegemoni"

Det har dom redan gjort, tåget har redan gått. Bara att vinka av den gamla hegemonin som en stins. Så Anonym borde tycka att hon finns i paradiset, vilket hon kanske gör också, långt från förorten.

Robsten sa...

"många av sextioåttorna inser att socialism är skit "

Det har sannolikt väldigt många av dem gjort. men ersatt det med något annat som är lika mycket skit.

Robsten sa...

"Det innebär dock inte att man har gett upp kampen helt"

Jo, på sätt och vis har de nog gjort det. Vad var det för kamp de egentligen förde 68 måste vi också fråga oss? Alltså idéerna var redan 68 mycket grumliga. Ibland kan det nästan liknas vid ett föräldrauppror, speciellt när det gällde de lite mer välbeställda av rödvinsvänstern.

Robsten sa...

"socialliberala/kulturmarxistiska"

Alltså det här med begreppen, det är nästan en ogenomtränglig soppa. Men jag skall inte uppehålla mig mer vid det. Kan inte redan ut det själv, har bara en diffus olustkänsla.

Swedish Dissident sa...

1. Kulturmarxism är kulturmarxism och "klassisk marxism" någonting delvis annat. Gramscis hegemonibegrepp är dock fortfarande i hög grad knutet till det senare, liksom att postmarxism (som också är nära knutet till kulturmarxism - vissa använder det rentav synonymt) utgör en kritik av marxismen utan att för den sakens skull motsäga sig den "klassika marxismen" i sin helhet eller ens i stora delar. Läs exempelvis Althusser.

2. När jag talar om vänsterextremism så talar jag om de nuvarande varianterna, inte hardcore-stalinism, -trotskism eller -maoism. Kommunismvurm är dock inte helt utdött, skall man komma ihåg, men har ofta mer av revolutionärt symboliskt värde när vänstermuppar viftar med sina röda fanor.

3. Socialliberalism och kulturmarxism lever inte sällan i symbios av ovannämnda skäl, och med tanke på third way politics stora inflytande så är det än mer relevant att sammanfoga dem utan att det blir innehållsligt missvisande. Det innebär dock inte att de är synonyma eller att det inte finns skillnader. Hade de varit det så hade jag inte behövt använda två begrepp, sida vid sida, men givetvis kan det ju misstolkas.

Här är för övrigt ett antal artiklar som berör Gramsci, hegemonibegreppet, Althusser med mera (noterbart är att jag alltså anser att begreppen är relevanta även för en icke-marxist, t.ex. agens):

http://swedishdissident.blogspot.se/2011/05/de-oforenliga-polernas-forening_17.html

http://swedishdissident.blogspot.se/2011/06/om-agens.html

http://swedishdissident.blogspot.se/2011/11/for-marx-excerpter.html

http://swedishdissident.blogspot.se/2011/09/hegemoni.html

http://swedishdissident.blogspot.se/2011/04/synkretism-och-centralism-nagra-viktiga.html

Anonym sa...

"Kommunismvurm är dock inte helt utdött"Mer eller mindre stendöd och i hela Europa ersatt av fascistvurm som till storleken i princip är lika stor som den kommunistvurm som rådde under storhetstiden i början på 70 talet.

Det är intressant.

z999 sa...

Det var väldigt intressant Swedish Dissident och egentligen borde du ha denna information på en hemsida istället för en blogg. Jag tycker att ämnet förtjänar en egen sida uppspaltad med artiklar som ligger framme istället för en blogg där informationen bara rullar undan vartefter.

Det är också intressant att se vilka tänkare som har kommit fram inom den invandringskritiska rörelsen. En gång i tiden hade Per Engdahl i princip monopol på att ha några strukturerade tankar om nationalism (även om Per Engdahl många gånger gav intryck av att ha nationalism som en bifråga.).

Anonym sa...

Engdal skulle ha blivit avrättad för landsförräderi vid krigslutet om Sverige hade ockuperats av Tyskland dessförinnan.

På vilket sätt är hans funderingar om nationalism intressanta idag och hur relaterar dom till dom "tänkare" som dissidenten pratar om?

Robsten sa...

"Mer eller mindre stendöd och i hela Europa ersatt av fascistvurm som till storleken i princip är lika stor som den kommunistvurm som rådde under storhetstiden i början på 70 talet."

Din analysförmåga närmar sig den en lobotomerad alkholist och uteliggare kan stoltsera med som senildement. Det finns kanske 100 fascister i Sverige. Ungefär lika många per capita ute i Europa.

En vänsternationalist vid namn Christopher Lasch har mycket analytiskt visat att både kommunismen och fascismen i princip är utdöda och aldrig kan locka mer än någon promille av väljarskaran. Du kör med de infantilaste floskler hämtat från hjärntvättade rövslickare från Expo.

Det brukar vara under vår nivå på denna blogg att ens besvara sådana infantila floskler. Varför beger du dig inte till Aftonbladets kommentsarfält där du kan finna likasinnade? Vi har haft mångkulturförespåkare här på bloggen förut, men de har i alla fall haft något som kan liknas vid tankeförmåga och har bemötts hövligt och artigt som alla skall bemötas här på bloggen. Du trotsar alla gränser och de mångkulturförespråkare vi har haft här förut skäms säkert för sådana som du. Du är en ond människa som förstör alla samtal och allt åsiktsutbyte. Du pratar om nazism, sådana hjärntvättade människor som du var deras bästa verktyg. Du tror på vad makten säger till dig, och blir lydigt deras redskap. Var tror du sådana människor passade in väldigt bra?

Usch! I en annan tid och på en annan plats var det precis sådana som du som var bödlar och sedan grät...jamen...jag lydde bara order, snyft snyft. Dom sade att....o.s.v. Och sådana som du trodde på dem, för ni tänker inte själva, ni vet inte ens vad begreppet "tänka" innebär. Det innebär INTE att man memorer en massa floskler, fan du har ju inte lärt dig några floskler ens.

Jag tänkte skriva "dom som inte tycker som du anser du vara fascister" men det är helt fel. Dom som inte tror på hjärntvätten som har fungerat så bra på dig, kallar du fascister. Duktig flicka, skolfröken nickar förnöjsamt. Om det verkar som att jag tröttnat på dig så stämmer detta.

Swedish Dissident sa...

Anonym trollmupp: Nej, du förstod inte den här gången heller. Jag skrev över huvud taget inget om kalifat och islamisering i mitt inlägg. Däremot skrev jag uttryckligen att jag motsäger mig Eurabia som konspirationsteori.

z999: Tack för uppmuntran och förslag. Ska fundera på det. Jag tänker mig dock att de som kan vara intresserade klickar på länkar till relaterade blogginlägg och/eller botaniserar i de olika kategorierna. En vänsterkategori vore kanske inte dumt, men jag brukar lägga sådana inlägg i kategorin Filosofi eftersom det kan betraktas som politisk filosofi.

z999 sa...

@Anonymous:
"Engdal skulle ha blivit avrättad för landsförräderi vid krigslutet om Sverige hade ockuperats av Tyskland dessförinnan."

Jag vet inte riktigt hur mycket du känner till om Per Engdahl men även om du bara läser lite ytligt om honom så framkommer det att han inte var nationalsocialist utan fascist. Jag tror inte att han hade fått samma ställning som Quisling i Norge hade vid den tyska ockupationen och det beror på att jag tror att tyskarna hade sett honom som opålitlig (men det kan lika gärna vara så att du har rätt).

"På vilket sätt är hans funderingar om nationalism intressanta idag och hur relaterar dom till dom "tänkare" som dissidenten pratar om?"

He, jag försvarar inte Per Engdahl eller påstår att jag tycker att han var en stor tänkare, han hade väldigt dålig konkurrens på sin tid bara.
Jag anser inte att hans funderingar har någon relevans idag och dom tänkare som Dissidenten skriver om har tänkt flera snäpp längre än Engdahl. Expo däremot anser att Engdahls idéer fortfarande påverkar den "nationella rörelsen" eftersom expo tror att det finns någon poäng i att länka ihop SD med nazismens historia. Engdahl har en gång skrivit att de nationella ska tala om kultur istället för ras vilket expo då har jämfört med uttalanden från SD. På riktigt har Engdahl sagt att rasskillnader ska förklaras med kultur när man vill undervisa "vanligt" folk om betydelsen av ras. Att överhuvudtaget tro att Engdahl skulle överge sitt rastänkande för att istället dela upp folk efter kultur låter makabert i mina öron. Den skillnaden mellan Per Engdahl och vad SD står för är så stor att expo framstår som löjliga i mina ögon. Men det funkar förståss när expo oemotsagda får stå och "undervisa" folk om högerextremismens historia, så länge de inte bjuder in någon med avvikande uppfattning.

z999 sa...

@Swedish Dissident:
"Däremot skrev jag uttryckligen att jag motsäger mig Eurabia som konspirationsteori. "

Det gör jag också eftersom jag tycker att pk-människor är mer drivande än muslimerna själva när det gäller islams utbredning i Europa. Men jag är öppen för att ändra mig om det i framtiden finns orsak till det.

z999 sa...

Förtydligande:
Per Engdahl hade dålig konkurrens i Sverige när det gällde nationell politisk filosofi. Annars fanns det en hel del konkurrens. Men det är ingen objektiv sanning från mig.

Anonym sa...

"Expo däremot anser att Engdahls idéer fortfarande påverkar den "nationella rörelsen" eftersom expo tror att det finns någon poäng i att länka ihop SD med nazismens historia"


SD är bevisligen länkat till nazismen och tydligast är det samarebete man haft med dagens tyska nazieter på europanivå samt att man fåt en klar och tydlig invit till samarbete från dessa av Udo Voigt som uttryckt att SD enligt honom DELAR gemensam strävan.

Anonym sa...

"Jag skrev klart och tydligt att jag inte anser att det finns stöd för Eurabia-teorin, och därmed finns heller inga understödjare av en islamiseringskonspiration. Däremot så vill s.k. kulturmarxister, i enlighet med sina egna insikter om vikten av metapolitsk kulturkamp från vänster, undergräva europeisk hegemoni (etnisk, nationell och kapitalistisk, vilket kan gå hand i hand men inte nödvändigtvis) och på sikt nedmontera nationalstaten"
Och detta ditt resonemang FÖLJER EXAKT vad som är norm för europeiska fascister när dom hävdar att "kulturmarxisterna" och djävulen personifierad av ett väsen vars namn är "PK" är DRIVANDE för islamiseringen.
"Inte stöd för eurabia teorin......men......"

z999 sa...

@Anonym:
"SD är bevisligen länkat till nazismen och tydligast är det samarebete man haft med dagens tyska nazieter på europanivå samt att man fåt en klar och tydlig invit till samarbete från dessa av Udo Voigt som uttryckt att SD enligt honom DELAR gemensam strävan."

Skitprat i kvadrat. Eftersom alla som är kritiska till invandringen kallas för nazister så tycker jag det är meningslöst att ens bemöta det, eftersom du bara hämtar uppgifter från ensidig media och från källor som valt att beskylla SD för både det ena och det andra i kombination med att man vägrat ta debatten fram till nu när man är tvungen.

Vill man veta vad SD står för så går det bra att besöka deras hemsida, livet är inte så väldigt mystiskt och komlicerat alltid.

Robsten sa...

Det där hade jag raderat om inte du hade svarat Z.

Johan sa...

@Robsten

Självgod: "som anser sig själv vara god l. utmärkt l. förträfflig; självbelåten, inbilsk, egenkär"

"Som anser sig själv vara god" stämmer utomordentligt väl in.

Danskarna kallar dem för "gloriaputsare" - det stämmer också mycket bra.

-----

Jag tror tyvärr, att du (och SD) underskattar hur djupt olyckligt det är, att SD ansluter sig till och sprider (!) dessa människors analys och självbild.

Du har väl läst dagens gloriaputsare - Elina Gustafsson, SSU ordföranden i Blekinge - som förespråkar att våldtäktsmännen i Mariannelund bör få stanna i Sverige:

"Jag är stolt feminist. .. Som feminist har jag inte några känslomässiga murar runt mitt hemland. Jag unnar varenda människa i hela världen att få leva i en demokrati, präglat av mänskliga rättigheter, fritt från våld och förtryck ."

http://www.bltsydostran.se/ledare_sydostran/stoppa-rasismens-ambassadorer%283215148%29.gm

Anonym sa...

Finns det något bättre sätt att framstå som god, human och samtidigt så chickt med sin tid, som att knäböjande bekänna sig till den ariska rasens exklusivitet? Låt oss vara ärliga, det ÄR en quick fix för självkänslan.

Anonym sa...

Fatta att det inte är någon skillnad och att ni INTE sitter i en position där ni kan döma andra utifrån nån slags jävla perspektiv att ni objektivt eller moraliskt skulle har "rätt".

5 procent väljare kan inte definiera moral åt 95 procent väljare i en demokrati.

Robsten sa...

Rent objektivt har vi rätt om immigrationspolitiken. och en del andra saker också.

Johan sa...

Bäste Anonym 3 apr 2012 19:29:00

"5 procent väljare kan inte definiera moral åt 95 procent väljare i en demokrati."

Du är uppenbarligen en moralisk analfabet.

Moral är inte något, som definieras genom omröstning.

Johan sa...

@ Robsten

Ett förtydligande:

Jag tror tyvärr, att du (och SD) underskattar hur djupt olyckligt det är, att SD ansluter sig till och genom sitt ordval sprider (!) dessa människors analys och självbild.

z999 sa...

Jimmie Åkesson har väl objektivt sett rätt i allt? Varför skulle annars allt fokus ligga på sds mörka historia istället för på partiprogrammet som tydligen är omöjligt att kritisera.

Robsten sa...

"Jag tror tyvärr, att du (och SD) underskattar hur djupt olyckligt det är, att SD ansluter sig till och genom sitt ordval sprider (!) dessa människors analys och självbild."

Det tycker jag inte vi gör Johan, vi orkar helt enkelt inte alltid vara övertydliga.

Johan sa...

@ Robsten

Ja, det tar på krafterna att förklara i tid och otid. Men man bör inte (genom sitt ordval) bidraga till att sprida föreställningen, att det skulle handla om någon "godhet".

I skriven text funkar imho (själv)godhetsapostlar. I muntligt tal är det svårare.. men man bör undvika ordet god/godhet.

Du och jag och alla tänkande människor har genomskådat dem - men det har (som regel) inte folk i gemen.

Jag brukar inte tjata Robsten (hoppas jag åtminstone), men det här är imho VIKTIGT.

z999 sa...

@Anonym:
"Finns det något bättre sätt att framstå som god, human och samtidigt så chickt med sin tid, som att knäböjande bekänna sig till den ariska rasens exklusivitet?"

Arier?!
The name "Iran", which in Persian means "Land of the Aryans", has been in use natively since the Sassanian era. It came into use internationally in 1935, before which the country was known to the Western world as Persia

@Anonym, visste du att expo inte kallar SD för ett rasistiskt parti i sin skola om högerextremism?
http://skola.expo.se/sverigedemokraterna_107.html

Jag citerar:
Sverigedemokraterna beskrivs ofta av utomstående bedömare och politiska motståndare som ett rasistiskt parti. Partiet har dock sedan starten tagit avstånd från rasism. Ändå är Sverigedemokraternas hjärtefråga motståndet mot invandringen och främmande kulturinslag. Anledningarna till varför partiet är emot invandringen är många.

z999 sa...

Johan, jag brukar använda begreppet "självgoda och självutnämnda antirasister" ibland när jag diskuterar. Annars så tror jag för min del mer på att bygga upp en negativ klang runt de epitet som den typen av människor sätter på sig själva. Förut kallade sig motståndare till SD för "de ljusa och demokratiska krafterna". Uttrycket blir garanterat löjligt när man pratar om dom och använder uttrycket till exempel i en diskussion om nedstängningen av SD's sidor för några år sedan eller uteslutningar från fackföreningar eller mötesstörningar ala tyskt 30-tal. Dom lever ju inte upp till det dom kallar sig själva precis så exemplen blir rätt många.

Sen kan det också ha en viss effekt att tala om vad orden egentligen betyder. Som främlingsfientlig som definieras så här i wikipedia.
Ordet xenofobi definieras i elfte upplagan av SAOL som "rädsla för främlingar" och Nationalencyklopedin skriver under främlingsfientlighet att det är "avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar" främst grundat på kulturella skäl.

Är du negativ till kvinnlig omskärelse med mera så är du alltså främlingsfientlig, gilla det eller inte. Man har skapat detta ord naturligtvis för att ge det en dålig klang att bedöma vad man tycker om olika kulturella inslag. Idealet är ju att vara helt omdömeslös och aldrig vara fördömande mot någon kultur oavsett vad man känner innerst inne.

Anonym sa...

The name "Iran", which in Persian means "Land of the Aryans", has been in use natively since the Sassanian era. It came into use internationally in 1935, before which the country was known to the Western world as Persia


Ja hur många av er känner tíll att ni delar etnisk grund med Irans president ?

z999 sa...

@Anonym:
"Ja hur många av er känner tíll att ni delar etnisk grund med Irans president ?"

Rasintresset är så lågt bland sverigedemokrater så jag tror att ytterst få av dom känner till det. Bland nazisterna i Sverige så vet nog istället en majoritet att det är så. Dom har dessutom samlat på sig kunskap för att "vinna" debatter om du ger dig in på att påpeka för dom att dom delar ras med iranier.

Anonym sa...

"visste du att expo inte kallar SD för ett rasistiskt parti i sin skola om högerextremism?"Jag tillhör inte expo och det stämmer att SD alltid har talat med kluven tunga till skillnad från dom nazistiska grupperingarna som öppet driver exakt det dom vill utan att parfymera budskapet.

Det går dock inte att ha partiföreträdare och väljare som hävdar att hela det politiska fältet utom dom själva är landsförrädare därför att man inte delar SD´s långsiktiga mål att eliminera inflytande från (vissa) andra kulturer som något som inte har samma värdemässiga innebörd som rasism.

Anonym sa...

"eller uteslutningar från fackföreningar eller mötesstörningar ala tyskt 30-tal"SD utesluter själva medlemmar som inte delar partiets övergripande mål.Rimligen bör grinandet om detta därför upphöra tills ni utan att gnälla börjar organisera folk som gärna ser helt fri invandring så att grinandet åtminstone är baserat i nån form av eget konsekvenstagande.

Anonym sa...

"Du är uppenbarligen en moralisk analfabet.

Moral är inte något, som definieras genom omröstning"
Det är exakt det jag säger.5 procent Sverigedemokrater kan inte definiera moral och etik åt övriga 95 procent och yra om politisk korrekthet är förklaringen och roten till att dom inte får styra landet.

Swedish Dissident sa...

Micke: Jag kan rätt mycket om genetik och vad att detta inte alltid korresponderar med etnicitet i den grad att de är ekvivalenta, särskilt inte om man belyser vissa regioner ur ett längre historiskt perspektiv. Ahmadinejad har förmodligen "arabiskt ursprung" snarare än (enbart) persiskt. Sådant vet man om man kan grundläggande historia. De nuvarande iranierna ser vanligen inte riktigt ut som de gjorde för säg 2000 år sedan på grund av arabiska invasioner. Araber, kurder, afghaner med flera grupper tillhör dock det som bland andra J. Philippe Rushton kallar Caucasians, det vill säga det som evolutionen har utvecklat till en vit makrogrupp, som inom sig själv dock är ganska diversifierad. Araber var i gemen ännu lite mer lika oss nordeuropéer tidigare i historien, men p.g.a. slaveri och uppblandning med svarta afrikaner så blev en hel del mer mörka i hyn.

Johan sa...

@ z999

"Johan, jag brukar använda begreppet "självgoda och självutnämnda antirasister" ibland när jag diskuterar."

Bra! Gemene man begriper (utan någon större förklaring), att det inte är kvintessensen av demokrati att stänga ned en websida - men den uppblåsta självgodheten hos de självutnämnda antirasisterna är inte alls uppenbar för alla, eftersom frågan är tabu.

(Ett instruktivt exempel är "Anonym" vars moraliska analfabetism uppenbarligen är total.)

Anonym sa...

Johan anser uppenbarligen att man saknar moral om man inte anser att demokrati innebär att en minoritet ska definiera majoritetens val.

Det ligger helt i linje med extremhögerns spridande av den paranoida vanföreställningen (lögnen) om den politiskt korrekta konspirationen som gett resultatet att trots att folk VIll vara högerextremister så törs dom inte.

Anonym sa...

"Jag kan rätt mycket om genetik"


Och generellt så vet folk inte att människor i Iran och Irak inte delar rötter utan utgår från att alla muslimer i mellanöstern har samma ursprung.

Robsten sa...

"Och generellt så vet folk inte att människor i Iran och Irak inte delar rötter utan utgår från att alla muslimer i mellanöstern har samma ursprung."

Nej, men namnet Iran betyder "arisk man" Så saken är nog klar.

Robsten sa...

He, he, man kan nog inte tänka sig ett mer inkorrekt namn ;-)

Swedish Dissident sa...

Micke: Ja, så är det nog delvis. Folkbildning behövs utan tvekan.

z999 sa...

@Anonym:
"Jag tillhör inte expo och det stämmer att SD alltid har talat med kluven tunga till skillnad från dom nazistiska grupperingarna som öppet driver exakt det dom vill utan att parfymera budskapet."

Så SD's officiella budskap är acceptabelt och bra då? Det är bara det dolda budskapet som det är fel på? Kan inte du redogöra för SD's dolda budskap, vad som ingår? Jag har aldrig sett något och det skulle vara kul att veta hur du har kommit över något sådant.


"Det går dock inte att ha partiföreträdare och väljare som hävdar att hela det politiska fältet utom dom själva är landsförrädare därför att man inte delar SD´s långsiktiga mål att eliminera inflytande från (vissa) andra kulturer som något som inte har samma värdemässiga innebörd som rasism."

I Sverige så lagstiftar riksdagen för att skydda oss mot mångkulturen. Till exempel så var vi tvungna att förbjuda barnäktenskap tydligen.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnaktenskap-forbjuds-nasta-ar_118221.svd

Riksdagen ansåg att det förekom så frekvent bland invandrare att de var tvungna att lagstifta. Orsaken var inte att svenskar plötsligt fått för sig att börja gifta sig med barn.

I längden kommer vi självklart inte att kunna skydda oss mot inflytande från sämre (vad jag tycker) kulturer eftersom det är majoriteten som avgör lagarna. Om vi inte röstar på SD då.

Anonym sa...

"Kan inte du redogöra för SD's dolda budskap, vad som ingår?"Det gör du själv tillräckligt bra.

"I Sverige så lagstiftar riksdagen för att skydda oss mot mångkulturen. Till exempel så var vi tvungna att förbjuda barnäktenskap tydligen."Nej det har alltid varit förbjudet.Vad man gjorde var att revidera den gamla lagen för att ogiltiggöra barnäktenskap som skapats utomlands.

Det är dessutom tvärtemot vad du insinuerar inga politiker i riksdagen som anser ATT barn äktenskap ska vara tillåtna så där slår du in vidöppna dörrar."Riksdagen ansåg att det förekom så frekvent bland invandrare att de var tvungna att lagstifta."Ännu en okunnig skitlögn som inte tjänar ditt parti.Dom ansåg helt riktigt att det FÖREKOM bland vissa grupper och att det räckte för att skapa lagen för att skydda dessa barn.

Dessa lagar HAR dessutom när det gäller t.ex omskärelse av kvinnor fråm Somalia lett till att dessa minskat drastiskt som en konsekvens av att man väger lagen tyngre än traditionen (som också varit tvingande). Lagen HJÄLPER med andra ord människor som lever under dessa skittraditioner att göra sig av med dessa.

Som tack för att dom gör det fortsätter ni att pissa på dom för det är i grunden inte deras traditioner som är problemet för er utan ATT dom inte är svenskar.