fredag, november 18, 2011

Lööfs vilda västern-fantasier

Centerns nya partiledare Annie Lööf har en dragning åt den brutala nyliberalismen, en tendens hon visserligen tonat ned efter hennes tillträdare som partiledare. Dock skymtar vi ulven under fårakläderna när på SVT-Debatt publicerar hennes vision av en i det närmaste ohämmad arbetskraftsinvandring. Lööf målar upp ett samhälle likt det Nordamerikanska där ivriga nybyggare bara kan sätta plogen i jorden och med övermänskliga krafter samtidigt bygga upp nya hus och ladugårdar. Att Sverige knappast kan jämföras med ett jungfruligt Nordamerika eller att de arbetskraftinvandrare vi tar emot, knappast har möjlighet att finna sin försörjning på samma sätt som fordom våra emigranter är inget som verkar ha slagit Lööf. Om vi som kan betecknas som ursprungsbefolkning, dessutom skall röna samma öde som Nordamerikas ursprungsbefolkning så har Lööfs vision oerhörda baksidor. Så här skriver Lööf i sin artikel.

Till att börja med behöver vi fler läkare, ingenjörer och sjuksköterskor. Redan idag är var fjärde läkare och tandläkare födda utomlands. Enligt Arbetsförmedlingen råder det brist på exempelvis civilingenjörer, sjuksköterskor och anläggningsarbetare.


Att vi lider brist på läkare beror på att Läkarförbundet lobbade för att dra ned antalet utbildningsplatser i mitten på 90-talet. Riksdagen följde Läkarförbundets rekommendationer och skar ned antalet utbildningsplatser. Nu kan Lööf konstatera att det saknas läkare i vårt land, och vill importera dessa utifrån. Bland alla de arbetslösa vi har i vårt land, måste det gå att utbilda en del av dem till sjuksköterskor och anläggningsarbetare. Vi har också hög ungdomsarbetslöshet. Varför inte låta en del av dem utbilda sig till de yrken vi har arbetskraftsbrist inom? De civilingenjörer som vill arbeta i vårt land skall få komma hit självklart. Då hoppas vi att dessa ingenjörer kommer från den västliga hemisfären. Att utarma utvecklingsländer på deras enda möjlighet till framtida utveckling, utbildade civilingenjörer måste betraktas som ren nyliberal rasism. Vi tar ett stycke till i Lööfs artikel.Redan idag har Sverige mycket att erbjuda. Vi är ett fredligt och jämlikt land med välfungerande barnomsorg, bra utbildning och trygg äldreomsorg. Detta ska vi vara rädda om och utveckla.


Länk SVT-Debatt

Ja, vi har allt detta Lööf, men om dina nyliberala visioner förverkligas har vi inget kvar. Redan nu börjar både vår skola och barnomsorg att försämras, också som en följd av ohämmad immigration. Jämlikheten mellan könen är väl också något som kan försämras i framtiden, med negativ kulturell påverkan. Allt medan våra aggressiva feminister riktar in sig på att medelålders vita män tjänar mer än deras fruar.Vi är nog många som inte faller för Lööfs orealistiska visioner om ett nybyggarland som mest för tankarna till gamla svart-vita filmer om guldrushen i Kalifornien. Det allvarliga är dock att Lööfs artikel får stå oemotsagd på SVT-Debatt. I sann demokratisk anda borde väl en artikel publiceras som anmäler en annan syn på saken (likt min syn). SD har försökt få in ett svar på Lööfs artikel, men blivit refuserad. SVT lovade att i stället ta in en artikel av Åkesson. Vi hoppas att så blir fallet, i annat fall får Lööfs vulgoliberala artikel stå som ensam åsikt på en debattsida, betalad med licenspengar från ett folk som nog inte delar Lööfs syn på arbetskraftinvandring. SVT har faktiskt ett demokratiskt ansvar som Public Service-företag, vi hoppas de inte glömt detta.

6 kommentarer:

Nisse sa...

När jag läser Lööfs artikel så ser jag inte alls den anda av att "nybyggare bara kan sätta plogen i jorden och med övermänskliga krafter samtidigt bygga upp nya hus och ladugårdar" som du försöker ge sken av. Lööf pratar om att se till att det arbetas fler timmar i Sverige och att därigenom öka skatteintäkterna - något som kommer att bli helt nödvändigt oavsett invandringspolitik.

Jag tycker din argumentation, för att inte säga fixering, mot arbetskraftsinvandring är rätt ihålig. Det är samma trötta argument, därtill tillbakavisade, som framförs gång på gång.

Kastor sa...

Nisse,
I alla pk-försvarares lovsånger till en mer eller mindre oreglerad invandring saknar jag en konsekvensanalys.I nästan alla politiska sammanhang krävs en sådan men inte när det gäller den mest avgörande fråga i Sveriges historia.
Finns det inga problem?
Är oron inom en majoritet av svenskarna obefogad?

z999 sa...

@Nisse:
"Lööf pratar om att se till att det arbetas fler timmar i Sverige och att därigenom öka skatteintäkterna"

Och det kan man ju förstå, vem ska annars betala kostnaden för improduktiva och slösaktiga politiker?
Statens utgifter ökar ju årligen av diverse olika anledningar.

Struntar man i allt vad rättsäkerhet innebär så kan man ju förståss häva ur sig "öka arbetskraftsinvandringen". Felet är att i ett rättssamhälle så måste man krångla till det med lagar och regler och hur ska lagarna se ut om man vill att alla som anländer till den "svenska gränsen" (inte en rak linje på kartan i ett modernt samhälle) ska arbetskraftsinvandra till branscher där det saknas folk (vad händer om det uppstår arbetslöshet där efter ett år?). Om alla ska behandlas lika så måste man även ta emot folk som uppenbart arbetskraftsinvandrar för att de erbjuder lägre lönekrav än svenskar. Alliansen har ju lagt över till företagen att bestämma om det finns arbetskraftsbehov och inte till arbetsförmedlingen. Och företagen struntar naturligtvis i om samhällets kostnader ökar på geund av deras beslut, ett privat företag kan inte ta det ansvaret och uppmuntras inte precis till det heller. Nisse, egentligen är det här ett ämne som kräver en längre diskussion om vi inte bara ska ha en pajkastningsdiskussion fram till att diskussionen bara "rullar undan" ut i cyberrymden. Men även du måste väl tycka att det vore mer meningsfullt om Lööf preciserade lite bättre istället för att bara skriva ett reklambudskap för arbetskraftsinvandring?

Robsten sa...

En stor del av de som arbetskraftsinvandrat (dock inte den största gruppen) har gjort det inom restaurangnäringen. Alltså, att detta skulle göda vår ekonomi har jag oerhört svårt att tro. Dels så rådet det väl redan nu en överetablering. Dels så är detta arbeten som en sor del av de arbetslösa kan ta, om de så vill. Varför i hela friden skall vi låta folk komma utifrån för att arbeta i restaurangnäringen? Företrädesvis hamnar väl hälften av alla de som får jobb utifrån, i just Stockholm, denna underbara överbefolkade stad.

Dessutom finns det pizzerior som har så många anställda att de kliver på varandra både inne i köket och bakom disken. Jag har själv stått och sett när de i princip knappt kan röra sig för att de har så många anställda. Hur skulle det bidra till min pension? Eller till min ålderdom. Jag tror helt enkelt inte på det. Jag tror dessutom att någon på pizzerian fått hit sina släktingar genom att helt sonika anställa de.

Swedish Dissident sa...

Nisse: Jag tycker att det är bra med mothugg men hänvisa då gärna till välunderbyggd forskning - eller åtminstone en debattartikel som är baserad på välunderbyggd forskning - i stället för att säga att argumenten är "vederlagda". Men med tanke på vad du skrev i det förra inlägget så är jag rätt med på det du säger - men visst skiljer sig väl din syn från Lööfs? Du gör distinktioner och pekar ut vilka grupper och vilken sammansättning som är önskvärd, något som Lööf et al inte skulle göra eftersom det är "odemokratiskt" och strider mot den gudomliga "värdegrunden" (jag minns t.ex. Federley et consortes skitnödiga Newsmill-svar på Ilan Sadés sakliga artikel).

Jag tycker hur som helst att Robsten beskriver den övergripande problematiken på ett sätt som är anpassat efter de nuvarande förutsättningarna. En viss flexibilitet är förstås bra, men av många olika skäl skulle det vara konstruktivt att avbryta all form av immigration från MEA och i stället satsa pengar på skola och fler utbildningsplatser för svenska medborgare. Man bör även vara skeptisk mot västerländsk invandring med tanke på hur tiderna är - holländare i all ära men det är inte lätt att starta företag för någon i nuläget.

Swedish Dissident sa...

I ett senare inlägget syftar jag på, inte det förra.