måndag, juli 11, 2005

Förövarna av terrorattacken i London

Jag har hört åsikter att attentatet i London 7 Juli skulle bero på invasionen av Irak, en invasion jag var emot från början. Attentatet försvarars/förklaras med någon slags självförsvarsprincip, p.g.a. de invasionsstyrkor som ockuperat Irak skulle det vara rättfärdigat med aktioner mot vissa västländer.
Brittiska experter tror att förövarna är inhemska välutbildade muslimer. Då faller teorin att det handlar om något slags självförsvar för invasionen av Irak, enligt mig i alla fall. De som utförde attacken kanske inte ens kommer från Irak, de har frivilligt emigrerat till väst, utnyttjat englands utbildningssystem, därefter utför de detta attantat! De har alltså själva valt att bo i väst, föredragit ett sekulariserat samhälle framför de rent muslimska samhällena, utnyttjat de västerländska utbildningssystemet framför koranskolor, allt försvar faller därmed.
DNlink

Inga kommentarer: