söndag, juni 26, 2011

Och Sverigedemokraterna fick...

Eftersom SvD glömde bort att nämna vad Sverigedemokraterna fick i den senaste mätningen av SR Ekot/Novus mätning så hjälper jag tidningen att även publicera SD:s resultat. Sverigedemokraterna fick 5,7 procent av väljarsympatierna vilket varken är en nedgång eller uppgång, om jag förstått ekots hemsida rätt.





19 kommentarer:

Anonym sa...

Well, det är inte SvD som glömmer, utan de bara kopierar TT:s meddelande som aldrig har SD med i opinionsundersökningarna i sann Stig Larsson anda. Skippar e, tycker bara det är töntigt.

TT har en agenda det vet vi sen tidigare.
Allemand

Anonym sa...

Det väsentliga är ju att inget av "blocken" uppnår egen majoritet.Att systematiskt undertrycka (sd) i rapporteringen blir nog till en överraskning i valresultat framöver.Det visar tydligt att det är ett anti-etablissimangsparti och sådant betalar sig.

cavatus.wordpress.com sa...

Snälla du! Ta en titt på den här universitetsuppsatsen. Somliga slutsatser är genomsyrade av fördomar och särskilt av okunskap och redovisar inte öppet studentens agenda. Hur skulle det vara om han försökte vederlägga det han kallar för fördomar?

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:424666

Erik, Sthlm sa...

Jag tror nästa större lyft för sd kommer efter nästa större debatt som går på bra TV-tid. Jag tror att det kommer en sådan 2012, mitt i mandatperioden.
De debatter som sker i riksdagen ses ju bara av de mest intresserade och mediernas sammandrag från dessa i nyheterna är ju varken utförliga eller opartiska.

Robsten sa...

Tja, universitetsuppsatsen är ju på barnivå, vad högstadieelever har för uppfattning om islam?

Anonym sa...

Robsten:

Har du sett att Jan Milld har skrivit en artikelserie där han gör gällande att judar har spelat en avgörande roll i att få till stånd mångkultur och massinvandring? Ska du inte fegt ta bort din länk till Jan Millds blogg nu, precis som du gjorde med länken till Gotiska Klubben? För det måste väl vara så att den annars så sansade och kunnige Jan Milld plötsligt har förvandlats till en spritt språngande galen antisemit? Att judar någonsin skulle kunna göra något otrevligt vet vi ju är helt uteslutet och dessutom oförenligt med SD:s partilinje.

Robsten sa...

Jag tvivlar på någon världskonspiration bara. Nej, jag kan tänka mig en konspiration, av att införa det mångkulturella samhället av, liberala och socialdemokratiska kretsar. Jag har sagt detta ett antal gånger nu, upprepningarna börjar bli tröttsamma.

z999 sa...

Mild har tydligt uttalat exakt hur han ser på judar och antisemitism. En syn som sammanfaller ganska väl med min.

Anonym sa...

Robsten:

Så socialdemokrater kan konspirera, men inte judar? Det låter ju logiskt.

För övrigt handlar det inte om en konpiration utan om ett målmedvetet lobbyingarbete från judiskt håll för massinvandring och mångkultur. Det hela förklaras väldigt bra i den här tråden på Flashback:

https://www.flashback.org/t1576222

z999 sa...

Anonym, vissa strider är man tvungen att vinna medans andra inte är lika viktiga. Om du tänker bevisa en judisk konspiration för mångkulturen så måste du ha väldigt mycket på fötterna. Det räcker inte att påvisa att judiska offentliga personer är varma förespråkare av mångkultur när detsamma gäller alla etniciteter. Är man inte en varm förspråkare av mångkultur så blir man inte offentlig.

Om stora delar av de sverigevänliga i landet börjar tala om en judisk konspiration med de bevis och argument som finns idag så äventyrar man allt som hittils uppnåtts. Är det värt det?

Robsten sa...

"Så socialdemokrater kan konspirera, men inte judar? Det låter ju logiskt."

Nej det är fullständigt ologiskt, och jag skrev inte så heller. Att jag gjorde en annan gruppindelning än dig innebar absolut inte vad du påstår att jag påstod, du gjorde en helt ologisk tolkning av vad jag skrev.

"målmedvetet lobbyingarbete från judiskt håll för massinvandring och mångkultur."

Men varför? Det måste ju ligga någon form av konspiration bakom, de måste ju ha kommit överens och ha en målsättning, annars hade de ju inte satt igång projektet. Ett projekt jag aldrig läst om i öppna källor från dem själva, alltså en konspiration med normalt språkbruk, vilket jag fortfarande inte tror på (av nämnda etniska/religiösa grupp).

Och vari ligger fegheten? Att jag inte tror på vad du tror på? Att jag plockade bort en länk? Den uppmärksamme kanske har lagt märke till att jag plockat bort fler länkar, ännu fegare?

Öppna själv en blogg och skriv vad fan du tror på och tycker, om du nu inte själv är feg. Där kan du lägga upp dina egna länkar.

Min katt Elias sa...

Exemplet med sossarna är inte analogt. Snacka om att inte kunna göra distinktioner när man jämför politisk kritik eller ideologisk kritik med framläggandet av konspirationsteorier.

Johan sa...

"Ett projekt jag aldrig läst om i öppna källor från dem själva"

Då ska du få lite kvällslektyr, Robsten.

Här skriver den judiska intresseorganisationen American Jewish Committee att invandring är ett judiskt intresse och att AJC sedan grundandet 1905 konsekvent har verkat för att öka invandringen till USA:

http://www.ajc.org/site/c.ijITI2PHKoG/b.838517/k.37FD/Immigration.htm

Den judiska intresseorganisationen ADL säger ungefär samma sak:

http://www.adl.org/civil_rights/immigration.asp

Tidningen The Jewish Daily Forward skriver att judiska organisationer ”under lång tid har förespråkat liberal invandringslagstiftning”.

http://www.forward.com/articles/1794/#ixzz1QVzzhMlW

Och här har vi ett principprogram som förklarar hur inte mindre än 54 judiska organisationer anser att den amerikanska invandringspolitiken bör utformas:

http://www.hias.org/en/pages/a-jewish-vision-for-the-future-of-american-immigration-and-refugee-policy

Principprogrammet slår fast att invandringspolitiken bör vara ”generös” och att invandringen inte bör begränsas. Programmet innehåller också en historisk redogörelse för hur de amerikanska judarna ständigt har verkat för ökad invandring till USA:

”Based on these core values, and recognizing that other immigrants would also benefit from, and be of benefit to, American society, the Jewish community has – over the 350-years history of its presence on American shores – been actively engaged in the struggles of new immigrants and in the development of the nation’s immigration policy. From the 1880s to early 1920s, the Jewish community strongly opposed efforts to curtail immigration and institute a national origin quota system. The community’s opposition continued after these harmful principles were included in the immigration acts of 1921 and 1924 – with devastating effects during the Holocaust – and until these quotas were eliminated in 1965. The Jewish community championed the cause of refugees following World War II, and advocated for the Refugee Act of 1980 that created today’s refugee resettlement system. Additionally, in recent years many Jewish organizations worked to restore due process protections and access to public benefits that were eliminated for legal immigrants in draconian legislation enacted in 1996.”

Situationen är likadan i Europa. Här är en intervju där chefen för den Stockholmsbaserade judiska intresseorganisationen Paideia berättar att judar spelar en ”ledande roll” i Europas förvandling till en mångkultur:

http://www.youtube.com/watch?v=jkXfnyXp06Y

När det gäller den svenska judenheten kan man med fördel botanisera litet i Judisk Krönika. Där tjatas det, sida upp och sida ned, om hur härligt det är med mångkultur. Kent Ekeroth beskrev de svenska jduarna så här i en intervju i Judisk Krönika:

"De judiska grupperna här är extremliberaler, värre än Folkpartiet. De är hjärntvättade på svenskt manér. De försvarar mångkulturalismen och massinvandringen för att de tror att det skyddar dem."

Den välkände svenske juden Göran Rosenberg berättade på en konferens häromåret varför mångkultur är bra för judar. Han slog också fast att de europeiska judarnas framtid är beroende av att Europa blir ett mångkulturellt, "pluralistiskt" samhälle:

"Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. ... The real challenge is to create a European framework for these multi-diverse nation states. The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society."

http://www.jpr.org.uk/news/detail.php?id=116

Så, ja, det pågår ett "målmedvetet lobbyingarbete från judiskt håll för massinvandring och mångkultur". Och, ja, judiska organisationer och inflytelserika judar bekräftar detta helt öppet.

Det kanske är dags för dig att omvärdera din syn på den här frågan, Robsten?

Min katt Elias sa...

Hur vissa individer valt att uttala sig bevisar inte en konspiration.

Robsten sa...

Nä, dessutom har de nämnda personerna samma uppfattning som vilken PK-svensk som helst. Man har lite svårt att förstå hur de kan undvika att koppla samman antisemitism med hm...immigration av en viss religion, men det har ju ickejudar också.

Spectre talar om hur Europa har svårt att anpassa sig till mångkulturen, men det är ju samma uppfattning som alla PK.svenskar har, fast påfallande många börjar ifrågasätta mångkulturen på sista tiden, också de av judisk börd.

Vad beträffar Ekeroth så tvivlar jag på att han är anhängare av en judisk konspirationsteori.

Johan sa...

Robsten,

Nyss förnekade du att det förekommer ett ”målmedvetet lobbyingarbete från judiskt håll för massinvandring och mångkultur” med hänvisning till att du aldrig läst om sådant i öppna judiska källor. Nu har jag försett dig med en lång rad sådana källor. Medger du nu att det förekommer ett målmedvetet judiskt lobbyingarbete för massinvandring och mångkultur?

Detta judiska lobbyingarbete går inte att bortförklara genom att hävda att det skulle bero på att judiska intresseorganisationer bara har anpassat sig till den allmänt rådande politiska korrektheten i samhället. Judarna drog nämligen igång lobbyingarbetet ifråga långt innan det var det minsta politiskt korrekt med massinvandring och mångkultur. Se citatet ur det principprogram om invandring som 54 judiska organisationer har förenat sig kring. Där framgår att den amerikanska judenheten har verkat för fri invandring ända sedan 1880-talet.

Att judar skiljer sig från den övriga befolkningen i det här avseendet framgår också av den artikel i The Jewish Daily Forward som jag länkade till tidigare. Artikeln redogör för en konflikt som uppstod med anledning av ett lagförslag som syftade till att få stopp på den omfattande illegala invandringen till USA. Förslaget kom från det republikanska partiet. Judiska republikanska politiker valde dock att gå emot partilinjen och motsätta sig förslaget:

"The issue is also raising new barriers between Republican leaders and Jewish organizations, which have long advocated liberal immigration laws, based on humanitarian concerns and historic sentiment. Jewish Republicans, too, have emerged as key figures on the pro-immigration side in recent months, pitting many of them against the hard-liners who dominate the House leadership."

http://www.forward.com/articles/1794/#ixzz1QZNG59Og

Det handlar alltså inte om någon generell anpassning till politiskt korrekta åsikter. Judiska intresseorganisationer och politiker förespråkar ökad invandring även när det inte är politiskt opportunt att göra det.

Varför agerar de så? Jo, därför att de anser att fri invandring och mångkultur är bra för judar. Märk väl: bra för judar. Inte bra för Sverige, för USA eller för Europa. Utan bra för just judar. Den här inställningen skiljer sig från vad man brukar stöta på hos icke-judiska invandringsförespråkare.

Jag har redan citerat Kent Ekeroth och Göran Rosenberg som förklarar hur judar i allmänhet resonerar. Här är ytterligare ett belysande citat:

“American Jews are committed to cultural tolerance because of their belief – one firmly rooted in history – that Jews are safe only in a society acceptant of a wide range of attitudes and behaviors, as well as a diversity of religious and ethnic groups. It is this belief, for example, not approval of homosexuality, that leads an overwhelming majority of American Jews to endorse 'gay rights' and to take a liberal stance on most other so-called 'social' issues.”

Citatet kommer från en känd judisk skribent som heter Charles Silberman.

Barbara Lerner Spectre säger i intervjun klart och tydligt att judar står i centrum för Europas omvandling till mångkultur, att judar spelar en ledande roll i den omvandlingen och att detta kommer att leda till att judar blir hatade.

Givetvis tror inte Ekeroth på någon ”konspiration”. Däremot bekräftar han exakt det jag hävdar – judar är för massinvandring och mångkultur därför att de bedömer att en sådan samhällsutveckling är bra för judar. Pratet om konspirationer är bara en halmgubbe som du har släpat in i den här diskussionen.

De här sakerna är för övrigt ingenting som jag bara har hittat på. En amerikansk professor som heter Kevin MacDonald har i en lång rad akademiska böcker, uppsatser och artiklar omsorgsfullt dokumenterat den judiska rollen i massinvandringen. Varför läser du inte något han har skrivit? Här är länkar till en artikel och en intervju:

http://www.kevinmacdonald.net/Immigration.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=mCSeSOVCfkk

Min katt Elias sa...

Objektiva källor ska nog hellre rekommenderas.

Robsten sa...

Alltså lobbing förekommer från många organisationer för många saker, jag vill nog inte minnas att jag förnekad något lobbyarbete överhuvudtaget. Däremot en konspiration, som jag vill minnas vad var vi började prata om.

Alltnog, vi tar detta med lobbing då. Jaha, det kanske förekommer lobbing för massinvandring och mångkultur från vissa judiska organisationer, de har skött det ganska snyggt får man säga. Det förekommer sannolikt lobbing från muslimska organisationer också, de vill införa sharia. Det förekommer lobbing från alla möjliga organisationer, en del av dessa för mångkultur. Det förekommer ett oblygt lobbyarbete från Svenska Kyrkan som är rätt påfallande.

Vad exakt skall vi göra då? Mer än vad vi redan gör. Jag och många med mig är emot ett mångkulturellt samhälle, vi arbetar mot detta på olika sätt.

Besluten avgörs i slutänden i Sveriges riksdag, kvittar hur mycket de lobbar (därmed inte sagt att lobbing är verkningslöst, titta på jägarförbundet). Besluten i riksdagen påverkas av hur folk röstar och folkopinionen. Det är där man skall och kan sätta in resurserna. Jag tänker inte gå utanför Paldeas lokaler med något plakat, du får göra det men jag tycker det är fullkomligt meningslöst.

Det du säger ändrar liksom ingenting, vi (i alla fall jag) tänker inte byta strategi, det finns liksom ingen bättre strategi i alla fall. Det gäller ju att lägga krutet där det gör nytta, jag anser inte riktigt att du gör detta. Paldea får väl proppsa på vad fan de vill, när SD får 10 procent mer röster så kommer Sveriges politik att ändras i alla fall. Det står en massa tjänster och pengar på spel, ändrar inte partierna sin inställning lär de få böta hårt.

Robsten sa...

Ähh..jag sitter här och blir full i skratt, en liten bräcklig dam vid namn Spectre pratar om mångkultur. Bara efternamnet får det ju att rycka i mungipan, har hon månne en katt i knät också? Hur många röster skulle hon kamma hem i ett allmänt val? 50? Kanske hundra om hon har en stor släkt och gott om pengar. Jag darrar av skräck!

Samtidigt går andra av judisk börd ut och sågar mångkulturen (nåja med förbehåll att SD är hemska självklart). Samtidigt flyr judar Malmö p.g.a. vissa andra gruppers aversion mot dem, och jag talar inte om vita medelålders män. samtidigt går statscheferna i Tyskland Holland och Storbritannien ut och sågar mångkulturen offentligt. Vi kör över fru Spectre så det bara ryker om det, utan att ens hyra in agent 007.

Detta var min sista kommentar i frågan. Case closed.