måndag, november 17, 2008

Himla tjat om att regeringen inte har folket med sig!

Ja, det var ett himla tjat på nyheterna i kväll om att regeringen inte har folkets stöd för att sända mer trupper till Afghanistan, eller ens ha kvar de trupper som finns där i dag. Man önskar att samma intresse för folkets åsikt gällde i andra frågor också, t.ex. flyktingpolitik och pensionssystem. Hur stort är folkets stöd för den politik som drivs i dag när det gäller dessa områden, någon från SVT som är intresserad?

2 kommentarer:

Cap sa...

Kan bara hålla med! Det här är komik på hög nivå.

Anonym sa...

REGERINGEN VS FOLKET:
PLANTERAD RIKSNYHET I SVERIGES RADIO

Det kan knappast vara en händelse. Just nu inför omröstningen i riksdagen om Lissabonfördraget om några dagar. Att Sveriges radio och andra medier som huvudnyhet lanserar en helt annan fråga. Länge och omsorgsfullt förberedd. För alla lyssnare och medborgare att i första hand ta ställning till och tänka på.

/Hälsn. Info

Återigen dammas läkaren(?) Henry Ascher av och sätts i expertfokus. Återigen Rädda barnen. Återigen dess Guhn Godani.

Det gäller alltså den 2003-2006 helt plötsligt uppblossande, för Sverige unika massförekomsten av s.k. apatiska flyktingbarn från några få, begränsade områden, där omständigheterna inte motiverade permanent uppehållstillstånd och livstids försörjning i Sverige.

Sveriges radios Morgoneko:

”Det var traumatiska händelser i barnens hemländer som gjorde att de så kallade apatiska flyktingbarnen blev sjuka. Det slås fast i en ny rapport från Rädda Barnen och Karolinska Institutet. Att asylprocessen här i Sverige skulle ha påverkat avfärdas [som enbart illvilliga insinuationer av rasister och sverigedemokrater].

Samtal med barnläkaren Henry Ascher
Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri
Svåra upplevelser ökar risken bli apatisk

Professorn i barn- och ungdomspsykiatri Per-Anders Rydelius menar därför att risken att insjukna borde bedömas grundligt för alla flyktingbarn, redan vid ankomsten till Sverige. – När det kommer flyktingfamiljer så ska man göra en riktig screening, alltså en kartläggning av de livsförhållanden de har haft i sitt hemland innan flykten, så kan man undvika mycket av det som vi nu såg, säger professorn i barn- och ungdomspsykiatri Per-Anders Rydelius.

Rädda Barnen och Karolinska Institutet har tillsammans med psykiatrin i Stockholm kartlagt 33 av de barn som drabbades av ett allvarligt apatiskt tillstånd, under de första åren på 2000-talet. Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring varför barnen blev sjuka. På så sätt hoppas man att nyanlända flyktingbarn med liknande bakgrund ska tas om hand på ett bättre sätt.

Barnens sjukdom var inte ett sätt för familjerna att skaffa uppehållstillstånd, enligt rapporten. Huvudanledningen till att barnen blev sjuka var istället extrema upplevelser av våld i hemlandet, innan de flydde till Sverige. Antingen för barnens egen del, eller för mamman, säger Rädda Barnens psykolog Guhn Godani. ---

För några år sedan gick debatten het om flyktingbarnen som drabbats av total apati. De var sängliggande, helt okontaktbara och behövde sondmatning för att överleva. 2006 fanns över 400 apatiska barn i Sverige, enligt regeringens utredare. Sedan dess har antalet minskat och är nu ett fåtal. Men flyktingmottagande myndigheter bör vara beredda på att problemet kan dyka upp igen, säger professor Per-Anders Rydelius på Karolinska Institutet.”


Sålunda hade Ring P1 senare på dagen inga svårigheter att undvika att diskutera Lissabonfördraget. Desto lättare hade man att släppa fram inringare, som i affekt och med svordomar beskärmade sig över alla onda människor, som för två-tre år sedan undrade litet över, varför alla apatiska barn plötsligt tillfrisknade över en natt, så snart familjen beviljats PUT.