måndag, juli 29, 2013

Märklig vinkling av SVT och SvD om pengar till trossamfund


För att trossamfund skall erhålla pengar från skattebetalarna (staten) så krävs det att medlemmarna registrerar sig med namnteckning och personuppgifter. Detta eftersom bidragens storlek baseras på antalet medlemmar. Dessutom har vi tyvärr en lång historia av att olika föreningar fuskat med sitt medlemsantal för att erhålla lite extra pengar, detta trots att medlemsregistrering krävs.

Nu har SVT och SvD upptäckt att muslimska föreningar som ISS (Islamiska Shiasamfunden) förmodligen förlorar på detta system gentemot kristna trossamfund då medlemmarna uppges vara rädda för svenska myndigheter och SÄPO. Så här säger Haider Ibrahim om detta.

Exempelvis irakierna, som i decennier upplevt förtryck under diktatorn Saddam Hussein, har en rädsla för att lämna personliga uppgifter och tror att det här ska användas på fel sätt eller SÄPO ska kontrollera dem. De är otroligt rädda faktiskt.

Enligt all logik måste svenska myndigheter redan äga personuppgifter på dessa personer, såvida de inte lever här som papperslösa. Rädslan verkar obegriplig och blir ändå mer obegriplig då Sverige ju är det land de själva valt att emigrera till. Vad skulle det förresten göra om SÄPO kontrollerade dem? Vi måste väl utgå ifrån att alla medlemmar har rent mjöl i påsen. Om man jämför SÄPO med Saddams polis blir det obegripligt att man själv valt att immigrera hit.

Ett annat uppseendeväckande förhållande framträder när man läser artiklarna i SVT och SvD. Så här står det.

Shiamuslimska förbundet själva uppger att det idag finns 26 241 aktiva personer i samfundet, medan SST fortfarande utgår från att de är 10 000 personer.

SST står för nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund och det är den nämnden som beslutar om bidragen till trossamfunden. SST utgår ifrån att de är 10 000 personer i samfundet. Tolkar man detta enligt gängse principer så innebär det att samfundet redan i dag erhåller bidrag på en uppskattning, som inte är baserat på gängse registrering. Detta strider ju mot de principer som gäller för alla andra föreningar. Vi ser ett exempel på särbehandling där det ställs lägre krav på vissa föreningar. 

Det anmärkningsvärda är att SVT och SvD lyfter fram svårigheten att få medlemmarna i vissa religiösa föreningar att registrera sig, inte att samma föreningar får bidrag på grunder som aldrig skulle komma ifråga för andra föreningar. SVT och SvD skriver inte rent ut att systemet bör ändras för vissa trossamfund så att de kan kringgå regler som andra samfund måste hålla sig till, men det blir ändå slutsatsen när problemet med registrering lyfts upp som enda problem. Man skulle lika gärna kunnat lyfta upp att de shiamuslimska grupperna redan i dag erhåller bidrag på grunder som inte gäller övriga trossamfund.

Frågan kommer osökt upp varför trossamfund överhuvudtaget får pengar från skattebetalarna. Kyrkan är skild från staten och därmed måste man ifrågasätta systemet med bidrag från skattebetalarna. Det finns vad jag kan se inget logiskt svar på frågan varför trossamfund skall erhålla dessa bidrag.

Det som däremot ter sig logiskt är att vi alla bidrar genom skattsedeln till folkbokföringen och en del av begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten verkar dessutom lida av akut brist på resurser då ett besök på Skogskyrkogården visar att en stor mängd gravstenar lutar betänkligt och håller på att falla. Vi har inte råd att hålla någon form av grundläggande ordning på våra kyrkogårdar, samtidigt som vi ger bidrag till allehanda trossamfund på dunkla grunder. Avveckla bidragen till trossamfund och satsa pengarna på begravningsverksamheten och våra kyrkogårdar.  

4 kommentarer:

elina sa...

Ja, det var en märklig vinkling. Man får en uppfattning om diskriminering fast det är muslimerna själva som inte följer reglerna. Religion/kyrkan är skild från Staten. Varför skall vi alla ge bidrag genom skatten för att upprätthålla kyrkan/olika religioner?

Mats sa...

Helt otroligt att det kan vara på det sättet. Rättssamhället försvinner mer och mer.

Mats sa...

Kör man på och censurerar så ska det väl bli tyst nångång, eller vad tycker antirasisterna?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bank-stoppar-donationer-till-exponerat/

Godtycklig censur av åsikter (det går ju tydligen inte att anmäla åsikterna) kan man ju stå ut med. Det jobbiga är det patetiska larvet med krav på att SD ska ta avstånd från diverse "högereextremism" från organisationer till "höger" om SD. När antirasisterna tillämpar i praktiken exakt samma syn på demokrati som dessa organisationer har så blir såna krav direkt löjliga.

Varg i Veum sa...

Haha...jag reagerade också på det där om att "Irakier är rädda för Säpo"
Som du så logiskt noterar så har de valt att komma till ett land som inte förtrycker dem som hemlandets makthavare. Om de nu tror att svenska makthavare är likadana så blir ju deras flykt obegriplig.

Antingen tror man på att sverige är det fantastiska fria land som man påstod sig tro på när man kom hit, eller så gör man det inte och då är frågan: vad gör den sortens människor här?

Men naturligtvis är det bara en massa trams och man vill ha särrättigheter bara för att man är muslim. Varför ska just muslimer slippa saker som andra måste genomgå?