fredag, mars 20, 2009

Bebyggelsens betydelse

Integrationsminister Nyamko Sabuni tar upp stadsarkitekturens betydelse för integration och förslumning av städer och områden. Det är en riktig synpunkt att även denna aspekt har betydelse för den ghettorisering som helt uppenbart har skett i våra storstäder de sista 10 åren. Det är dock inte den viktigaste aspekten, vilket inte får glömmas bort. Så här skriver Sabuni i artikeln.

Alltför sällan diskuteras hur stadsmiljön samverkar med segregationen.

Ja, bland politiker i alla fall. Däremot diskuteras frågan ofta bland vanliga människor som bor i närheten av dessa segregerade områden. På något sätt räknas bara det politikerna själva pratar om. Vidare säger Sabuni i artikeln.

Folkparitet har identifierat 156 bostadsområden i Sverige som präglas av utanförskap. Dessa områden utmärks av låg sysselsättningsgrad, undermåliga utbildningsresultat och lågt valdeltagande. Oaktat etnisk eller kulturell bakgrund är det en utmaning att det i en och samma stadsdel i hög utsträckning koncentreras människor med svaga socioekonomiska förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Komplexiteten ökar ytterligare i och med det faktum att människor som höjer sin inkomst eller utbildningsnivå tenderar att flytta därifrån.

Jättebra att folkpartiet lyckats ”identifiera” sådana områden. Vi är några andra som också lyckats ”identifiera” några sådana områden. Vi är några som t.o.m. bor nära sådana områden och påtalat hur det står till i dessa områden så många gånger att vi blivit hesa. Skall vi översätta Sabunis politikerspråk till vanlig svenska betyder det att människor flyttar från slumområdena så fort de får minsta chans, om de t.ex. vill att deras barn skall gå i en skola som är värd namnet och om de inte själva är kriminella. Att dessa områden har en ”låg sysselsättningsgrad” är ett understatement av rang, arbetslösheten är snarare legio. Sabuni talar om ”oaktad etnisk och kulturell bakgrund”, vi kan i alla fall konstatera att de inte bor etniska svenskar i dessa områden. Att vi skall ”oakta” etnisk och kulturell bakgrund betyder att vi inte behöver diskutera immigrationspolitiken antar jag. Sabuni skriver att det är lågt valdeltagande i dessa områden. Det är det säkert, i den mån man röstar så gör man det på Socialdemokraterna, det står utom allt tvivel. Kan det vara en av orsakerna till den ”låt gå” attityd som Sabuni talar om? Har Allianspartierna äntligen insett att vissa grupper aldrig kommer att rösta på dem, hur mycket de än ligger ned och viftar på svansen? Till sist skriver Sabuni så här.

Många förorter är ofta byggda med likriktad stil och storlek. Områden som Rosengård i Malmö och Hovsjö i Södertälje är talande exempel på fortliknande områden, isolerade med få in- och utvägar. Genom att sammankoppla förorter med varandra och förtäta med varierande byggnader skapar vi bostadsområden som inte isolerar och segregerar utan öppnar upp och integrerar.

Men just nu är vi alla glada att dessa områden är så isolerade som möjligt. Vem vill integreras med Rosengård? Vill Sabuni och övriga politiker i riksdagen bli ”sammankopplade” med dessa områden själva? Arkitekturen spelar naturligtvis en roll för den oerhörda ghettoisering som skett i vissa områden av våra storstäder. Men det är inte grundproblemet naturligtvis. Problemen kan inte lösas genom arkitektiska åtgärder följaktligen, även det kan bli ett komplement i framtiden.

Vi har haft en alldeles för slapp immigrationspolitik och integrationspolitik i övrigt. Det är en sanning vi inte kan springa ifrån eller gömma oss för, hur gärna Sabuni eller andra politiker än vill detta. Inget kan ersätta en vettigare immigrationspolitik och en integrationspolitik där vi sätter samma krav på nya samhällsmedlemmar som på gamla. Vi kan heller inte ta emot fler medlemmar i vårt samhälle än vad vi klarar av att ta emot. Det finns en gräns för hur många vi kan ge arbete, utbildning, en bra bostad och som vi kan inlemma med oss kulturellt och socialt.

Länk DN

5 kommentarer:

Anonym sa...

Vi är många som har "skrikit oss hesa" under 30 år, att varför inte sprida ut invandrare i kommunen för en bättre integration!!!! Ingen har lyssnat!!!! Dessa påtalade bostadsområden byggdes inte för invandrare och flyktingar, vilket man kan tro idag med all den snedvridna information som planteras av media! Den ökade urbaniseringen på 50-, 60- och 70-talet krävde stor nybyggnation. Dessutom förbättrades bostadsstandarden radikalt för svenska barnfamiljer, vana vid "utedass på gården" och ingen centralvärme. Svenska "etniska" ungdomar i 100-tusental har växt i dessa bostadsområden utan att förstöra, bränna ned och våldföra sig på brandmän och polis!
Hur kan det komma sig, att människor från andra kulturer beter sig på detta mycket ociviliserade sätt!!!!
Enligt våra politiker, så är det återigen fel på "svensken och det svenska samhället"!!!! Det som dög för "etniskt" svenska ungdomar och deras familjer duger inte längre för dessa "prinsessan på ärten" flyktingar och invandrare, heltidsförsörjda av just de nu uppväxta och hårt arbetande "etniska" svenska ungdomar ute i arbetslivet betalande en av världens högsta skatter!!!!
Allt detta tog fart när "våra svenska politiker" tog över och dessutom styrde all invandring och mycket följdriktigt förbjöd den framgångsrika arbetskraftsinvandringen!!!! Så fort politiker "klampar in" och skall styra verksamheter, så blir det totalt kaos av allting, varför detta????
Våra svenska politiker och tjänstemän i stat, kommun och landsting undviker givetvis att själva leva som dom lär. Ingen är bosatt i något av dessa påtalade 156 utsatta områden! Vår integrationsminister bor själv på Östermalm och där kan man inte ens hitta en "flykting" med kikare!!!!
Vad har Vi "etniska" svenskar gjort för ont för att drabbas av dessa totalt "IQ-befriade" politiker och deras hantlangare????

Anonym sa...

Vilket jävla skämt rent ut sagt !

Arkitekturen orsaken till terrorist och legisternas uppträdande ?!

Det var tamejfan det mest korkade jag har hört.

Sabuni jag har ett tips I S L A M !!!

VAKNA UPP FÖR I HELVETET !!!

Bort med dessa idioter till politiker som fortfarande trots analkande inbördeskrig, försvarar mångkulturvansinnet !!!

Rösta rätt nästa gång. Kasta dessa idioter till politiker vita svarta eller bruna där dom hör hemma nämligen på sophögen (utan pension) !!!


MVH

Anonym sa...

Vill bara göra er uppmärksamma
på att journalisten, författaren
och bloggaren Kurt Lundgren
avled i går:

http://www.barometern.se/familj/kurt-lundgren-har-avlidit(1221976).gm

Kurts blogg:
http://kurtlundgren.webblogg.se/

:(

RIP KURT!/Mikael

Robin Shadowes sa...

Jag har själv växt upp i ett miljonprogramsområde, förvisso mindre och mer centralt belägen men icke desto mindre ett sådant. Jag kan därför med egna ögon intyga att inget JÄVELSKAP har pågått i detta område!! Inte förrän nån gång på 80-talet skedde ett garageinbrott som väckte en del uppmärksamhet i området. Jag flyttade tillbaka dit som vuxen och sedan dess har det bara skett ett inbrott som jag känner till, för nåt tiotal år sedan. Fick min cykelkorg stulen och det mindre källarförrådet blev uppbrutet även om det inte verkadesaknas nåt. Under alla dessa decennier har jag bara mist en cykelkorg och ett hänglås! Och vet du vad Sabuni? Området har och är kemiskt FRITT från BLATTAR och MUSLIMER!!! Går detta in i din tröga skalle under allt det där negerkrullet?? Roten till all kriminalitet stavas B-L-A-T-T-A-R och M-U-S-L-I-M-E-R. Så enkelt är det Sabuni!! Mina föräldrar var jättestolta över att komma till ett så fint och nytt område på den tiden. Plötsligt fick dom sval och frysfack. Dom har själva vittnat om utedass på 30-talet när dom var små. Dessa områden byggdes för svenska arbetar- och medelklassfamiljer och inte för BLATTAR! Så enkelt är det faktiskt!

Andreas sa...

Jag tycker att din retorik är förfärlig, Robin Shadowes. Sådana uttalanden skadar ganska mycket. Det går att uttrycka sig mer diplomatiskt.

Vad gäller mig så är jag också uppvuxen i ett sådant, och det sågs som ett sämre område i orten där jag är född. Och det var också ett sämre område. Det var några alkisar här och där, som dock var harmlösa. Det var, som Robin skriver, något enstaka inbrott i något källarförråd eller en cykel som blev stulen, och när sådant hände så var det inte vardagsmat direkt. Så även om de sociala problemen redan då (1980-tal pratar jag om nu) var något större än i ortens övriga områden, så var de sociala problemen då inte I NÄRHETEN av hur det är i dagens segregerade miljonprogramsområden. Under andra halvan av 1980-talet kom det dock fler och fler invandrare, främst från sydamerika, till vårat område i orten jag kommer ifrån, och då började det barka åt helsicke alltihopa. Visst fanns det faktiskt s.k. "vardagsrasism" från svenskarnas sida, men den var inte tillnärmelsevis att jämföra med den uttalade och extrema rasism som kom från de nyanlända gentemot svenskarna. Och visst katten är det klart som korvspad att en grupp människor i en ort/ett område såklart tröttnar och generealiserar lite när de faktiskt ser med egna ögon vilken grupp det är som gång på gång på gång ställer till besvär genom våld och brott. Detta hade gällt oaktat om de som begick brotten var nyanlända Värmlänningar, Norrmän eller Somalier. Eller hårdrockare. Eller pensionärer.