lördag, februari 25, 2012

Jag skuldbelägger...
Jag läser för närvarande boken " SVENSK MAFFIA, fortsättningen". Det är både intressant men bedrövande läsning. Gäng och kriminella motorcykelklubbar har växt upp i vårt land och regerar hela stadsdelar. De olika gängen har delat in territorier emellan sig. Ibland skär det sig mellan gängen och skärmytslingar uppstår. Ofta blir det kortvarigt då gängkrig inte bidrar till ökande inkomster från diverse verksamheter. Egna medlemmar har i vissa fall "offrats" för att sluta fred med en konkurrerande "firma". Värt att nämna är ändå att medlemmarna i en klubb som Outlaws enligt boken mest verkar vara intresserade av att åka motorcykel och sköta sitt, namnet till trots (det är också den äldsta klubben, bildad 1935). Tyvärr är Outlaws den klubb som också blivit hårdast ansatt av andra mer kriminella klubbar. De som ändå vill åka motorcykel samt umgås i en gemenskap utan att ägna sig åt kriminell verksamhet, har åtminstone ett alternativ. 


Alla demokratiska samhällen får nog räkna med en viss brottslighet, något annat vore orealistiskt. Den finländske hjärnforskaren Matti Bergström har t.o.m. påstått att denna brottslighet är nödvändig för ett fungerande samhälle. Det som skiljer dagens brottslighet från gårdagens är just dessa kriminella välorganiserade brottssyndikat som slagit rot i vårt samhälle de senaste decennierna. Det allvarliga med dessa ligor är att de hotar vittnen och t.o.m. ger sig på av staten utnämnda åklagare. Interna uppgörelser är ju som sagt interna och allmänheten upprörs inte alltför mycket av dessa drabbningar, så länge det inte sker på öppen gata. Dessutom bidrar en del av allmänheten till verksamheten genom att handla smugglade cigaretter, snus, sprit och narkotika. 


Det som slår mig när jag läser boken är också att flera av gängen nästan uteslutande består av människor med utländsk härkomst. Jag citerar från sidan 226 i boken. 


Inte heller någon annan av medlemmarna i Bandidos eller X-team grips- trots polisens skarpa tonläge vid razzian. Och i oktober 2007 beslutar sig Göteborgs tingsrätt att reseförbudet mot Mehdi Seyyed ska hävas, trots att han formellt fortfarande är misstänkt för bombdådet. Bandidos-ledaren återfår sitt pass och åker på semester, först till Teneriffa och därefter till hemlandet Iran. 


Seyyed åker alltså på semester till sitt hemland, liksom många andra immigranter i detta land. Men varför har han fått asyl i vårt land? Seyyed kan inte med bästa vilja i världen kallas politiskt intresserad. Han framstår inte heller som särskilt djupt religiös. Varför gav Migrationsverket Seyyed och andra personer med liknande bakgrund asyl? Det kan ju vara så att det var Seyyeds föräldrar som en gång fick asyl. I sådana fall måste vi konstatera att integrationen inte bara misslyckats, utan att den överhuvudtaget inte ens existerar. 


Jag citerar nästa stycke på samma sida.


Under 2007 växer X-team stadigt. Medlemmar ansluter sig från bostadsområden över hela Göteborg: Högsbo, Mölndal, Västra Frölunda, Biskopsgården, Länsmansgården, Lövgärdet och Rannebergen. Några av de nya medlemmarna bär svenska namn, men de allra flesta har invandrarbakgrund liksom xxxxxx. Så gott som alla är straffade, mest för våldsbrott. 


Grattis Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Maud Olofsson, Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt, är ni inte stolta över er mångkulturella skapelse? Detta är ERT verk, er skapelse och er vision. Det är Sahlins smetigt humana vision om mångkulturen, det är Westerbergs ännu smetigare "internationalism" och det är verkligheten bakom Olofssons "ivriga bävrar" (kanske inte ett helt misslyckat begrepp ändå). Det är också verkligheten bakom Reinfeldts uttalande om att vi inhemska medborgare bara är barbarer och att allt sofistikerat kommit utifrån. 


För att vara inte i onödan skuldbelägga människor med utländsk härkomst skall jag vara tydlig med att huvudansvaret inte ligger hos enskilda individer som hamnat i kriminalitet. Nej huvudansvaret för en misslyckad politik är naturligtvis de politiker som fattat besluten angående folkomflyttningspolitiken. Jag skuldbelägger Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Maud Olofsson, Maria Wetterstrand (som flyttat till det immigrationsrestriktiva Finland) och Fredrik Reinfeldt. Ni har under lång tid haft kunskap om hur misslyckad vår immigrationspolitik varit i praktiken och vilka konsekvenser den för med sig, även för många av immigranterna, ändå har ni insisterat på fortsatt folkomflyttningspolitik. Ni bär det fulla ansvaret för den organiserade gängkriminalitet vi ser i dag.             

11 kommentarer:

Nisse sa...

Det vore högst önskvärt om vi hade bättre statistik på området. Som det är nu kan man inte med annat än indirekta metoder, som kräver stora resurser som i princip bara statliga organ som t.ex BRÅ besitter, kartlägga hur kriminaliteten fördelar sig på olika grupper.

Att inte den statistiken förs gör att det är svårt att separera invandrings- och mångkultursfaktorerna från andra. T.ex kan man konstatera att kurvorna för brottslighet hade ett trendbrott nånstans i början/mitten av 70-talet, och då var inte Sverige mångkulturellt. Alltså kan man, i frånvaro av tillförlitlig statistik på området, inte utesluta att vi hade haft ungefär samma brottslighet även invandringen och mångkulturen förutan.

Robsten sa...

Om du säger det så...jag orkar inte ens ta denna diskussion. men nu var det frågan om dessa s.k. motorcykelgäng. Där blir det rent av löjligt att applicera ditt resonemang Nisse.

Nisse sa...

Jag ser inte det löjliga i det. T.ex började den organiserade MC-gängskriminaliteten knappast med invandrare utan med etniska svenskar nån gång på 80-talet. Att vissa av gängen idag befolkas mest av folk med utländska namn betyder inte att gängen inte skulle finnas dessa utlänningar förutan. Tittar man sig omkring i världen så finner man att även etniskt homogena länder finns bland dem som har en växande organiserad kriminalitet.

Robsten sa...

Men alltså Nisse...när man läser boken blir dina frågeställningar lite obsoleta. Vi har en väldigt svensk kriminell motorcykelklubb. HA. Det stämmer att det var den första kriminella klubben, startades i Malmö av den där sjömannen Möller. Men utvecklingen därifrån med Bandidos, Black Cobra, FFL, La familja, finns knappast en svensk i dessa klubbar.

Robsten sa...

Författaren Lasse Weirup har aldrig haft med SD att göra och har aldrig någonsin kritiserat immigrationen, väl att märka. Gör det inte i boken heller. Talar bara om hur det ser ut.

Nostradamus_i_norr sa...

"För att inte i onödan skuldbelägga människor med utländsk härkomst skall jag vara tydlig med att huvudansvaret inte ligger hos enskilda individer som hamnat i kriminalitet."

Jag har inte samma syn på detta. Att en gång råka göra ett brott kan vara ett misstag och förlåtligt men inte om det upprepas. Om det upprepas är det något som man väljer själv och här har ursprung naturligtvis ingen betydelse.

Skulden till att Sverige enligt UNODCs statistik tillhör de mest kriminella länderna i världen, ligger hos både socialdemokratiska regeringar med start under OP och därefter hos de borgerliga. Utan massimport av avskum, där 95 av 100 inte har några ID-handlingar när de söker om asyl och MV därför inte vet vem de är, hade Sverige varit ett avsevärt mycket mindre kriminellt land.

Gängkriminalitetens grova våld riktar sig mest mot andra gäng men kostnaderna för samhället är enorma. De återfinns hos rättsväsendet, sjukvården, försäkringsbolag m fl och det är vi skattebetalare och försäkringstagare som betalar. Det är bara att läsa domarna och de där redovisade kostnaderna för enbart advokater så förstår man hur mycket kriminaliteten kostar. I fjol var 37 mdr budgeterade enbart för rättsväsendet.

Jag har under flera år observerat rapporteringen i massmedia om gängkriminalitet. Så fort som HA har figurerat i brottsliga sammanhang har det skrivits spaltkilometer och gängmedlemmar har hängts ut med namn och opixlade bilder långt innan domar har fallit. HA’s medlemmar i Sverige är i stor utsträckning etniska svenskar eller skandinaver medan medlemmarna i de flesta andra gängen domineras av utlänningar. Rapporteringen om de senares kriminalitet har varit sådan att gängen kan ha nämnts vid namn men ytterst sällan har namn på personer eller ens pixlade bilder visats och aldrig innan dom har fallit. Samma förfarande tillämpas f ö när grova våldtäkter begås av svenskar respektive invandrare. Detta är ett led i att medvetet lura befolkningen till att tro att det är den inhemska gängkriminaliteten som är den stora och allvarliga. Det är ett hyckleri som saknar motstycke.

Anonym sa...

Känner du att Syrien spionerade på oliktänkande ?

z999 sa...

@Nisse:
"Att vissa av gängen idag befolkas mest av folk med utländska namn betyder inte att gängen inte skulle finnas dessa utlänningar förutan."

Ja, vi hade kunnat skapa liknande sociala problem (och grunden för ett mer kriminellt samhälle) med en annan politik. Men som det ser ut nu så är det invandringspolitiken i sig som har skapat nuvarande problem med höjd kriminalitet. Det är iofs svårt att skapa de skillnader som uppstår när några medborgare har språket och de sociala koderna och normerna och några inte utan en hämningslös invandringspolitik.

"Tittar man sig omkring i världen så finner man att även etniskt homogena länder finns bland dem som har en växande organiserad kriminalitet."

Ja. Fast då handlar det (vad jag kan komma på) om samhällen som inte haft några ambitioner att skapa något annat.

Robsten sa...

"Jag har inte samma syn på detta. Att en gång råka göra ett brott kan vara ett misstag och förlåtligt men inte om det upprepas. Om det upprepas är det något som man väljer själv och här har ursprung naturligtvis ingen betydelse."

Men svenska politiker har ansvar för vad som sker inom landets gränser. Om dessa personer ägnade sig åt brott i Irak skulle vi inte haft med saken att skaffa.

Dessutom har senaste tidens migrationspolitik sannolikt ökat brottsbenägenheten. Alla de människor med utländsk härkomst som nu ägnar sig organiserad brottslighet skulle sannolikt INTE gjort detta om de inte varit utsatt för migration och kulturbyte. Många lever i ett kulturellt vakuum där de inte styrs av någon kultur.

Självklart har alla människor personligt ansvar för sina handlingar. Jag propagerar för kraftig skärpta straff (rättspraxis) när det gäller våldsbrott, speciellt är ungdomsrabatten på tok för stor i dagens samhälle.

"Skulden till att Sverige enligt UNODCs statistik tillhör de mest kriminella länderna i världen, ligger hos både socialdemokratiska regeringar med start under OP och därefter hos de borgerliga."

Ja, du har rätt. Med det tillägget att de allra värsta syndarna nog har hört till det borgerliga lägret, med Bengt Westerberg i spetsen.

"Utan massimport av avskum, där 95 av 100 inte har några ID-handlingar när de söker om asyl och MV därför inte vet vem de är, hade Sverige varit ett avsevärt mycket mindre kriminellt land."

Att generellt kalla alla immigranter för avskum anser jag vara fel. Varför inte kalla de politiker som beslutat om immigrationspolitiken för avskum i stället? Svenska politiker beslutade att man inte behöver ha ID handlingar, vips så slänger alla sedan sina ID handlingar. Frågan är vems fel det är. En gång i tiden när det krävdes ID-handlingar för asyl, ja då hade nästan alla det som genom ett under.

"Gängkriminalitetens grova våld riktar sig mest mot andra gäng men kostnaderna för samhället är enorma. De återfinns hos rättsväsendet, sjukvården, försäkringsbolag m fl och det är vi skattebetalare och försäkringstagare som betalar."

ja självklart. samt alla som blir sjuka och gamla. De får ju sämre vård och mindre resurser.

"Det är bara att läsa domarna och de där redovisade kostnaderna för enbart advokater så förstår man hur mycket kriminaliteten kostar. I fjol var 37 mdr budgeterade enbart för rättsväsendet."

Skrivs vanligen "mdkr"

"Jag har under flera år observerat rapporteringen i massmedia om gängkriminalitet. Så fort som HA har figurerat i brottsliga sammanhang har det skrivits spaltkilometer och gängmedlemmar har hängts ut med namn och opixlade bilder långt innan domar har fallit. HA’s medlemmar i Sverige är i stor utsträckning etniska svenskar eller skandinaver medan medlemmarna i de flesta andra gängen domineras av utlänningar."

Det var precis vad jag skrev ja. Vi skall kanske lägga till att motorcykelgängen tjänar, i slutändan rent ekonomiskt, på att hängas ut. Deras affärsidé hänger på rädsla och våldskapital. Tidningarna har gjort mycket för att bygga upp detta.

"Rapporteringen om de senares kriminalitet har varit sådan att gängen kan ha nämnts vid namn men ytterst sällan har namn på personer eller ens pixlade bilder visats och aldrig innan dom har fallit. Samma förfarande tillämpas f ö när grova våldtäkter begås av svenskar respektive invandrare. Detta är ett led i att medvetet lura befolkningen till att tro att det är den inhemska gängkriminaliteten som är den stora och allvarliga. Det är ett hyckleri som saknar motstycke.""
"

Robsten sa...

"Känner du att Syrien spionerade på oliktänkande ? "

De gör de säkert, något annat är inte att vänta sig. I Sverige spionerar regeringen och media på SD. Dessutom kommer det ideliga rapporter om att post till SD regelbundet försvinner från RIKSDAGEN!! Där går väl ändå gränsen för vad man kan göra i en demokrati. Riksdagen har upprepade gånger kontaktats med de slår ifrån sig.

Anonym sa...

Robsten - vi har i många stycken en samsyn på tingens ordning eller rättare sagt, oordning.

Massimport av avskum syftade på att så många kriminella utlänningar och terrorister passerar svängdörrarna, vilket utan tvekan är politikernas fel. Felen ligger i migrationslagstiftningen och dess tillämpning, kriminallagstiftningen, oviljan eller oförmågan att ta krafttag mot brottsligheten, kravlöshet m m. De flesta invandrare är självklart laglydiga men deras överrepresentation i kriminalstatistiken går inte att bortse ifrån och är för vissa brottskategorier, massiv. Denna överrepresentation sammanhänger i mångt och mycket samman med förövarnas ursprungsland, kulturkrets och religion. Invandrare från Fjärran Östern, USA och Europa är överlag mindre kriminella än svenskar medan invandrare från MENA står i en klass för sig.

Nostradamus_i_norr