tisdag, juni 03, 2008

Att tvinga kommuner

Regeringen har en enmansutredare, Monica Werenfels Röttorp, hon kommer med en utredning där innehållet inte är revolutionerande. Röttorps förslag avvisar bl.a. Anders Lagos krav på att tvinga kommuner att ta emot flyktingar, så här.

Det är fel att skapa tvång som endast riktas mot vissa invånare, för att hjälpa kommuner att lösa bostadsfrågan.

Nu är det ju inte bara bostadsfrågan det handlar utan frågan om arbete, integration och att inte skapa etniska enklaver. Samtidigt säger Röttorp så här.

Pliktlagstiftning ska tvinga alla kommuner att ordna fram bostäder.

Det är tydligen helt rätt att skapa tvång för kommunerna som enbart riktas mot vissa invånare. Det har aldrig varit aktuellt att skapa någon pliktlagstiftning för att tvinga kommuner att bygga bostäder till ungdomar som är bostadslösa.

Vidare skriver Röttorp så här i DN.

Det har under senaste året framförts krav på tvång för nyanlända att flytta till anvisade kommuner. Det är enligt min mening principiellt felaktigt att skapa möjligheter till tvång som riktas enbart mot vissa invånare. Att kräva att människor ska försörja sig själva och använda sig av olika påtryckningar för att de ska flytta dit där jobben finns, är en sak. Det är en helt annan sak att tvinga fram en flytt för enskilda, för att hjälpa kommuner lösa bostadsfrågan.

Det är ju så att om en människa kommer hit som flykting och har flytt för sitt liv så är det inte så konstigt om denna människa inte har exakt samma rättigheter i början som alla andra individer i detta samhälle. Man får uppehållstillstånd i Sverige för att man på något sätt är hotad till livet, om man nu är riktig flykting vill säga. Hela resonemanget verkar ta för givet att det är vanlig migration det handlar om, inte verkliga flyktingar. Vissa kommuner, som t.ex. Södertälje, är fullständigt överlastade med människor som kommit som flyktingar. Dessa kommuner kommer fortsättningsvis att ha en mycket hög belastning då många grupper av flyktingar gärna bor bland sina landsmän. Vilka påtryckningar staten skall använda för att få flyktingarna att flytta dit jobben finns talar inte Röttorp om, blir de av med sina bidrag om de inte skaffar sig ett jobb?

Problemet är i grunden att det svenska flyktingbegreppet ändrats så att det numera räcker att bo i ett land som befinner sig i krig för att en individ därifrån skall få flyktingstatus. Om Indien och Pakistan ryker ihop så har en miljard människor rätt till uppehållstillstånd i vårt land. Enligt den logik som den svenska flyktingpolitiken använder sig av så är tydligen lösningen på problemen i länder som råkar i krig att tömma dessa länder på sin befolkning och flytta dessa till väst, en mycket märklig politik som nästan är en smula rasistisk.Länk DN

1 kommentar:

Marthin sa...

Det där med att tvinga fram arbeten och utöka städer har jag hört om förr. Minns inte riktigt, men det handlade om 5års-planer. Doh!

Tss.

Stora kranar och byggentreprenad - Snart i ditt bostadsområde. Skulle ej förvåna mig om den så kallade borgerliga regeringen faktiskt gör verklighet kring talet om att lägga ut massimporten på entreprenad.

Vidare så läste jag idag att AMS tror sig se en tillbakagång av antal arbeten, 15000, men dessa förs väl ej samman med talet om det enorma behov som sägs finnas.

För övrigt så är väl multikultur beroende av enklaver, annars blir många till sist en. Enklav i multikultur är ej segregation, det är en del av mångkulturen.