onsdag, september 10, 2008

Var kommer demokratin in?

På DN-debatt skriver bl.a. Lars Stjernkvist att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bår forma sin framtida politik och ta fram handlingsprogram som möjliggör ett framtida samarbete över blockgränserna. Författarna skriver så här.

Internationaliseringen är inget vi kan säga ja eller nej till. Därför måste utmaningen vara att forma en politik som fungerar i en allt mer internationaliserad värld. Därför behövs samverkan och deltagande i EU och andra sammanhang. Samtidigt är det orimligt att se rörlighet över gränserna som ett problem. Så länge vi ser invandring och invandrare som i huvudsak ett bekymmer lär det vara svårt åstadkomma en politik med rättvisa åt alla.

Och så här.

Men det betyder inte att vi tycker att oppositionspartierna ska kopiera de borgerligas alliansbygge. Om så sker, ja, då kommer blockpolitiken att cementeras ytterligare. Sverige behöver mer av samverkan och mindre av blocktänkande. En hållbar politik fordrar hållbara lösningar, och därför måste man vara beredd på och öppen för blocköverskridande samarbete.

Stjernkvist tänker ur en politikers perspektiv, det hela är en fråga om att styra Sverige i den riktning han och hans gelikar tänker sig. Att det finns väljare som vill ha en annan riktning på politiken och utvecklingen kan Stjernkvist inte ens föreställa sig. I vilket fall bryr han sig inte. Vad är skillnaden på Sovjetunionens enpartisystem mot den framtidsvision Stjernkvist tänker sig där i princip alla nuvarande riksdagspartier går ut med ett gemensamt valprogram? Jag är så dum så jag KAN se problem med rörlighet övergränserna, jag är så dum (i Stjernkvists ögon) att jag ser vår nuvarande asylpolitik som ett stort bekymmer. Det är dessutom min demokratiska rättighet att tycka så. Jag kan lika gärna leva i en formell enpartistat som i det framtida politiska Sverige Stjernkvist målar upp. Svenska politiker är oerhört snabba på att kritisera demokratiska brister i andra länder, samtidigt som de på ett reellt plan urhålkar den svenska demokratin på ett ytterst allvarligt sätt.

Länk DN

5 kommentarer:

Sd-väljare sa...

Syftet med detta utspel är glasklart: dels att socialdemokraterna ska få ännu mer makt, dels att Sverigedemokraterna ska utestängas från allt samarbete. Lars Stjernkvist (s) är en mycket ihärdig och rabiat sd-motståndare som har föreslagit blocköverskridande samarbete i syfte att utestänga Sverigedemokraterna.

Anonym sa...

Uppdelningen i block behövs i Sverige, men också skillnader inom dem. En alltför gemensam valplattform ter sig ibland som ett demokratiskt problem. Stjernkvist och Wåhlstedt menar att trots samarbete borde partiernas skillnader kunna fortsätta vara tydliga. Visst behövs det alternativ i svensk politik, och vill man rösta på Sverigedemokraterna får man göra det. Vi lever ju trots allt i en demokrati.

z999 sa...

Det vore ju trevligt om uppdelningen i block uppstår eftersom partierna har vissa åsikter, en del som de anser att de kan kompromissa med och andra som de inte anser att inte vara förhandlingsbara. Alltså att allting inte bara är teater där politikerna låtsas tycka olika saker.

Marthin sa...

åter igen; http://riksdagspartiet.se/

MX sa...

Är det bara jag som tycker Lars Stjernkvist är lik "Rulle" (som alltid inledde med frasen "Hej alla barn, jag heter Rulle...", som spelades av Sven Melander i Nöjesmassakern på 80-talet? :)
Särskilt när han hade sina gamla runda glasögon.

Avgör själva:

Stjernkvist

Trollet Rulle