torsdag, mars 02, 2006

Manifest av Salman Rushdie och Ayaan Hirsi Ali

"Manifest för en ny upplysning" heter dagens ledare på DN (torsdag 2 feb). Det DN tar upp är ett manifest skrivet av Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali och Taslima Nasreen och en rad andra intellektuella. Det publicerades i Frankrike med anledning av publiceringen av Muhammedkarikatyrerna och den våldsamma reaktion som följde på denna publicering, samt den rädsla som spreds sig i väst efter de våldsamma upploppen och ambassadbränderna som följde.
I manifestet skriver författarna, -"
Vi, författare, journalister,
intellektuella, uppmanar till motstånd mot religiös totalitarism och kamp för frihet, lika möjligheter och ett sekulärt samhälle för alla..."
Ledaren på DN spinner vidare och skriver så här, -"
Men motreaktionen finns också där, inte minst i form av islamistisk och annan religiös fundamentalism. För att bekämpa den krävs det att de demokratiska länderna står fast vid sina principer och stöder de individer och rörelser som drabbats av de totalitära krafternas repression. Tyvärr har demokratiska länder alltför ofta tummat på sina grundläggande värderingar för att skydda sina ekonomiska och politiska intressen - och i värsta fall garnerat detta knäfall med tal om tolerans och respekt för andra kulturer."
Just "stå fast vid sina demokratiska principer" är något DN själv, åtminstone delvis, inte gjort. Jag föreställer mig att den senaste tidens kris med Muhammedpubliceringarna inneburit en kris för DNs politiska redaktion också, här har principer krockat, principer som liberala värderingar mot politisk korrekthet och multikulti, principer som yttrande, pressfrihet mot en väldigt generös hållning gentemot islam.
Det är tydligt att nu när värsta stormen ser ut att ha blåst över så är DN angelägen om att värna om några grundläggande principer såsom tryckfrihet och yttrandefrihet för att inte förlora framtida trovärdighet och för att inte "sätta vapen" i händerna på politiska motståndare. Vi såg ju hur bra det var att referera till "Ecce Homo"utställningen när Jyllandpostens publiceringar ifrågasattes. Många var nog de som gärna skulle sett sina hyllningar till Ecce Homo ogjorda när de med indignation fördömde Muhammedpubliceringarna.

Inga kommentarer: