tisdag, februari 28, 2006

eXpo

Publicerar här en kort sammanställning över tidskriften eXpo, då Expo kan sägas vara flaggskeppet för det politiskt korrekta Sverige och har frekvent ankalagts för att ha kopplingar till vänsterextrema våldsbenägna organisationer och grupper. Dessutom har eXpo statunderstöd samt personligt stöd från en lång rad inflytelserika personer och politiker.

På en konferens i Södertälje 1985 bildades organisationen RSR, Riksförbundet Stoppa Rasismen. RSR fungerade som en paraplyorganisation för olika antirasistiska organisationer i Sverige. I dag har "Nätverket mot rasism" övertagit rollen som paraplyorganisation. Det som i dag finns kvar av RSR är en förening som kallas "Samling mot rasism".
RSR hade innan den splittrades en tidning vid namn "Stoppa Rasismen", denna tidning utvecklades sedermera till "eXpo". De som startade tidningen under namnet eXpo var Tobias Hübinette och Andreas Rosenlund och i september 1984 kom första numret ut. De två som drev tidningen var i huvudsak de tidigare nämnda Andreas Rosenlund och Tobias Hübinette. Hübinette var enligt obekräftade men ihärdiga källor med i AFA vid denna tidpunkt och blev enligt bekräftade källor dömd för förtal och ofredande.
Under 1996 sade tyckeriet upp kontraktet med eXpo, återförsäljarna gjorde likadant. Expo befann sig i kris. Genom Stieg Larsson, som hade kontakter inom svensk media, bl.a från hans tid som TTjournalist, gav både Aftonbladet och Expressen ut eXpo som bilaga, åtminstone en gång under 96. Trots Stieg Larssons trägna försök så var eXpo tvungen att lägga ner 1997. Redan efter två år, 1999 så gjordes förnyade försök att blåsa liv i tidskriften. Expo började ges ut som bilaga till Kurdo Baksis invandrartidning "Svartvitt". Att tidskriften trots allt överlevde berodde på att staten till slut gick in och stödde tidningen med bidrag. Bland de personer som aktivt stödjer eXpo finns Nina Lekander (journalist), Mona Sahlin (Sammhällsbyggnadsminister), Göran Rosenberg (journalist), Karin Pilsäter (riksdagsledamot fp), Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot fp), Håkan Holmberg (utrikesredaktör UNT), Björn Fries (fd kommunalråd numera anställd av regeringen), Sten Andersson (fd utrikesminister s) samt en rad olika kulturpersoner. I eXpos styrelse sitter bland andra Robert Aschberg (TV3) och Bim Clinell (frilandsjournalist).

Tilläggas bör att eXpo har och för ett omfattande register över personer som de ser som främlingsfientliga, förmodligen strider det mot personuppgiftslagen. Alla anmälningar mot detta register har dock lämnats utan åtgärd. Många historiska sakuppgifter är hämtat från kurirens eXpoarkiv.

Inga kommentarer: