lördag, februari 25, 2006

Värsta formen av politisk korrekthet

I en artikel i SvD så skriver Leonor Camauër, fil dr, Örebro universitet och Stig Arne Nohrstedt, professor Örebro universitet och Försvarshögskolan att publiceringen av Muhammedteckningarna i Jyllandsposten visar på ett vi-och-dom tänkande, som även genomsyrar svensk media. Detta är alltså inte ett test av yttrandefriheten utan ett utslag av "strukturell rasism". Exakt vad denna "strukturella rasismen" består av förtäljer inte proffesorerna. Det handlar tydligen om "medial och politisk diskriminering". Publiceringen i Jyllandsposten av några streckgubbar handlar alltså om medial och politisk diskriminering, tur man inte är professor.
Författarna skriver, -"Ur den strukturella diskrimineringens perspektiv är det snarare en fråga om inskränkt självförståelse från den etniska majoritetens sida uttryckt i demonisering av muslimer och smädande av deras heliga symboler".
I klartext (författarna har svårt för klartext) den etniska majoriteten är inskränkt och demoniserar muslimer och dess heliga symboler. Jaha, vi är inskränkta, till skillnad från de upphöjda proffesorerna. Vi demoniserar de muslimska heliga symbolerna? Det var fråga om några streckgubbar för bövelen, i en tidning som ingen utanför Danmark läste. Demoniserar inte de muslimska folken väst? De bränner både våra flaggor och ambassader i alla fall.
Vidare skriver författarna att publiceringen "bara gynnade antidemokratiska krafter" i Danmark. Jag har mycket svårt att hålla mig för skratt, vilka krafter gynnas som inte vill ha demokrati av publiceringen? Det måste vara muslimska extremorganisationer de menar, några andra grupper är inte tänkbara i detta sammanhang.
Proffesorerna skriver, inte utan stolthet, att de gjort en rapport till en annan professors utredning, nämligen Masoud Kamalis utredning om integration och strukturell diskriminering. Det är den mest kritiserade utredning någonsin och är ett rent beställningsverk av Mona Shalin, jag tar mig för pannan! Nåväl, denna rapport visar att svenska medier framställer invandrargrupper i dålig dager, det rapporteras om "hedersmord" och i andra kriminella sammanhang nämns "ickeetniska svenskar". Tja, man borde kanske behandla hedersmord utan att någonsin andas om något etniskt, gärningsmännen kanske skulle framställas fullständigt neutralt, ingen skulle förstå om det var svenskar eller människor från vissa utlänska kulturer, hur korkad får en professor vara? Eller skulle massmedia förbjudas skriva om dessa brott?
Proffesorerna tycker att massmedia identifierar oss med väst och U.S.A, så märkligt! Vi borde identifiera oss med Jemen och Pakistan naturligtvis. När så författarna tar upp sportjournalistiken blir det riktigt roligt. Sportjournalistiken får ett något högre betyg, dock anser herrarna att även denna form av journalistik , på ett försåtligt, dålt sätt, bidrar till denna "vi-och dom" känsla. Som exempel nämns Zlatan, denna eminente fotbollsspelare har ju förvisso hyllats i medierna, men, han framställs ofta som avvikaren, en som är annorlunda. Vän av ordning frågar sig då, framstår han som "avvikaren" p.g.a. sitt avvikande beteénde, sina slagsmål, sina uttalanden, eller är det för sitt efternamn?
Så kommer då förslag till åtgärder på detta "strukturella" problem. Här faller alla bitar på plats och allt framstår som i ett förklarat ljus, så här skriver proffesorerna om vad som skall till,
-"Att stärka forskning och kunskapsutveckling inom området medier och strukturell diskriminering. Behovet är särskilt stort vad avser dels medieföretagens rekrytering och produktion. Att ett fristående forskningsinstitut med bland annat inriktning på medier och strukturell diskriminering inrättas. Det skulle genomföra kontinuerliga uppföljningar på beställning av DO, Jämo, PO, PON, Granskningsnämnden för radio och tv och/eller medieföretagens branschorganisationer. "
Aha...De vill starta ett fristående forskningsinstitut! Med de själva som chefer då naturligtvis, öronmärkta pengar direkt från staten, ett skyddat revir där de kan leka obehindrat för våra skattepengar. Ett nytt område som den omtalade "genusvetenskapen". Vågar vi gissa att den vetenskapliga stringensen skulle bli i klass med den som råder inom genusvetenskapen? Vågar vi gissa att pengaströmmen skulle ta liknande former som för den inom genusvetenskapen? Lika fria tyglar, fri från inblandning av mer seriösa forskare? Skulle tro det. Inte för mina skattepengar tack!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mer om detta finns att läsa här: http://www.spectator.se/stambord/?p=1116

Robsten sa...

Tack för länken!

Per sa...

Det är verkligen tragiskt och så här håller det på, ofta när Mona Sahlin är inblandad. Politiska rapporter som beställs och utförs av "professorer" i någon fånig "vetenskap" och betalas med våra pengar och sedan satsas ännu mer pengar på en ännu fånigare institution som skall befolkas av folk som vill ha bekväma sysselsättningar och ännu mer pengar slösas bort och så skall det se ut som Mona Sahlin och regeringen gör allt de kan för att bekämpa rasismen, speciellt den "strukturella". Detta är inget annat än bedrägeri och förskingring av skattemedel. Inte att undra på att vi har världens högsta skattetryck. Betala till baka våra pengar nu!

Det som är ännu värre är att sådana här snöiga artiklar från "eliten" fokuserar på fel problem. Det stora problemet är hur vi skall skydda vårt samhälle från islamsk fascism som redan lyckats begränsa vår yttrandefrihet i Sverige.

Politiskt Korrekhet (PK) är en mentalsjukdom som är vida utbredd i vårt samhälle som innebär att man väljer att ljuga i stället för att tala sanningen för att det är fördelaktigare (mer röster, uppskattning, etc), en slags personlig korruption av den egna moralen.

En kvinna jag läste ansåg att den PK och moralens förfall i västvärden var vår tids två största problem. Fick mig att börja fundera, vilket du tydligen gjort också.

Robsten sa...

Jag inte bara funderar på PK, jag får hjärnblödning av den. jag tror så smått at vindarna håller på att vända, hoppas jag har rätt.