söndag, februari 19, 2006

Sociala turister

I dagens ledare (söndag 19 feb) i DN sjunger redaktionen återigen den fria rörlighetens lov, vet inte för vilken gång i ordningen. Under rubriken " Det blev inga sociala turister" framhäver de fördelarna med de allt öppnare gränserna. De påtalar att det inte blev några sociala turister, detta enligt en rapport från EU. Finns inga svenska siffror på detta? det måste vara mycket lätt att ta fram svensk statistik på detta, jag har inte sett några sådana siffror än, lite märkligt. Förmodligen har det inte blivit någon större våg av "sociala turister", praktiska hinder ligger väl i vägen om inte annat.
Vidare skriver de att rädslan för lönedumpning, massinvandring och konkurrensen från öst är obefogad. Ja, någon lönedumpning har vi väl inte sett och någon sådan står sannolikt inte för dörren, tvärtom kan en sådan konkurrens vara av godo om någon sektor s.a.s. är "överbetald". Någon massinvandring just p.g.a. de nya reglerna har vi väl inte heller sett, massinvandring har vi haft ändå. Däremot har de grundligt fel när de påstår att inte konkurrensen från öst är ett verkligt problem, en hel del företag har lämnat landet för att etablera sig i öst p.g.a. de lägre lönerna där, t.o.m. lönsamma företag har lämnat landet för att göra ännu större vinster med lägre löner i öststaterna.
DN skriver, -"De som kommit har i huvudsak fyllt luckor inom vården, byggindustrin och restaurangbranschen."
Luckor inom vård och byggindustri? Jag trodde vi hade arbetslöshet i vårt land, tar inte arbetslösa dessa lediga jobb? Varför inte? I stället går alltså svenskar arbetslösa och uppbär A-kassa.
Vidare ger DNs ledarredaktion ytterligare exempel på fördelar med den fria rörligheten,
-"Lågprisflyget, möjligheten att studera, jobba och resa någorlunda fritt inom unionen - allt detta tas numera för givet. Men för bara ett par decennier sedan var inget av detta självklart. Det är tack vare EU-samarbetet som processen drivits framåt med sådan fart, vilket blev tydligt i veckan när enhetsakten - som på 1980-talet ersatte tullar, gränsbyråkratier och valutaregleringar - fyllde 20 år."
Resa någorlunda fritt inom unionen? Jag reste som tjugoårig tågluffare kors och tvärs inom Europa, vad menar DNs ledarredaktion egentligen? Möjligheten att studera är väl en verklig framgång för EUsamarbetet, det kan inte förnekas. Jobba fritt inom unionen kan man kanske, det är dock mest i yrken som ingengörer och andra högstatusyrken som detta förekommer i praktiken, i princip ingen jag känner med "vanliga" yrken får plötsligt en impuls att fara till Italien för att jobba ett par år. DNs ledarredaktion undviker nogsamt andra nackdelar med de öppna gränserna, narkotikan flödar in, liksom illegala invandrare, mänsklig slavhandel har plötsligt blivit vanligt, ett fenomen som i princip inte fanns förut. Utländska kriminella nätverk har bildats vilket i princip var omöjligt innan gränserna raderades ut. Sjukdomar har återigen fått fäste som vi trodde var utrotade, senast i kväll togs det ökande antal fall av TBC upp på Aktuellt, en sjukdom som bara fanns i historieböckerna när jag växte upp. Naturligtvis skall vi inte stänga våra gränser och isolera oss, eller upprätta höga tullar på alla varor. Men att fullständigt rasera all gränskontroll, införa regler för fri rörlighet som vi mest förlorar på, och hela tiden sjunga de "öppna gränsernas" lov är inte i enlighet med hur verkligheten ser ut.

Inga kommentarer: