torsdag, februari 23, 2006

Facket och arbetsgivarna eniga

Enligt DN debatt så kommer en statlig utredning att på fredag (24-2) att lägga fram ett förslag om positiv särbehandling av människor med utländsk härkomst eller med utländska föräldrar. Denna gång är facket och arbetsgivarna rörande eniga, förslaget är dåligt. Undetecknarna av artikeln pekar på att en omfattande kartläggning av arbetstagarnas etniska härkomst måste ske, vem vill att massvis med resurser skall läggas på detta? Vem vill att en sådan kartläggning skall ske och arkiveras hos myndigheterna?
Parterna på arbetsmarkanden pekar också på det faktum att vi i detta land redan kommit en lång bit på väg på detta område. Enligt debbatörerna så finns det 800.000 människor med uländsk härkomst på den svenska arbetsmarknaden som förvärvsarbetar, var femte arbetstagare har utländsk härkomst. Sverige framstår med dessa siffror som, tvärt emot vad alla braskande tidningsrubriker säger, som mycket bra på att integrera människor med utländsk härkomst. Sverige har en högre andel sysselsatta bland utrikes födda än till exempel Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna! Varför har inte detta kommit fram tidigare i debatten undrar vän av ordning?
Enligt författarna är Sverige en av de nationer som har en förhållandevis omfattande lagstiftningen mot diskriminering bland annat mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagstiftningen har under senare år utökats och förstärkts genom EU-direktiv.
Att i detta läge införa s.k. positiv särbehandling skulle enligt författarna, vara mindre lyckat. Det skulle strida mot de principer om likabehandling vi har på den svenska arbetsarknaden, samt ställa olika etniska grupper mot varandra, skapa etniska konflikter.
Man undrar hur den statliga utredningen kommit fram till sin slutsats, att man bör införa en sådan lag om positiv särbehandling. Vad är det de har utrett? Hur har de tänkt? Har de tänkt överhuvudtaget eller känner de vartåt de politiska vindarna blåser? Vi får verkligen hoppas att ännu en statlig utredning kastas i papperskorgen och att detta förslag aldrig blir verklighet.

Inga kommentarer: