torsdag, juli 24, 2008

EU:s flyktingansvar

Migrationsminister Tobias Billgren går ut i DN debatt och kräver att övriga EU-länder tar sitt ansvar vad gäller alla de irakflyktingar som tar sig till väst, och även de som befinner sig i grannländerna. Så här skriver Billgren i DN.

EU-länderna måste ta sitt ansvar för de Irakflyktingar som inte kan ta sig ifrån flyktinglägren.
Vid dagens ministerrådsmöte i Bryssel kommer EU:s medlemsstater att uppmanas låta fler flyktingar i Iraks grannländer få bosätta sig i EU-länder.

Det är ju så att Sverige sticker ut när det gäller asylpolitiken. Vi har en generösare politik än något annat land i Europa. Braskande rubriker i tidningarna har pekat på att Sverige tar emot enormt mycket fler flyktingar från Irak än övriga västländer, per capita blir jämförelser nästan löjliga, det är ett västland som gäller när flyktingar tar sig till väst, och det är Sverige. Billström kräver nu att övriga EU-länder tar sitt ansvar, inom ramen för en gemensam flyktingpolitik. För det första så är det lite sent att komma med dessa krav nu. För det andra så kommer de övriga EU-länderna aldrig någonsin att öppna dörrarna på vid gavel som Sverige gjort. För det tredje och vikigaste så är det förmodligen så att de allra flesta andra länder helt enkelt har en annan syn på asylpolitiken än vad Sverige har, det är vi som är unika, inte övriga nationer. Dessutom har regeringens generösa för att inte säga slappa, asylpolitik inget folkligt stöd ens här i vårt eget land. Vidare skriver Billström.

Över fem miljoner människor befinner sig på flykt undan våldet i Irak, vilket gör det till en flyktingkatastrof som i numerära tal är en av de största i modern tid. Hälften av de irakier som flytt, det vill säga två och en halv miljoner, är på flykt inom Irak. Lika många har lämnat landet, och flytt till framför allt grannländerna Syrien och Jordanien.

Ja det är absolut en humanitär katastrof, som utlöstes av USA:s invasion av Irak. Men lösningen kan inte vara att tömma Irak på vissa etniska eller religiösa grupper. Vi har religionsfrihet i Sverige, skall det inte vara det i Irak också? Vi medverkar till etnisk och religiös rensning. Är det en medveten politik från regeringen att alla kristna t.ex. skall lämna Irak och bosätta sig i väst? Det är en fullkomligt vansinnig politik. Jag var emot en invasion av Irak. Nu är den dock ett faktum. Det enda vettiga är att göra det möjligt även för kristna irakier att bo kvar i sitt hemland, med vapenmakt om så krävs. Vidare skriver Billström.

Vid sidan av detta har FN:s flyktingkommissarie bjudit in EU-kommissionen att delta i ett vidarebosättningsprojekt i Iraks grannländer. Sammantaget kan detta ses som ett embryo till ett europeiskt vidarebosättningssystem, något som Sverige förespråkat sedan länge.

Jag är i alla fall helt emot denna politik. Vi skall inte medverka till etnisk eller religiös rensning. Våra resurser och kraftansträngningar måste i huvudsak gå ut på att göra det möjligt för alla religiösa och etniska grupper att bo i sitt hemland. Några människor kommer alltid att behöva en fristad i ett annat land, men huvuduppgiften måste vara en annan än flytta hela befolkningsgrupper från sin hembygd. Den politik Billström förespråkar gränsar nästan till rasism om man drar slutsatserna till sin spets. Billström skriver "Sverige förespråkar", det är det svenska politiska etablissemanget som förespråkar, det folkliga stödet torde vara tunt.

Länk DN

7 kommentarer:

Fenrisulv sa...

Utan att vilja agera felfinnare och pekpinne tror jag nog att den minister som avses heter Billström, inte Billgren. För övrigt bra post!

Robsten sa...

Shit! ber om ursäkt, skrev artikeln i jäkt inan jag skulle hasta iväg trill jobbet, shame on me.

Jonas sa...

"det är absolut en humanitär katastrof, som utlöstes av USA:s invasion av Irak" ??

Marthin sa...

>Billgren< är högst troligt en så kallad "freudian slip", anspelandes på trädet av oändlig resurs där sedlar växer tätt på dess samtliga grenar.

Robsten sa...

Äähhjag var nog jävligt trött och stressad när jag skrev artikeln im morse, slarvade en aning, ber om ursäkt:-(

Krille sa...

Jag blir f*n förbannad på den där Billström och C/O varför ska väst och framförallt Sverige ta emot en massa "flyktingar", samtidigt som det går semesterresor till norra Irak från blandannat Sturup?

Billström borde i första hand "läxa" upp dom i norra Irak, innan han ska pådyvla övriga världen ett dåligt samvete.

Allsvensken sa...

Den dagen Billström bor i en betongförort med runt 80-90% av grannarna från Somalia, Albanien, Kurdistan, Ghana, Irak, Iran, "Palestina" eller motsvarande länder så kommer jag åminstone att tycka att han har en personligt förankrad åsikt / övertygelse om massinvandringens fröjder och positiva effekter. Men så länge denne politruk bor i ett område där invandrarna på sin höjd representeras av diverse diplomater och andra högutbildade kosmopoliter, så kommer han att vara lika trovärdig som Kim il Sung; d.v.s. en lögnare av rang. Det föreligger dock en viss risk för att karln faktiskt är så pass puckad att han på fullaste allvar tror att asylanterna är hjärnkirurger och raketforskare som ska frälsa Sverige i denna "globaliseringens" tidevarv. Tanken är faktiskt fullt realistisk när man funderar över de fullständigt hjärndöda beslut våra politiker fattar på daglig basis.