söndag, juli 20, 2008

Sommartorka

I Göteborg har man gått ut med en enkät till alla kvinnor som är kommunstyrelseledamöter, totalt 50 stycken, 35 valde att svara. Enkäten som kvinnorna fick fylla i efter eget skön frågade hur de upplevde sin situation i förhållande till sina manliga kollegor, om de blev trakasserade, utsattes för sexuella övergrepp o.s.v.

Man förmodar att de 15 mest nöjda inte valde att ens fylla i enkäten. De övriga kvinnorna påstod i hög grad att blivit utsatta för "ovälkomna närmanden", sexuella trakasserier eller kränkande yttranden. Många har tydligen upplevt att deras åsikter inte tas på allvar för att de är kvinnor. Så här står det i DN.

Kvinnorna vittnar också om att det är viktigt att anpassa sig för att tas på allvar, till exempel genom att ta i när de talar och att de måste använda männens ordval.

Det kan säkert ligga något i det en del av dessa kvinnor framför, men precis alla förstår att hela enkäten är ytterst subjektiv och kan tolkas på miljoner sätt. Hur många män t.ex. anser att deras åsikter inte tas på allvar för att de anses som politiskt inkorrekta? Hur många män från arbetarmiljöer anser att de måste anpassa sitt språk? Vilket spelar störst roll, klassbakgrund eller kön? Är inte det diskriminerande i sig att inte ge en enkät till männen i samma position? En sådan term som "ovälkomna närmanden" kan man också ifrågasätta, alla närmanden som avslås är ju på något sätt "ovälkommet" men den som gör närmandet kan ju inte veta det förrän han har gjort själva närmandet, får han som gör närmandet nobben så är det ju för sent att backa bandet och närmandet förs upp i statistiken för manliga trakasserier.

Det är väl inte fel i sig att göra enkätundersökningar, det kan fylla en viktig funktion. Men slafsiga enkätundersökningar som denna skall tjäna som internt material, om ens det, och absolut inte hamna i en rikstidning. Godtrogna människor som läser tidningen kan ju ta denna undersökning på allvar. På mitt jobb har vi också återkommande enkätundersökningar, så jag vet hur fel det kan bli. Återstår att göra en liknande enkätundersökning på DN så även personalen där får lite distans till dessa undersökningar.

Länk DN

3 kommentarer:

Christopher sa...

bra sagt, det var en konstig undersökning

Dave sa...

Very good. Especially your comment on the fact that no one ever seems to care to see what men have to say. It is so boring to repeatedly see these investigations in Swedish media. Sweden is a place to me where women have achieved so much that all that remains seems to be pity complaining about the nothingness of their non-existing problems. Meanwhile no one speaks about the injustice that is still done to men in this country when they are for eample forced to perform military service (more than 1000 go to jail per year because they do not want to do it), or the fact that so many men do not get the primary right to take care of their kids in case of a divorce...

Christopher sa...

I disagree Dave, I'm very proud of Swedish feminism and Swedish gender awareness, I just didn't see the value of this particular study.