lördag, december 03, 2011

Migranternas tid


SVT har i en serie reportage och intervjuer speglat vår tids migrationsströmmar, detta under benämningen "Migranternas tid". En del inslag har varit bra, som t.ex. debatten mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i ett nyhetsinslag. Det som däremot inte är bra med projektet är den ensidighet som SVT gett uttryck för i sina reportage. De som hyllat migrationsströmmarna och mest sett positiva saker med migrationen har fått en kraftig, närmast total övervikt i projektet. Ett exempel är att Annie Lööf fick en artikel publicerad i SVT-Debatt. Att Lööf ser positivt på en kraftig immigration till vårt land behöver väl knappast nämnas. Jag skrev ett svar på Lööfs artikel, som SVT-Debatt med Inti Shavez Perez i spetsen, valde att inte ta in. Nu står alltså Lööfs artikel oemotsagd och som enda åsikt på SVT-Debatt. Sedan undrar företrädare för massmedia var all denna misstänksamhet mot "gammelmedia" kommer ifrån. 


Erika Bjerström har publicerat ett inslag på SVT:s hemsida där hon också kommer med mer eller mindre snygga vinklingar. Så här skriver Bjerström t.ex. 


Högutbildade läkare och sjukstöterskor från bland annat Indien och Afrika ser till att sjukvården i rika länder som Sverige och Storbritannien fungerar


Samtidigt ser de till att sjukvården i Indien och Afrika inte fungerar. Vilken del av världen har störst behov av dessa läkare, Västeuropa eller Afrika? Det är dessutom så att just läkare är beroende av mycket goda kunskaper i svenska språket, då kontakten mellan läkare och patient kan vara en fråga om liv eller död. Dessutom är läkarbristen i princip självförvållad i vårt land då lättpåverkade politiker under 90-talet skar ned antalet utbildningsplatser efter lobbyarbete från Läkarförbundet. Vidare läser vi i Bjerströms text.  


Ett åldrande Europa behöver arbetskraft men politikerna har svårt att hantera de politiska spänningarna, det finns ett främlingsfientligt parti i varje europeiskt land numera.


En stor del av den omtalade 40-talsgenerationen har redan gått i pension och vi har fortfarande en arbetslöshet på 400 000 människor. Vi har inte ens bostäder till de som befinner sig i Sverige nu, eller allmänna kommunikationer som kan transportera fler människor i vårt land. I delar av Afrika springer många människor till sina eventuella arbeten, snart får vi göra likadant i detta land också. Skall nya bostäder till immigranter och utflugna ungdomar bestå av tält? 


Vad gäller främlingsfientliga partier så är dessa partier kritiska till just den migrationspolitik SVT och Bjerström propagerar för, inte några människor. Den korrekta benämningen borde sålunda vara immigrationsfientliga partier, eller helt korrekt, "immigrationspolitisktfientliga" detta ord är dock något knöligt att uttala. Till sist i Bjerströms artikel.


Men migrationsströmmen till Europa visar nu tecken på att mattas av något - för vem lockas av ett Europa i ekonomisk kris?   


Jag har ingen aning om vem som kan tänkas lockas av ett Europa i kris. Däremot visar Migrationsverkets statistik att det inte sker någon avmattning vad gäller antalet asylansökningar. Statistik vad gäller arbetstillstånd är svårare att kontrollera över tid på Migrationsverkets hemsida. Däremot visar tillgänglig statistik att totalt 10672 människor beviljades arbetstillstånd under 2011 fram till 1a september. Den enskilt största gruppen var kategorin "arbete utan krav på särskild yrkesutbildning", den gruppen bestod av 4146 personer. Nu kan man ju tycka att just okvalificerade arbeten mycket väl skulle kunna tagas av någon som går arbetslös inom landets gränser. 


SVT:s projekt har fram till i dag varit påfallande ensidigt. Den enda immigrationskritiska rösten som fått träda fram är Åkesson, som under kanske 2 minuter fick debattera med Lööf i nyheterna. Om det nu är så att vi alla tjänar på vår tids migrationsströmmar skulle det ju vara en lätt sak att visa detta och då kunde man mycket väl låta fler kritiska röster träda fram. Men så har alltså icke skett. 

Länk SVT

Länk Migrationsverket

2 kommentarer:

Anonym sa...

I ett inslag i "Migranternas tid" visades Kanada som mönsterexempel på lyckad integration.
Det visades en syrisk ingenjör som hade jobb innan han kom hit och nu efter fyra år i landet är etablerad och både han och övriga familjen pratar engelska tämligen flytande och "känner sig som kanadensare".
Man visade också hur nykanadensare undervisas i landets seder och bruk, t.ex. "vi hälsar genom att ta i hand och titta varandra i ögonen."
Vidare sade den intervjuade specialisten: "När invandrarna motsvarar samhällets behov är utfallet positivt för alla".

Kanada visades som invandringsföredöme. Där allt var tvärtemot vad det är i Sverige.

Tjalle

Robsten sa...

Såg också programmet.