onsdag, december 27, 2006

Forum för levande historia ändrar inriktning

Forum för levande historia har tjänat som en propagandaapparat för en politisk korrekt politik. De flesta systemkritiker har naturligtvis åtminstone anat att syftet inte så mycket varit att informera om själva förintelsen och nazismen, utan att tjäna som indoktrinering för skolungdom för att förhindra att ett svenskt "Vlams Belang"växer fram. Svensk skolungdom vet i de flesta fall ganska mycket om förintelsen och nazismen, har skolan misslyckats så har diverse amerikanska filmer lyckats informera om denna historia. De skolungdomar som inte vet vad förintelsen var eller vad nazismen i stora drag gick ut på är i princip inte läskunniga. Det första samhället då borde göra är att se till att dessa ungdomar skyndsamt lär sig läsa och skriva.

Det är ytterst sällan jag håller med DN:s ledarredaktion, men i artikeln där de kritiserar regeringen Reinfeldt för att utnyttja denna organisation för sina egna syften, där håller jag med DN till hundra procent. Dessutom påtalar DN att Reinfeldt med övriga alliansen hårt kritiserat statsfinansierad opinionsbildning, för att när man väl har vunnit regeringsmakten utnyttja den för sina egna dunkla politiska syften på samma sätt som Socialdemokraterna, det är ju bara målet som skiftat, inte själva principen när Reinfeldt proklamerar att man nu skall belysa kommunismens brott. Skulle Reinfeldt i praktiken ta avstånd från den statliga åsiktspolitik som bedrevs i Sovjet så skulle han lägga ner hela institutionen, det är principen det är frågan om, inte målet som propagandan riktar sig emot, vem blir nästa mål när nästa regering vinner makten?

Tyvärr så sympatiserar en del systemkritiska personer med Reinfeldts nya politik (som egentligen inte är ny, det är ju bara andra mål) det är kortsiktigt och naivt. Dessutom, så behövs det sannolikt inte någon ytterligare information från detta institut, det finns tillräckligt med information i våra övriga medier, i skolan, i böcker samt i alla de amerikanska filmer som vi nästan tvångsmatas med i vårt land. En annan aspekt som den amerikanska sociologen Lasch tagit upp är att denna överdrivna information är desto märkligare när vi betänker att framtiden med största säkerhet inte kommer att innehålla vare sig nazism eller kommunism, dessa ideologier utgör inte något hot i dag och kommer enligt allt sunt förnuft inte göra det i framtiden heller, hoten kommer att komma från andra håll.

Tittar vi lite närmare på detta "Forum för levande historia" så märker vi ganska snart att det är något slags statligt institut för politisk korrekthet. På huvudsidan står det "Forum för levande historia är en myndighet som arbetar med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter - med utgångspunkt i Förintelsen."

På vilket sätt arbetar de med demokrati? Det är som så ofta ett alibi för att föra fram egna värderingar och åsikter, politiskt korrekta åsikter om mångkultur och liknande saker enligt mottot – tycker du som vi är du demokratisk, annars är du odemokratisk.

Tittar vi på de utbildningar som finns i forumets regi så kan vi läsa artiklar som "Seminarium i Norrköping - Homofobi och heteronormativitet: attityder, historiska perspektiv och skolarbete" och "Seminarium i Stockholm -Mångfaldspedagogik i förskolan". Mångfaldspedagogik i förskolan, det låter som värsta sortens statlig politisk korrekt propaganda i mina öron, dessutom i förskolan. Så här står det i inbjudan "Vad lär sig barn om olikheter? Kan man lära små barn civilkurage? Hur skapar man en miljö som på olika sätt inspirerar till respekt och intresse för mångfald? Hur kan man konkret arbeta med icke-diskiminering och antirasism i förskolan?". Låt mig gissa, idén är att så få av förskolebarnen som möjligt i framtiden skall rösta på ett parti utanför riksdagen. Var det demokrati Forum för levande historia skulle arbeta för? Trist då att de har missat själva innebörden i detta ord.

Ett nytt område som Forumet kan exploatera är det de kallar Islamofobi, detta fenomen har i princip uppstått efter attacken på World Trade Center och är ett område som säkert kan motivera Forumets fortsatta existens ett bra tag framöver. Som vi ser är allmän intolerans också ett område som Forum för levande historia ser som sin uppgift att arbeta mot. De har bl.a. gett ut en liten skrift "Lättläst version av intoleransrapporten", på sidan 5 kan vi läsa under rubriken "Intolerans mot invandrare" så här, "Ungdomarna fick frågan om vilket politiskt parti de tycker bäst om. Resultatet var mycket tydligt. De ungdomar som är mest toleranta vill rösta på socialdemokraterna och andra partier till vänster. Intoleranta ungdomar tycker bäst om högerpartier. De allra mest intoleranta tyckte bäst om partierna längst till höger, till exempel Sverigedemokraterna."

Ja, så var det då klarlagt vad syftet är med det statliga institutet för levande historia, fattar man inte det efter dessa rader lär man aldrig fatta det.

5 kommentarer:

Robsten sa...

test

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...

test

Robsten sa...

Ignore

Robsten sa...

Ignore