söndag, december 24, 2006

Lambertz går till försvar

I DN-debatt (som Lambertz och andra jurister verkar ha fri tillgång till, SD fick inte ens replik på ett påhopp som innehöll klockrena faktafel) så går nu Lambertz till försvar mot de tre jurister som tidigare i veckan attackerade honom. Lambertz skriver så här,

För JK:s tillsynsverksamhet tillämpar jag bland annat följande tre principer: 1. Tillsynsverksamheten ska vara så samhällsnyttig som möjligt. 2. Misstankar om allvarliga så kallade systemfel ska om möjligt utredas. 3. När jag tillfrågas uttalar jag min mening om eventuella systemfel under förutsättning att jag anser mig ha tillräckliga belägg.

Ja, misstankar om systemfel skall utredas, det har väl inga JK gjort förut, men det viktiga för dig Lambertz verkar vara att ha något att publicera på DN-debatt. Du har inte blivit tillfrågad ens, du publicerar dig gärna på DN utan att bli tillfrågad. Vad har du för belägg för att Joy Raman blev oskyldigt dömd? Det är väl snarast så att det är en rättsskandal att han blev frikänd i hovrätten, skulle du våga andas något om det?

Vidare skriver Lambertz,

Mitt främsta belägg för min övertygelse är - vid sidan om rapporten "Felaktigt dömda" - att många advokater har sagt mig att de haft klienter som enligt advokaternas övertygelse har blivit oskyldigt dömda.

Ha, ha, är det ditt främsta belägg? Du är en jubileumsidiot Lambertz, om jag innan tvekade vem som hade rätt, du eller de tre juristerna som kritiserade dig, så gör jag det inte nu längre. Så oerhört, advokaterna säger att de har klienter som är oskyldigt dömda, jaha, vems fel är det i så fall? Vad är en advokats jobb? Om de nu anser sina klienter oskyldigt dömda (det finns faktiskt en del frapperande fall, t.ex. den incestdömde mannen vars dotter var i skolan när övergreppen skall ha skett) har advokaterna överklagat domen? Om inte, varför i så fall, om de anser sina klienter oskyldiga.

Vidare skriver Lambertz,

Trion säger att jag "under det senaste året konsekvent uppvisat en överslätande syn på sexualbrott". Jag antar att de syftar på att jag inte begärde avsked för justitierådet som hade köpt sex (våren 2005). Innebär min tolkning av grundlagen i det fallet att jag har "konsekvent uppvisat en överslätande syn på sexualbrott"? Jag borde inte använda kraftuttryck, men ärligt talat: Hur kan man låna sig till att säga något så idiotiskt? (Det är detta påstående jag väljer att kalla en lögn.)

Jag undrade faktiskt också hur du kunde agera som du gjorde i det aktuella fallet, ett justitieråd som köper sex får behålla jobbet, han bryter mot lagen, om än en tveksam sådan. En lärare som försvarar sig mot en elev som slår mot honom blir av med jobbet, han följer lagen och blir inte dömd för misshandel, ingen, inte ens du din charlatan går till lärarens försvar, fy fan! Du Lambertz ger dig bara in i fall där du får maximal medial uppmärksamhet, och där du dessutom inte riskerar att bli alltför politiskt inkorrekt, i fallet med justitierådet som köpte sex fick du det lite svettigt, där blev det inkorrekt hur du än gjorde, man aldrig att du skulle ha ställt dig på den lärares sida som blev av med jobbet. Du har prostituerat dig för massmedia.

Inga kommentarer: