torsdag, april 26, 2007

De Ointresserade Sverigedemokraterna

Ännu en professor stiger fram och drar sitt strå till stacken mot främlingsfientlighet. Nu är det Marie Demker som gjort en rapport som säkert kommer att falla det politiska etablissemanget på läppen, hennes karriär är säkrad och hon kommer i framtiden bli tillfrågad som "expert" på främlingsfientlighet. Demker skriver i artikeln,

- Men främlingsfientlighet har blivit en nisch och en plattform för att marknadsföra en politik lämpad för dem som tycker att rätt mycket är fel i Sverige men inte är så intresserade av att själva engagera sig i det.

Att forska om "främlingsfientlighet" har blivit en nisch för forskare som vill försäkra sig om regeringens öra och säkra sin tillgång på uppdrag från statsmakterna, det är precis vad Demker gjort. Vore hon en riktig forskare skulle hon till att börja med definiera ordet "främlingsfientlig", sedan på strängt vetenskapligt vis testat om detta epitet passar för ett parti som sverigedemokraterna. Nu har Demker inte ens förklarat vad det är som är främlingsfintligt i sverigedemokraternas politik, alla krav på vetenskaplig stringens verkar ha flugit sin kos inom denna del av forskningen.

Vidare skriver Demker,

- Det kan synas som en paradox att samtidigt med sverigedemokraternas framgångar i valet så minskar flyktingmotståndet i Sverige. I SOM-undersökningen 2006 har andelen som vill minska flyktingmottagningen i Sverige sjunkit med två procentenheter till 46 procent. Flyktingmotståndet har nu sjunkit tre år i rad.

En paradox är väl att Sverigedemokraterna inte har fler väljare om nu 46 % tycker att vi skall strama åt flyktingpolitiken. Dessutom har vi passerat de våldsamma flyktingströmmar som vi hade på 90-talet, det gör väl sitt till. Sedan har vi frågan hur undersökningen är gjord. Framförallt har vi skönmålningen av de etablerade partierna som påverkat folk gissar jag, om det går att sälja konserverad gröt med mördande reklam kan man kanske under en tid få ner flyktingmotståndet till 46 % med ännu mer mördande reklam.

Vidare skriver professorn,

- Flyktingpolitiken är idag starkt polariserad i termer av höger och vänster. Störst förklaringskraft på attityden till flyktingar har ideologi, alltså om vi ser oss som ”väns­ter” eller ”höger”. Det är inte bara för sverigedemokraterna som flyktingpolitiken är viktig. Idag anger också många av miljöpartiets, vänsterpartiets och fi:s väljare att flyktingpolitik är en viktig politisk fråga. Och dessa väljare är inte anhängare av minskad invandring. Tvärtom.

Flyktingpolitiken är INTE polariserad i vänster och höger, var har professorn fått det ifrån? Alla riksdagspartier är för en generös flyktingpolitik om de överhuvudtaget diskuterar denna politik. Det är ingen hemlighet att de har en gemensam syn att lägga locket på denna politiska fråga. Alltså den fråga som betyder kanske mest för Sveriges folk skall de politiska partierna inte diskutera, det kan inte vara demokratiskt riktigt. Dessutom blir jag ännu mer misstänksam mot en professor som dristar sig till att skriva en mening innehållande ett ord, utan vare sig verb eller substantiv.

Demker skriver vidare,

- Men sverigedemokraternas väljare skiljer sig till viss del från andra väljare. Gruppen är påtagligt mer mansdominerad, utbildningsnivån är lägre än bland övriga partiers väljare och färre väljare bor i större städer.

Den typiske sverigedemokratiske väljaren är inte bara en mullig mansgris, han är dessutom dum i huvudet också. Man får lätt intrycket av Demker att väljarna från detta parti är en dyster samling byfånar, nå vad är ni då rädda för?

En annan tes av Demker är intressant, hon skriver,

- Sverigedemokraten är dock minst lika nöjd med sitt eget liv som övriga väljare – däremot avsevärt mera missnöjd än andra med demokratin i Sverige.

Att den typiske sverigedemokraten är minst lika nöjd som andra väljare motsäger det en rad socialdemokratiska bloggare skrikit ut, att sverigedmokraterna är misslyckade, gnälliga förlorare.

Läser man vidare i artikeln så hittar man saker av Demker som är totalt obegripliga, hon skriver,

- Främlingsfientligheten har därmed blivit en nyckel för att låsa upp det politiska finrummet för sverigedemokraterna,

Det politiska finrummet med dess etablissemang avskyr just det Demker kallar "främlingsfientlighet", de har gjort allt för att stigmatisera allt vad partiet står för och inte dragit sig för att dra paralleller till ren nazism, ändå är det enligt Demker just detta med flyktingpolitiken som skall ha varit nyckeln till detta "finrum", hur tänker egentligen en professor?

Till sist skriver Demker,

- Men främlingsfientlighet har blivit en nisch och en plattform för att marknadsföra en politik lämpad för dem som tycker att rätt mycket är fel i Sverige men inte är så intresserade av att själva engagera sig i det. En politik för medborgare som helt enkelt inte lever upp till det så omhuldade medborgerliga idealet om deltagande, dialog och debatt.

Lata, oengagerade och allmänt ointresserade av att själva anstränga sig enligt Demker. Det kanske är därför en del sverigedemokrater inte viker från sina synpunkter trots våld, hot om våld, utfrysning av det övriga politiska Sverige, uteslutning från facket samt att en del blivit av med sitt jobb för deras politiska aktivitet. Trots alla dessa repressalier så viker en del inte från sin politiska åsikt. Jag har lite svårt att se det som att de inte engagerar sig eller skulle vara ointresserade. Men det kvittar nog Demker, hon har nog försäkrat sig om ett antal regeringsuppdrag samt att för en lång tid framåt bli betraktad som expert på området.

Länk SvD

Andra bloggar om: ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hennes slutsats om bristande engagemang bevisligen helt felaktig. En seriösare forskare hade lagt märke till SD´s sympatisörer är kraftigt överrepresenterde i nätdebatter.

Marie Demker är en bluff. Hon hade slutsatsen färdig innan hon började "forska".

/ Sven

Frasse sa...

DU verkar vara en snubbe som vore kul att snacka mer med privat. Åtminstone tycker jag att vi har ganska lika värderingar och stör oss på samma saker. Kör du med MSN får du gärna skicka din mail (MSN) till Skaraborg@sverigedemokraterna.se

(du kan ju plocka bort denna kommentar när du läst den om du känner för det)

Matte sa...

Sverige är fortfarande ett kristet land lyckligtvis inte mångkulturellt än. Dom lagarna gäller. Ingen vågar kritisera religionen islam som allt mer får starkare fotfäste här. Den förnedrar kvinnan och hon är mindre värd. Många invandrare har den med sig. Jämställdhet råder här. När så mycket som 46 % av svenskarna tycker ínvandringen är för stor så är den för stor. Vad händer om SD får tex 15 % i nästa val? En fråga rent allmänt, har du någon irakisk vän eller någon annan från mellanöstern. Få som har tror jag.

Robsten sa...

Eeehh..Jag har faktsikt det, han är kristen förstårs, inget fel på honom, trevlig snubbe. Mina åsikter om flyktingpolitiken har dock inget med det att göra.