onsdag, oktober 17, 2007

Sd kommer in i riksdagen 2010

SvD rapporterar om att Sd gjort sitt program för att stoppa skapandet av den mångkulturella samhället mer konkret, samt att man planerar en rikstäckande kampanj med start i månadsskiftet. Detta kommer att göra de redan nervösa riksdagspartierna ännu mer oroliga för Sd. Man har länge försökt bekämpa Sd med alla möjliga odemokratiska metoder, utan att lyckas kväsa dem. Nu tänker man gå till gemensam offensiv mot Sverigedemokraterna, något som bara stärker misstanken om att kampen mellan höger och vänster är underordnad kampen mellan etablerade partier och sverigedemokrater. Man har också kommit med en del utspel som klart och tydligt är till för att vinna tillbaka Sd-väljare. Mest noterbart är kanske detta, från två folkpartistiska fullmäktigeledamöter i Helsingborg:

Men det är många som ropar Sverige är så rikt och att det inte finns begränsningar på barmhärtigheten. Men det finns det - den är inte oändlig! Bakom högkonjukturen lurar snart en lågkonjunktur och då är det viktigt att ta med detta i beräkningen vid mottagandet av människor som söker sig hit...

Därför hellre stopp i tid - för att hindra misär, som annars kan bli livslångt, med svåra effekter även för övriga boende i vår stad.Vi vet att asylsökande följer vissa andra regler, men vi syftar på den övriga invandringen och att vår stad inte ska bli som Landskrona och Malmö. Det är nu det ska reageras - inte när förfallet är här.

Kloka ord och inget hymlande! Men tänk om detta sagts av en sverigedemokrat. Då hade det direkt talats om "rasism" eller t o m "nazism". Det finns ett hyckleri och en dubbel standard i dessa frågor som är stötande.

Men på det stora hela är det bara kosmetiska åtgärder de etablerade partierna ägnar sig åt. Man tar inte tag i den viktigaste frågan, att Sverige har den överlägset liberalaste invandringspolitiken i Europa. vilket bla lett till att vi har flest asylsökande per capita i Europa. Därför finns det inte någon anledning för invandringskritiker att överväga andra alternativ än Sd.Och därför kommer de etablerade partiernas åtgärder att vara mer eller mindre utan effekt. Det enda sättet de (eller snarare Alliansen) kan hindra Sd från att nå riksdagen är genom att omedelbart införa betydligt striktare regler för invandring.

Sd är nämligen sannolikt grovt underskattade i opinionsmätningarna. Opinionsinstituten gav i genomsnitt 1,9 % till Sd i de sista mätningarna innan valet, men i valet fick Sd 2,9 %. Samtliga mätningar underskattade Sd. SvT:s vallokalsundersökning VALU, som var mycket träffsäkert vad gäller övriga partier, gav Sd 1,8 %. Samma fenomen finns i Danmark, där Dansk Folkeparti systematiskt underskattas (om än i mindre skala nuförtiden). Även en motståndare till Sd som Richard Slätt menar att Sd underskattas.

Vad detta beror på kan man ha olika teorier om. Den mest plausibla är nog att många Sd-väljare av olika skäl inte vill uppge att de röstar på Sd pga situationen kring dem. Bl a Thoralf Alfsson menar dock att en delförklaring kan vara att Sd inte finns som förvalt alternativ hos opinionsinstituten.

Jag anser att dessa fakta pekar på att Sd underskattas med i runda slängar en tredjedel: dvs man ska multiplicera Sd:s siffror med 1,5 för att få fram en riktigare bild av opinionsläget. I och med att Sd i dagsläget får kring 3 % av opinionsinstituten pekar det på att Sd skulle få ca 4,5 % av rösterna om det vore val idag. Dessutom har Sd gått framåt under de senaste åren, och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle fortsätta på det viset under de närmaste tre åren.

Uppdatering:

Anna-Lena Lodenius utvecklar de svar hon gav i SvD-artikeln här. En seriös och välskriven artikel. Dessvärre är sådana artiklar ovanliga - de flesta "experter" låter sina åsikter om Sd påverka analysen. Men denna var som sagt läsvärd:

Jag har tidigare alltid tyckt att det är oklart vad sd har att göra i kommunpolitiken eftersom de flesta av partiets hjärtefrågor ligger i riksdagen. Att finnas i kommunerna kan möjligen vara viktigt ur "marknadsföringssynpunkt", kommunerna kan vara en språngbräda till riksdagen. Men det är inte troligt att partiet kommer att påverkar lokalpolitiken nämnvärt. Men nu gör sd faktiskt ett allvarligt försök att mer konkret precisera på vilket sätt partiets värderingar kan appliceras på lokala frågor, och lyckas hitta anmärkningsvärt många sådana möjligheter. Det betyder att partiets politik blir tydligare. Detta är ett trendbrott, på senare år har sd:s representanter snarare ansträngt sig för att inte vara alltför tydliga.

1 kommentar:

Folkomrostning Nu! sa...

SD som inte fick annonsera, knappt ha torgmoten eller delta i debatter fore valet hade ingen chans att na ut till en stor publik. Dessutom hammades dom av att deras post inte delades ut av extremist brevbarare, deras hemsidor stangdes ner av den forra regeringen och dom utsattes for en smutskastning kampanj med massiva logner, mm. Det forsta som hande efter valet var att S tar en debatt med SD. Mona Sahlin ser ut som en ruffig grovarbetare i sin stil jamnfort med SD ledarens intellektuella anlystiska stil. Det storsta partiet S, gjorde fiasko emot SD, det minsta partiet. Sen sade Sahlin att hon aldrig ska ta en debatt med SD igen!!!???!!!!. Att SD satsar pa kommunerna kan ju ge samma eller battre resultat an att driva politiken i riksdagen eftersom om alla kommuner stoppar invandringen sa finns det ju ingenstans att husera nya invandrare. Med blog media sa kan ju nu SD liknande partier fa ut sina asikter utan att tvingas lita pa de regerings styrda media, TV och press stods beroende tidningar. Med det snabbt okanda raseriet emot den forda politken sa okar stodet for SD lika rask. De andra partierna blir ju overflodiga i samma takt som SD okar darfor tvivlar jag inte pa att partiet kommer over att fa mellan 10-20% av rosterna.