tisdag, mars 07, 2006

Hammar försvarar Ecce Homo

Hammar försvarar EcceHomo samtidigt som han kraftigt kritiserar Jyllandspostens publiceringar av Muhammed
I "Dagen" skriver Hammar att Ecce Homo huvudsakligen hade till syfte att skapa debatt inom kristendomen, den skulle belysa de homosexuellas situation inom svenska kyrkan.
Om Muhammedpubliceringarna säger Hammar så här, -"Publiceringen av Muhammed-bilderna handlade om något helt annat. I Jyllands-Posten är det inte muslimer som debatterar bildförbudet med andra muslimer. Där handlar det inte bara om att kritisera utan om att medvetet förlöjliga och därigenom kränka en annan religions företrädare.”
Aha! Man kan alltså, enligt Hammar, bara kränka sin egen religion, det är bara intern kritik som tillåts. Man får däremot inte kritisera en religion man inte själv tillhör, eller göra karikatyrer av denna. Vidare säger Hammar att Jyllandsposten medvetet förlöjligade samt kränkte islam. Jaha, det gjorde alltså inte Ecce Homoutställningen då? De bilder som ingick i Ecce Homo skulle nog jag vilja kalla kränkande och förlöjligande. Jesu med halvt stånd i en homosexsituation, lättklädda damer vid natvardsbordet, läderbögar som klänger på Jesus, det var inte att förlöjliga eller kränka?


Elisabeth Ohlsons EcceHomobilder på egen webbplats

3 kommentarer:

Roland Pettersson sa...

Vad blir nästa steg om KG Hammar får bestämma? Bara sossar får kritisera socialdemokraterna?

Weine Berg sa...

Vill man veta vad som är någorlunda rimligt och sunt ska man ta KG Hammars utsagor och invertera dessa...

Robsten sa...

Det här nya programmet på SVT, "Existens", deras nästa program skall handla om.....jo just det, K G Hammar. Ängnar SVT sig åt ren propaganda för den åsiktsriktning Hammar står för? Var någonstan får andra åsiktsrikningar komma till tals?