tisdag, maj 21, 2013

Polisens agerande i Husby


De flesta av oss har säkert hört talas om kravallerna i Husby, västra Stockholm. En okänt men stort antal bilar har stuckits i brand, en skola och ett garage har brandskadats. När polis och brandkår anlänt har de mötts av stenkastande ungdomar. Våra tidningar har efter de sociala mediernas ankomst, balanserat mellan att kritisera polisen för att ha fällt mycket olämpliga kommentarer och ungdomarnas beteende. Tiden då allt ansvar för grova lagbrott kunde skyllas på olämpliga men förflugna kommentarer från ordningsmaktens sida verkar vara förbi. Alltför många kommentarer i de sociala medierna kan inte helt ignoreras från våra traditionella medier.

Från vänsterhåll talas det om kravallerna har sociala orsaker, fler poliser lär inte lösa problemen enligt dessa debattörer, som Ann-Margarethe Livh (V). Så här säger hon i SvD (betaltjänst).
Nedläggning av skolor och bibliotek, indragning av SL-kort för gymnasieelever, så gott som inga resurser för lokalt föreningsliv och lokal kultur. Listan kan göras hur lång som helst. Tänk tanken hur det skulle vara om vi haft dessa verksamheter kvar.[…]
Detta är sociala problem och kan bara lösas med sociala satsningar. Vi beklagar gårdagens våldsamma händelser i Husby. Det gör även de boende i Husby. Men frågan är nu hur vi går framåt. Det måste vi göra tillsammans med de boende i Husby. Inte mot dem, inte ovan deras huvuden, inte på låtsas. Listan ovan på utvecklingen i Järva är en dyster bild, och så länge den fortsätter är lösningen politisk – inte polisiär.
Självklart har kravallerna sociala orsaker, vi kan knappast tänka oss dessa kravaller i Djursholm. Att några bibliotek och lokal kultur skulle lösa dessa problem är dock mer än lovligt naivt. Beror på frånvaron av upplopp i Djursholm att ungdomarna där har tillgång till lokal kultur och bibliotek? Självklart inte. Vi får nog konstatera att den mångkulturella visionen har baksidor som nu börjar visa sig. Den immigrationspolitik vi för nu kostar pengar och en viss samhällig nedrustning följer av att pengarna inte räcker till. Att det också uppstår starkt segregerade områden där framtiden för många ser mörk ut, på riktigt, är också en följd av en ohållbar politik. ”Långsiktigt hållbar” verkar vara något av modeord i politiken, men denna politik är inte långsiktigt hållbar.

Vi har varken arbete eller bostäder som klarar av den immigration vi nu ägnar oss åt. Ungdomarna har gjort en riktig analys, många av dem kommer få det svårt i framtiden. Att de nu ägnar sig åt fullständigt kontraproduktiv verksamhet är nog ingen nyhet för de flesta.

DN konstaterar i en ledare att föreningen ”Megafonen” är långt ute i periferin vad gäller vårt gemensamma samhällskontrakt. Något annat är inte möjligt om man vill behålla ett minimum av trovärdighet. Självklart måste DN uppväga sitt ställningstagande från Megafonen med att även kritisera polisen. Så här skriver de.
Det är bedrövligt om polisen har använt sådant språkbruk. Har ordningsmakten ingenting lärt och ingenting förstått? Poliser som talar nedsättande om andra människor förstör inte enbart sitt eget rykte, utan hela kårens.
Självklart skall polisen varken ge uttryck för rasistiska tillmälen eller låta känslorna ta över i mycket pressade situationer. Kritiken är i sig befogad. Tyvärr har den inte ett dugg med kravallerna i Husby att göra. Ingen är så naiv så att han tror att upploppen hade stannat av eller att upploppet ens har accelererat för att enskild polisman verbalt gått över gränsen. Det är två helt olika problem vi talar om.

Prioriteringen är också märklig. Att bränna ner hela bilparker, skolor, garage, demolera ett helt affärscentrum, kasta sten på ordningsmakten och grov misshandel av tjänsteman jämställs i viss media av verbala övertramp hos enskilda polismän, övertramp som dessutom ännu inte är verifierade. Det är helt enkelt inte rätt att väga upp kravallerna med dessa verbala övertramp, övertramp som mycket väl kan belysas i enskilda artiklar och eventuellt beivras efter att kravallerna klingat av. Så här skriver DN om den skjutne 69 mannen som av vissa anges som orsak till upploppen (vilket jag betvivlar).
De knapphändiga uppgifterna från skotten i Husby tyder på att polisen bröt mot flera av dessa riktlinjer. Händelsen har redan anmälts till riksenheten för polismål i Malmö.  
Här lägger DN bränsle på en brasa utan att ha verifierade uppgifter. Vilka uppgifter har DN kommit över? Vem har uppgifterna kommit ifrån? Hur kan DN skriva att ”de knapphändiga uppgifterna tyder på att polisen bröt mot flera av dessa riktlinjer”? Att på detta sätt gå ut med fullständigt overifierade uppgifter som mest liknar rena rykten från starkt partiska personer är att svika sitt journalistiska uppdrag. Återigen är det ett sätt för ledarredaktionen att väga upp den kritik de trots allt riktat mot vänsterorganisationer. Det är ytterst osäkert om dödsskjutningen ens har något med upploppen att göra. Alla förstår nog att händelsen ligger nära till hands att använda som argument.

I en akut situation måste polisen återställa lag och ordning på svenskt territorium. Lagen och samhällets ordningsmakt skall åtlydas. När bilar och hus brinner är det försent både med dialog och med vänsters recept om fler lokaler för föreningsliv. När ungdomar satt eld på bilar är det inte vuxna polismäns uppgift att föra dialog med dem. De skall lagföras och föräldrarna skall betala vad som kan bevisas att deras barn förstört. Även den enklaste pedagogik förespråkar att barn och ungdomar måste lära sig var gränserna går. Det är inte att vara ”snäll” om vuxenvärlden abdikerar mot sitt gränssättande uppdrag. 

UPPDATERING:

Expo har också reagerat på upploppen runt Stockholm


36 kommentarer:

Erik sa...

"Det är helt enkelt inte rätt att väga upp kravallerna med dessa verbala övertramp"

I media kommer det ALLTID vara så att de hemskaste och allvarligaste som kan hända i vårt samhälle är några förlupna ord som kan kopplas till rasism.

Medias agenda lyser starkt igenom i dessa sammanhang, det viktgaste för dem är att trycka ner ordet RASISM i Svenssons hals tills folk kvävs.

Anonym sa...

"De flesta har nog hört talas om
kravallerna i Husby," skriver Rob-
sten! Tja, jag vet inte det, för
Reinfeldt har en förmåga att sprin-
ga och gömma sig så fort flykting-
fiaskots alla brister visar sig, för att därefter stiga fram ur gar-
deroben och tala om sin ansvarsful-
la flyktingpolitik. Och jag tvivlar
starkt på att "Lätt och lagom mode-
raterna" har något att hämta i va-
let 2014, där tror jag att SD kom-
mer slå igenom ordentligt, då de är
de enda som för en oppositionspoli-
tik värd namnet.

Mats sa...

Vi får väl se hur det går ikväll. Det är tydligen oklart om kravallerna spritt sig eftersom bilbränder ändå har förekommit i till exempel Botkyrka även innan Husby började.

Mats sa...

Khemiris brev till Beatrice Ask ligger fortfarande kvar på DN's första sida :-)

Nils sa...

Det finns ingen anledning att ta påståenden om rasistiska tillmälen från polisen på allvar förrän det finns neutrala vittnen.

Den är naturligtvis frestande att ta till såna anklagelser eftersom de är så effektiva och alltid tas för sanna. Det vet ju alla att polisen är rasistisk så det är säkert sant osv.

Robsten sa...

2013-05-21 04:12, Sammanfattning natt, Botkyrka

Fittja Centrum

Under natten har en del ordningsstörningar förekommit i anslutning till T-banan i Fittja Centrum.

Polis och räddningstjänst har varit på plats med anledning av skadegörelse.

Ett 30-tal ungdomar har kastat sten mot tågen, räddningstjänst och polis. De har även slagit sönder gatubelysning, flera busskurer och klottrat ner ingången till T-banan. Två bilar och tre containrar har brunnit.

Inga konfrontationer har förekommit och ingen är gripen.

Organisation

Polismyndigheten i Stockholms län
Södertörn
Text: Eva Nilsson. Publicerad: 2013-05-21 04:50.

Robsten sa...Det avgörande är att
minska invandringen

Den viktigaste akuta åtgärden är att kraftigt öka antalet poliser på plats i förorterna för en realistisk möjlighet att återställa säkerheten. På sikt krävs en kraftigt minskad invandring för att minska trycket på förorterna, skriver Jimmie Åkesson och Richard Jomshof (SD) om upploppen och bränderna.

Med våren och värmen har ett nygammalt fenomen blossat upp: förortsupploppen. Samtidigt som övriga Sverige firade det svenska VM-guldet i ishockey, valde ett 60-tal ungdomar att kasta stenar mot räddningstjänst och Polis samt molotovcocktails mot bilar och andra fordon i förorten Husby. Boende har fått evakueras, människor har fått sina egendomar förstörda, journalister har hotats och ett antal poliser har skadats.

Sedan dess har våldsamma kravallerna fortsatt och spridit sig till ett flertal stadsdelar runt om i staden och länet. Den första kvällen greps inte en enda person och under de följande dygnen har ett endast ett fåtal gärningsmän gripits. Detta är anmärkningsvärt men ingenting nytt. Problemet ligger dock inte hos den enskilde polismannen, utan det handlar i grunden om vilka politiska signaler som den högsta ledningen får.

Förra sommaren rapporterade TT om ett liknande upplopp i förorten Tensta norr om Stockholm, då sex personer maskerade och beväpnade med knivar attackerade en ensam väktare för att locka dit polisen. Väl på plats attackerades polispatrullerna med stenar, varpå tre polisbilar slogs sönder. Totalt tvingades polisen att skicka 18 patruller till Tensta. Ett av befälen valde att beskriva det inträffade som ”rena gerillakriget”. Trots detta greps ingen. Av rädsla för att ungdomsgängen skulle börja sätta eld på bilar, skulle det visa sig.

Robsten sa...

Dessa upplopp beskrivs bäst som en total brist på respekt för medmänniskor och de yrkeskårer vars enda uppgift är att skapa trygghet och rädda liv. Det här är inga unika exempel, utan vi tvingas allt för ofta läsa om hur poliser, brandmän och ambulanspersonal utsätts för liknande attacker under sommarmånaderna i våra förorter. Hur otryggheten ser ut för vanliga människor i dessa områden behöver vi inte ens nämna.

Detta är inte enbart en polisiär fråga att hantera utan det som idag händer i våra storstäders utkanter är ett direkt resultat av en ansvarslös invandringspolitik som skapat djupa sprickor i det svenska samhället. Sprickor som inte tätas med hjälp av fler fritidsgårdar eller genom att poliser grillar korv med ungdomar. Mer pengar har heller inte visat sig vara lösningen. Det har aldrig tidigare lagts så mycket pengar på invandrartäta förorter som det görs idag. I Husby är lärartätheten extremt hög, man har nybyggda bibliotek och ungdomsgårdarna har generösa öppettider. Man har öst pengar över föreningslivet och alla skolelever har fått en egen surfplatta. När statsministern talar om att lösningen är ännu mer ekonomiska resurser är han inte trovärdig.

Trots denna allvarliga utveckling i våra städers förorter lyser åtgärderna från regeringen och Rikspolisstyrelsen med sin frånvaro. De få åtgärder som förs fram är antingen verkningslösa eller kontraproduktiva: inkvotering av etniska minoriteter, sänkta kompetenskrav till polisutbildningen samt dialogpoliser med uppgift att tala omkull buset. Till detta kommer en aldrig sinande ström av invandrare till våra problemområden, problemområden som blir fler för varje år som går.

Under pågående riksdagsår har Sverigedemokraterna motionerat om åtgärder som kommer att återskapa tryggheten i våra problemområden. Förutom en kraftigt minskad invandring med ett minskat tryck på förorterna som följd, föreslår Sverigedemokraterna att brott i anslutning till en allvarlig störning av den allmänna ordningen ska ses som en försvårande omständighet och därmed ge strängare straff.

Vidare föreslår vi att straffet för grovt vapenbrott ska höjas från lägst fängelse i 6 månader till 2 år. Slutligen och viktigast av allt, vill vi ge polisen ökade befogenheter för att omedelbart gripa gärningsmännen och återställa ordningen i våra problemområden. Den viktigaste akuta åtgärden är att kraftigt öka antalet poliser på plats i dessa förorter så att polisen ges en realistisk möjlighet att återställa säkerheten då man av allt att döma varit underbemannade än så länge.

JIMMIE ÅKESSON (SD)

partiledare

RICHARD JOMSHOF (SD)

rättspolitisk talesperson

Mats sa...

Eva Franchell (som var vänninan som var med Anna Lindh på NK när Michailo Michailovich mördade Anna med kniv) anser att polisen är för skjutglada (c:a 1 person om året blir ihjälskjuten av polisen) och ofta handlar det om psykiskt sjuka personer. Det är möjligt att Eva Franchell har glömt bort mordet på Anna Lindh, vänner kommer ju och går i livet, även om hon var vittne till det. Eller så är hon nöjd med att det inte fanns någon polis som kunde ingripa med vapen när hennes vän Anna Lindh mördades.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article16811177.ab

Mats sa...

Bra artikel om Husby-
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-avgorande-ar-att-minska-invandringen_8197576.svd

Robsten sa...

Jasså var det hon som var med Lindh? Ja, och Lindhs man, Bo Holmberg som var med om att lägga ned psykvården. Ja där ser man.

Mats sa...

Stämmer exakt Robsten.

Polisen påstod nånstans att kravallerna i Husby inte har spritt sig till Botkyrka. Och det stämmer, Botkyrka har haft både bilbränder och diverse grövre skadegörelse samt skottlossning långt innan kravallerna i Husby, det är bara det att media inte har skrivit så mycket om det. Något som påpekades för mycket längesen på den här bloggen.

Robsten sa...

Björns Söders huvudanförande om vård till de som uppehåller sig illegalt här. Replikerna är inte med, tyvärr, men de går senare att leta upp på riksdagens hemsida. Mycket bra tal.

http://www.youtube.com/watch?v=xqB0FMRSC5M

Mats sa...

Reinfeldt säger att Husbyborna själva måste ta ansvar nu och visa att de inte accepterar detta.
http://www.dn.se/sthlm/reinfeldt-husbyborna-maste-visa-att-de-accepterar-inte-detta

Jag håller med honom men det dröjer ända tills 2014 innan Husbyborna kan rösta på SD.

Swedish Dissident sa...

Bra skrivet. Ta bort alla pullfaktorer för icke-medborgare, och gör det väldigt svårt att bli medborgare. Det är rationella och pragmatiska strategier, men en sådan politik förs inte och kommer inte föras på åtminstone "kort" och "medellång" sikt.

Robsten sa...

"ag håller med honom men det dröjer ända tills 2014 innan Husbyborna kan rösta på SD."

Ha, ha, nä precis.

Mats sa...

Bilar på minst 15 orter runt Stockholm brann i natt.

Den 8/4 i år så brann c:a 140 bilar upp i invandrartäta Flemingsberg utan att det blev så mycket skriverier om det.
http://www.mitti.se/?p=42937

Robsten sa...

Repliker Björn Söder i debatten om Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20):

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SoU20&doctype=bet#pos=1410

Mats sa...

Björn Söder var kraftigt till sin fördel i den debatten.

Angående Husby så tror jag att regeringen kommer att sopa problemen under mattan genom att sätta in fler poliser. Man löser problemet akut och struntar i grundproblemet.

Mats sa...

Kollade debatten mellan Åkesson och Reinfeldt i riksdagen. Åkesson säger att regeringen drivit en ansvarslös invandringspolitik. Den klent begåvade reinfeldt är som vanligt helt döv för vad hans motståndare säger och påstår att Åkesson skyller på invandrarna. Det är inte invandrare som styr Sveriges invandringspolitik men det är förståss väldigt bekvämt för reinfeldt att ha invandrarna som en sköld framför sig.

Mats sa...

En upprörd turk bosatt i Sverige/Sollentuna uttalar sig-
http://www.direktpress.se/viisollentuna/Nyheter/Vittne-Tva-gang-styr-Edsberg/

Pizzeriaägaren, som inte vill förekomma med namn, har tidigare blivit hotad av ett gäng och säger att både han och polisen vet vilka det rör sig om. Han har gjort en anmälan men har inte höga förväntningar på att problemet får en lösning.

– Vi har skitlagar. Du kan anteckna att jag tycker att om man kommer till Sverige från ett annat land och man begår brott, även om man är medborgare, då tycker jag att man ska bränna deras pass och skicka hem dem – om det såväl är min son eller min pappa, det spelar ingen roll. Man ska känna för det här landet och inte hålla på att pressa folk på pengar och förstöra, säger han, som själv är invandrad från Turkiet.

– Jag svär, nästakommande val kommer jag rösta på Sverigedemokraterna. Kalla mig fascist, rasist, det spelar ingen roll.

Robsten sa...

Hör allt fler säga sådana saker.

Robsten sa...

Alltså immigranter.

Robsten sa...

Det här borde kollas upp ordentligt. Joakim Lamotte grävde fram det.

Bloggare: Kvällspressen beställde brandbilder

http://www.gp.se/dela/1.1690961-bloggare-kvallspressen-bestallde-brandbilder

z999 sa...

Möttes precis av ett anslag i porten att posten nu har slutat att delas ut i området på grund av hot och trackasserier. Det är skyddsombudet som bestämt det för att man är rädd om personalen. Så nu får jag åka en pendelstation bort och hämta posten samt försöka anpassa mig till deras öppettider. Det här är alltså dagtid så en massa trams att föräldrar ska hålla sina barn inne på kvällarna är liksom ingen lösning.

Jag fotade anslaget med mobilen, ska se om jag kan lägga ut det någonstans.

z999 sa...

Så här fungerade posten ett tag i Flemingsberg, nu har dom tagit bort postutdelningen helt-
http://arkiv.mitti.se:4711/2006/25/huddinge/MIHU04A20060619OSV1.pdf

Även glassbilen har utsatts för hot och trackasserier.

Mats sa...

Nu ligger nyheten om posten i Flemingsberg ute på avpixlat.info. Samt scannad kopia av lappen.

Mats sa...

Surt att behöva betala för en statlig tjänst via skatten som sen inte fungerar och som politikerna inte har några ambitioner att den ska fungera. Men i invandrarfria Täby där statsministern bor så fungerar förståss postgången och det är väl det enda viktiga. I Täby dominerar etniska svenskar mitt i livet. Hädanefter kommer jag att stänga av när statsminstern eller Erik Ullenhag debatterar invandring av exakt samma orsak som jag inte läser spammail från bedragare. Det är bara pinsamt att höra dom prata om hur dom ska lyckas med integrationen som varit misslyckad i trettio år eller mer.

Mats sa...

Så här såg lappen ut-
http://avpixlat.info/wp-content/uploads/2013/05/posten-flempan.jpg

Robsten sa...

"Så här såg lappen ut-" ;-)

Mats sa...

Kanske slut på kravallerna tillfälligt nu men våldet i förorterna kommer att fortsätta. Fast nu blir det utan uppmärksamhet från media.

Robsten sa...

Med din tillåtelse lägger vi ut lappen på sociala forum.

Mats sa...

Jag ger min tillåtelse och välsignelse till det.

Robsten sa...

Ahhh, slänger in den på Dissidentens senaste artikel.

Mats sa...

Bra :-)

Robsten sa...

Nä, det funkade inte Mats, blev för många bilder o.s.v. men lagt ut den på sociala fora.