tisdag, december 23, 2008

Har vi tappat alla demokratiska referenser?

Professor emeritus i statsvetenskap, Olof Ruin, skriver i DN-debatt om blockpolitiken i Sverige och de för och nackdelar som denna nya tendens i svensk politik för med sig. Han har en del poänger och drar en del riktiga slutsatser enligt mig, han är ju trots allt professor emeritus. Men när frågan om Sd:s betydelse kommer upp är det ridå på hög nivå. Ruin skriver i sin artikel så här.

En tredje konsekvens av dagens politiska läge är att nya partier kan komma in i riksdagen vid sidan om de partier som nu bildar dessa två block. Ett sådant nytt parti skulle få roll av vågmästare. I aktuella opinionsmätningar utgör sverigedemokraterna ett parti som närmar sig 4 procent. Partiets ordförande har nyligen också uttryckt tillfredsställelse över det läge som uppstått. Han tror att uppkomsten av två block kan gynna det egna partiet. Jag är rädd för att han kan få rätt. Att sverigedemokraterna skulle få en chans att spela vågmästare i riksdagen och kanske därtill medvetet eller omedvetet också kunna påverka de andra partiernas politik är den allvarligaste konsekvensen av den uppdelning i två block som nu håller på att ske.

Det är svårt att föreställa sig någon lösning på dagens parlamentariska läge med dess risker för förlamning i politiken, minskat deltagande i partiarbete och en icke-önskad roll för sverigedemokraterna.

En professor emeritus i statsvetenskap går ut offentligt och tar ställning för de etablerade riksdagspartierna, som har samma program och åsikter i flera mycket viktiga frågor, trots svag folklig förankring, mot ett oppositionsparti som är på väg in i riksdagen vid nästa val. Det parti som är i opposition mot det etablerade politiska skiktet har dessutom ett starkt folkligt stöd och uppfyller alla demokratiska kriterier man kan tänka sig. Att Ruin skriver offentligt att Sd skulle få en "icke önskad roll" och att det är en "allvarlig konsekvens" är horribelt ur ett demokratiskt perspektiv. Ruin skall väl inte ta partipolitiska hänsyn i sin roll som statsvetare? De stora riksdagspartierna, från båda blocken, har samma synpunkt på invandring, EMU och pensionssystemet. Menar Ruin att människor inte får ha en annan uppfattning än den gängse i dessa frågor? Det har gått alldeles för långt i detta land. Det har gått så långt att vi kan börja ifrågasätta demokratin i vårt land, i alla fall om vi skall prata om verklig demokrati. Att man är professor emeritus hindrar inte att man inte har samma politiskt korrekta skygglappar som alla andra lättpåverkade människor.

Länk DN

7 kommentarer:

Anonym sa...

Skrämmande !
Men det är så typiskt för detta förbannat inskränkta land och våra likriktade idioter till makthavare.

Anonym sa...

Mitt namn är Petri

Har du skickat denna din kommentar om professorns uttalande till professorn själv? Om inte gör det snarast. Han är inte objektiv och det måste han få veta.

Varför tar han ställning för de etablerade partierna? Är han rädd?

En professor emeritus i Sverige som är rädd..? Voj, voj...

Mike sa...

Systemet är baserat på Ideologisk rasism såsom i alla andra Nwo partiska länder.Nationalism och religion har alltid använts av makteliten för att spela folket mot varandra.

Jorden är rund.

Kulturbäraren sa...

VPK är väl emot EMU, eller?

Robsten sa...

Ja, det är de väl, men det känns väl inte som "på allvar" ändå, tror t.o.m. C är emot EMU, mest som en profilfråga, i övrigt är de det mest EU-positiva partiet, som kompensation. V skrev väl inte under pensionsöverrenskommelsen, inte MP heller, men de partierna kan man ju aldrig rösta på endå av andra orsaker. Känns inte som realistiska alternativ. Finns helt enkelt inga demokratiska alternativ i riksdagen om man har de åsikter som jag har. Vore det bara dessa partier som gällde kunde vi lika gärna leva i en diktatur för mig.

Robin Shadowes sa...

Passande namn har gubben åtminstone. Kanske han kan bli vår näste statsminister?

Anonym sa...

Oproffessionellt är bara förnamnet. Vad beträffar efternamnet, så verkar det i proffesorns fall ha en vidare innebörd.