lördag, januari 15, 2011

Kanada för en oansvarig och oseriös immigrationspolitik


I SvD står det om det femte jobbskatteavdraget som alliansen nu är enig om att införa, trots att Björklund yppat vissa tvivel angående ytterligare jobbskatteavdrag. Sverigedemokraterna är villig att stödja förslaget i riksdagen om de får igenom en skärpt anhöriginvandring. SD vill införa ett poängsystem liknande det Kanada infört för att bedöma de anhöriga. Alliansen vägrar att göra upp med SD och så här motiverar Borg regeringens linje.


Vi har inte för avsikt att föra samtal med Sverigedemokraterna kring budgetpolitiken i Sverige


Nej, och Borg har väl inte för avsikt att föra samtal med SD om något annat lands budgetpolitik heller får vi förmoda. Borg kanske inte är medveten om det, men den svenska budgetpolitiken är den enda han och regeringen har mandat att bestämma över. Rent språkligt skulle dock Borg kunna tänka sig att åka över till Norge för att förhandla med SD om den svenska budgetpolitiken. Inte heller har Borg och regeringen för avsikt att diskutera immigrationspolitiken med svenska folket. Anders Sellström, KD säger så här i samma artikel.


Det enda de är ute efter är att sätta käppar i hjulen för allt som har med invandring att göra 


Vad SD vill måste stå klart för de övriga partierna, de vill ha en restriktivare immigrationspolitik. Man kan naturligtvis formulera det som Sellström gör, precis som man kan säga att S vill sätta käppar i hjulet för jobbskatteavdraget och alla andra förslag från regeringen som de är emot. Folkpartiet vill t.o.m. ”sätta käppar i hjulet” för ett sjätte jobbskatteavdrag”. Vidare fäller Sellström dessa ord i artikeln.


Sverigedemokraterna vill strypa anhöriginvandringen ganska rejält genom att klassificera människor och sätta någon form av nummerlapp på dem i vilken turordning de kan komma in beroende på hur produktiva de är. En sådan syn på människan kan vi överhuvudtaget aldrig ställa upp på


Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem för presumtiva immigranter, precis som Kanada gjort för länge sedan. Politiker från både Alliansen och de rödgröna har tidigare hyllat Kanadas immigrationspolitik (dock utan att nämna poängsystemet), vad har förändrats nu? Ingen journalist eller politiker har heller tidigare kritiserat Kanadas ”syn på människan”. Dessutom är hela politiken med jobbskatteavdrag ett sätt att belöna den inhemska befolkningen som är lite mer ”produktiv”. Både Reinfeldt och Borg har upprepade gånger sagt att ”det måste löna sig att arbeta”, alltså att vara produktiv. Slutsatsen är att Alliansen ”överhuvudtaget inte kan ställa upp på” att klassificera människor med utländsk härkomst, men väl den inhemska. 


Bakgrunden till poängsystemet är att vissa grupper som immigrerat till vårt land visat sig vara påtagligt ”improduktiva”, detta vet naturligtvis varenda allianspolitiker. Men samtidigt som man skall stoltsera med sin fina människosyn, så klassificerar man i praktiken hela arbetsmarknaden genom sina jobbskatteavdrag. De som arbetar tjänar mer (fler poäng) de som inte arbetar får nöja sig med det de redan har (färre poäng). Socialdemokraterna skulle kunna kritisera regeringen för sin olustiga människosyn just genom sin klassificering mellan de som arbetar och de som inte gör det. SD skulle nog aldrig ägna sig åt en debatt på så oseriös och låg nivå.

Länk SvD

12 kommentarer:

Anonym sa...

Vad som är än mer sliskigt från SVD:s sida att den artikeln får stora rubriker, Gudrun Schyman får stora rubriker, medan SD:s inlägg göms undan.
Allemand

Anonym sa...

Återigen visar de etablerade partierna sin fullständigt kallsinnighet mot våra demokratiskt valda SD politiker. Den nuvarande inkompetent regeringen som är Sverigefientlig måste bytas ut.

Goten sa...

"Kampen mot rasismen måste stå över demokratin. Och Vi antiresiter bestämmer vad som är rasism!"

Byt ut några ord och alla diktaturer som nånsin funnits i världen passar in.

Mikael sa...

Det där dravlet om att man inte vill kategorisera människor är så uppenbart hycklande det bara kan bli. ALLA människor som vill komma till Sveriges kategoriseras och det är politikerna mycket medvetna om. En EU-medborgare har automatisk rätt att komma hit, alla andra kategoriseras efter om de har flyktingstatus, anhöriga eller partner som bor i Sverige. Det SD vill göra är att skärpa tillämpningen av reglerna. Alternativet till "kategorisering" är fri invandring och det vill inget parti, än så länge, ha. När det sägs att SD vill rangordna folk, kategorisera folk, ställa folk mot folk etc så är det alltså ingenting som är unikt för SD. Men det låter väl bättre i deras öron att komma med sådana anklagelser än att låta debatten handla om var vi ska sätta gränser och hur vi ska tillämpa reglerna. Om man låter debatten vara saklig finns ju risk att folk tycker att SD's argument låter vettiga.

Mikael sa...

Sellström säger också att man måste "ta helhetsansvar". Det är också verklighetsfrånvänt att uttrycka sig så. Invandringspolitiken genomsyrar hela samhället, det går absolut inte att isolera den till en enskild fråga. Så tar man helhetsansvar för samhällsutvecklingen är invandringspolitiken en av de absolut viktigaste frågorna. Då måste man kompromissa för att få igenom en hållbar invandringspolitik.

Robsten sa...

Väl talat Mikael.

Tanja Bergkvist sa...

När du nämner Kanada så kommer jag att tänka på en artikel sid 5-10 här: http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20080915$095244$fil$cLV5IhkvMLe5gKSte1QM.pdf som heter "Kanada - ett mångkulturellt paradis?" som är intressant läsning om integration. Utgiven 2008 av Institutet för Framtidsstudier http://www.framtidsstudier.se/

Robsten sa...

Jepp!
"För svenska förhållanden är Kanadas erfarenheter av årtionden med organiserad arbetskraftsinvandring högst relevanta."

"Statsvetaren Robert Putnam har i USA funnit oroande tecken på att människor i områden med stor etnisk blandning drar sig undan samhället och blir socialt isole- rade.
I Kanada ser bilden ljusare ut"

jag är för en restriktivare immigrationspolitik än Kanada har, men nu var det ju frågan om en förhandling. Ett poängsystem hade jag köpt, just nu i alla fall.

Robin Shadowes sa...

Läste en kul kommentar på Snaphanen. Signaturen Historyman hade noterat hur tyst det är på alla våra do-gooders angående översvämningarna i Australien och sammaledes gällde med Katrina. Men så fort det är något tredje världen-land så kryper dom fram och anordnar galor och insamlingar och åtskilliga snyft-valser i media. Hur var det nu med allas lika värde?

Naivtive sa...

Det är märkligt att 7-klöverns människosyn aldrig skärskådas. Vanliga svenskar skall slava för överheten. Och överheten är både beslutsfattare och invandrare så är satta över sådana triviala saker som att slita för sin brödföda. Det kan sämre folk göra. Pensionärer är som gammalt fjäderfä, när de tjänat ut sin roll duger de bäst nackade så de inte längre tär på fodret.

Nä en rejäl debatt om människosyn hade varit intressant att höra i Riksdagen.

Anonym sa...

Herregud, nu ondgör sig en DN-ledare över jämförelser med Kanada:
http://www.dn.se/ledare/signerat/invandring-kanada-ar-inte-danmark

Men om man tittar närmare på Kanadas krav för anhöriginvandring:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/spouse-apply-who.asp
Inser man att det har en hel del regler för att skydda kanadensiska samhället och skattebetalarna.

http://www.matthewjeffery.com/family_sponsorship.html
"The basic requirements to qualify for sponsorship are that a person must be a Canadian citizen or permanent resident, be at least 18 years of age, reside in Canada, and have sufficient income to support their relatives once they arrive in Canada. A sponsor must enter into a written agreement with the Canadian government to support their relatives for a period of three years for spouses, common-law partners, or conjugal partners, and ten years for other types of relatives."

Robsten sa...

Kanadas ursprungsbefolkning lever dessutom i reservat nuförtiden. Hur bra är det?

Det borde dessutom vara lätt för en tidningsredaktion att exakt ta reda på vilka regler som gäller i Kanada för anhöriginvandring, samt jämföra dem med Sveriges regler, något Berggren inte gjort