onsdag, januari 12, 2011

Indoktrinering i svenska skolan


Inte bara i den gamla sovjetiska skolan ägnades tid åt att hjärntvätta skolelever, det sker tydligen i vårt eget land också. SVT1 visade programmet ”100 dagar” där sverigedemokraterna enligt SVT skall granskas. 


Ett betydande inslag i programmet var reportage från skolor där mycket unga elever med utländsk härkomst fick uttala sig om Sverigedemokraterna. Eleverna var så pass unga så de har normalt inga politiska åsikter alls, oavsett härkomst och kulturell tillhörighet. Nu framträdde mycket unga elever med utländsk härkomst och uttryckte rädsla och avståndstagande för ett parti, nämligen Sverigedemokraterna, som säkert är det enda parti dessa elever kände till namnet på. 


SVT har tydligen inte ställt sig frågan hur etisk och moraliskt riktigt detta är. SVT har inte heller ställt sig frågan hur dessa elever fått dessa uppfattningar, och om de är mogna att själva avgöra sanningshalten i de påståenden som deras lärare tydligen noga poängterat under lektionstid. Detta måste vara ren hjärntvätt av mycket unga människor, som saknar varje möjlighet att själva avgöra sanningshalten i propagandan som bedrivits under lektionstid. Så här står det bl.a. i den nya läroplanen för grundskolan, LGR11.


Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.


Om lärarna och skolorna tycker att de följt ovanstående vad gäller undervisningen av de elever som framträdde i SVT:s program, så saknar skrivelsen all betydelse. Det står annat också i den nya läroplanen, som är betydligt mer tveksamt än ovanstående. Tydligen försäkrar det politiska etablissemanget sin fortlevnad redan i skolan.


Allt var inte dåligt eller vinklat i programmet. SD måste ju räkna med att bli granskade som alla andra partier. Däremot så var inslaget från skolan ett klart övertramp. Tänk er att sådana inslag gjorts om andra partier, tanken förefaller fullkomligt omöjligt. Frågan om SD blir annorlunda och sämre behandlade än andra partier av media togs också upp i programmet. Inslaget från skolorna där barn på 9 – 10 år uttalade rädsla för ett politiska parti och uttalade uppfattningar som inte kan återfinnas någonstans i partiprogrammen, gav direkt svar på frågan om medias behandling av SD.

Länk LGR11

Länk SVT

3 kommentarer:

Anonym sa...

+1

Anonym sa...

Programmet var som väntat, kritiserande men inte speciellt bra.
Skolinslaget är ett rent tjänstefel av producenten.
Allemand

Anonym sa...

I Husby bor det över 80% invandrare och en stor del av dessa från Somalia.
Av lärarna är det få som bor i området.
Så man kan undra vad dessa ungar får sina åsikter ifrån.