fredag, juli 14, 2006

Kamali kommer med ny rapport

Masoud Kamali är regeringens egen utvalda integrationsutredare, specialtillsatt av Mona Sahlin. Nu kommer Kamali med en ny rapport, den förra var rasistisk enligt Kamali, han gör som alla andra som skall presentera en ny regeringsrapport, han publicerar resultatet på DN-debatt.

En sak skall sägas direkt, Kamali har en poäng i att särbehandling inte är bra och på många sätt förstärker många negativa tendenser i integrationsarbetet, därav kravet på att integrationsverket bör läggas ner, så långt har Kamali rätt.

Det finns dock annat som är desto mer obegripligt i Kamalis rapport. Kamali skriver att segregeringen och marginaliseringen har blivit en realitet i dagens Sverige, det stämmer, däremot så beskyller så klart Kamali det svenska samhället för, vi ägnar oss åt medveten marginalisering och stigmatisering, detta av personer med invandrarbakgrund.

Marginaliseringen, enligt Kamali märks på så sätt att personer med invandrarbakgrund inte får jobb som motsvarar deras kompetens. Förmodligen ligger det något i denna åsikt, Kamali är inte helt fel ute just när det gäller detta, men vi skall komma ihåg att etniskt svenska ungdomar med avancerad högskoleutbildning också, i stor omfattning, går arbetslösa i dagens Sverige, har månne Kamali beaktat detta faktum? Någon systematiskt exkludering som Kamali påstår förekommer, sker med alla sannolikhet inte.

När det gäller stigmatiseringen så brer Kamali återigen på, han pratar om ”andrafiering” av invandrare, de görs till främlingar bland oss vanliga svenskar, nu är det ju så att nyanlända invandrare faktiskt är främlingar för oss, det vore att ljuga att påstå något annat, om inte dessa människor vore främlingar för oss skulle begreppet ”främling” sakna all betydelse.

Kamali skriver,

- Detta görs bland annat genom att legitimera ett kulturellt "särartstänkande" där personer med invandrarbakgrund kulturaliseras genom att föreställas tillhöra säregna kulturella system och reduceras till bärare av vissa kulturella egenskaper.

Jag själv har bott i ett invandrartätt område, det är så att vissa grupper av invandrare faktiskt har ett annat kulturellt system som Kamali uttrycker det. Vad menar Kamali egentligen, tycker han att inga kulturella skillnader förekommer mellan svenskar och invandrare?

I vissa frågor har faktiskt Kamali fullständigt missuppfattat verkligheten, han skriver t.ex.

- Integrationsmarknaden skapar också möjligheter för politiker, tjänstemän och vissa journalister att göra karriär genom att förstärka "ställa-krav-strategin" och den rasistiska andrafieringen av personer med invandrarbakgrund och dölja detta bakom sin invandrarbakgrund.

Nu är det ju så att tjänstemän, journalister och politiker även gör karriär på den motsatta strategin, att-inte-ställa-krav-strategin, Kamali insinuerar att det skulle vara rasistiskt att ställa krav, nu är vi där igen, skulle det vara rasistiskt att ställa samma krav på invandrare som på den inhemska befolkningen? Det är väl snarare så att det vore rasistiskt att inte ställa samma krav på invandrare som på den inhemska befolkningen, varför inte kräva samma sak av alla människor om vi tror att de kan prestera lika mycket?

Kamali skriver,

- Detta innebär att den generella socialpolitiken måste inkludera följande mål och perspektiv: 1) Att minska ekonomiska ojämlikheter; 2) Att bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen; 3) Att skapa lika möjligheter och lika utfall för alla. 4) Att ha ett globalt perspektiv.

När det gäller att minska sociala ojämlikheter så måste det gälla de människor som arbetar, vi kan inte höja socialbidrag och andra bidrag för de som inte arbetar på bekostnad av de människor som arbetar och sliter varje dag till låg lön, det skulle knappast öka välviljan hos den svenska befolkningen vad gäller invandrare. Vad menar Kamali, vill han öka skattetrycket ytterligare för att höja socialbidragen?

Kamali pratar hela tiden om det han kallar ”den institutionella diskrimineringen”, han förklarar däremot aldrig vad den skulle bestå i, jag betvivlar starkt att någon sådan förekommer överhuvudtaget.

Kamali tycker att vi skall ha ett globalt perspektiv, den politiker som har ett globalt perspektiv i för hög omfattning blir helt enkelt inte vald vid nästa val. Svenska politiker är faktiskt valda av den svenska valmanskåren, för att ta tillvara svenska intressen, sina väljares intressen.

Kamali skriver,

- Därför måste den generella välfärdspolitiken baserad på omfördelning av resurser som skapades en gång i tiden för att minska socioekonomiska klyftorna få en klar ställning inom det politiska systemet. Ingen hållbar utveckling och social sammanhållning är möjlig utan en politik för att minska de socioekonomiska klyftorna och därmed en av grunderna till konflikter i samhället.

Kamali skriver inte ett ord om att även invandrare måste få ett arbete, vad menar Kamali egentligen, att vi skall höja bidragen för dem som inte arbetar? Det skulle ytterligare öka spänningen i samhället. Som det är nu så är det i huvudsak fattiga kommuner och fattiga arbetande människor som får betala notan för en misslyckad integrationspolitik, Kamali tycker tydligen att vi kan öka denna belastning ännu mer för denna grupp. Orter som Lidingö och Djursholm tar i dagsläget inte emot många flyktingar, om ens några, medan Botkyrka kommun t.ex tar emot massvis med flyktingar.

Kamali skriver vidare,

- Tiden för skapandet av ett integrerat samhälle efter föreställningen om ein Volk, ein Reich är förbi. De globala folkförflyttningarna, den revolutionerade kommunikationen, den kulturella mixen och mutationerna och hybridiseringen av många människors identiteter har aktualiserat behovet av ett globalt förhållningssätt i frågor om integration.

Kamali envisas med att prata om detta globala förhållningssätt i fråga om integration, han undviker att tala om vad detta skulle innebära. Alla andra nationer har en nationell utgångspunkt, de politiker som inte tar hänsyn till de nationella intressena blir helt enkelt inte omvalda. Så länge vi har något som kallas demokrati så måste våra politiker ta hänsyn till de nationella intressena, som tur är. Jag skulle aldrig rösta på någon politiker som inte i första hand tar hänsyn till de som röstat fram denna politiker. Kamali kanske i sin nästa rapport föreslår att vi skall avskaffa demokratin, det skulle nog behövas för att genomföra hans förslag.

Plötsligt så börjar Kamali använda tyska ord för att beskriva tanken om en enhetlig nation som motsats till en multikultination. Det var det här med stigmatisering Kamali, det är ju du som använder dig av denna metod. Genom att använda tyska ord vill Kamali insinuera att de som inte är förtjusta i den multikulturella tanken i själva verket måste vara nazister av något slag. Jag undrar vad tyskspråkiga människor anser om Kamalis metod att förknippa allt tyskt med nazism, det är ju det han gör genom att plötslig börja använda tyska ord. Om inte just detta är stigmatisering så förlorar begreppet all betydelse. Det är i själva verket Kamali själv som ägnar sig åt stigmatisering.

Inga kommentarer: