fredag, juli 06, 2007

Ändrad praxis från Migrationsöverdomstolen?


Situationen i Irak är inte längre sådan enligt Migrationsöverdomstolen att flyktingar från mellersta eller södra Irak automatiskt får asyl. Dan Eliasson, generaldirektör för Migrationsöverdomstolen säger att det inte längre råder en väpnad konflikt i Irak. I SvD står det,

- Beslutet kan leda till massavvisningar då många asylsökande irakier ännu inte fått sina ärenden avgjorda.

Ja, och skulle beslutet vara ett annat så skulle vi ju då enligt all logik få "massinvandring", så det finns bara två alternativ i detta fall. Att det inte råder väpnad konflikt enligt gängse normer är väl uppenbart, även om situationen i främst Bagdad är allt annat än bra, fruktansvärda illdåd begås men är väl inte att likna vid inbördeskrig. Sedan kommer vi att få allvarliga problem om det skall vara asylskäl om hemlandet hamnar i krig eller inbördeskrig, detta p.g.a. antalet flyktingar, över en dag kan hundratals miljoner människor få giltiga flyktingskäl, det är i längden inte rimligt. Vi behöver se över denna regel i utlänningslagen, den är helt enkelt inte rimlig i sina konsekvenser.

Enligt andra medier så är Amnesty emot denna nya praxis, det visste vi från början, Amnesty är alltid emot alla beslut som inskränker flyktingströmmen och för alla beslut som går i motsatt riktning. Tyvärr kan vi inte längre ta Amnesty på allvar och det är självförvållat.

Länk SvD


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Inga kommentarer: