fredag, februari 22, 2013

Så har vi då legaliserat böneutrop i vårt land


Under 1900-talet var det i huvudsak vänstern som drev igenom det sekulariserade samhälle vi nu har och som de flesta är stolta över. Religionen är i grunden varje medborgares privatsak och man väljer fritt sin religion eller väljer bort all religion. En förutsättning för detta är ett i huvudsak sekulärt samhälle där inte någon religion gör för mycket inträng i det offentliga rummet. Samma vänster som drev igenom det sekulariserade samhället har nu svängt 180 grader och röstade under torsdagen (02-21) i Botkyrkas kommunfullmäktige igenom att böneutrop får göras från Fittjamoskén. 

Både vänstern och allianspartierna hänvisade till att det klara förbudet i detaljplanen från 1994 inte var giltigt. Enligt Plan & Bygglagen tolkade Sverigedemokraterna det så att kommunen mycket väl kan stipulera ett sådant förbud. Socialdemokraternas Jens Sjöström replikerade då ”att det är tur att inte alla tolkar Plan & Bygglagen som Sverigedemokraterna”. Hur det än är med den saken så kvarstår faktum, 1994 så tolkade alla partier Plan & Bygglagen exakt likadant som Sverigedemokraterna gör i dag.  

Länk Plan & Bygglagen (4 kap. §2, §8, §11 och §12)

Länk detaljplanen 1994

Jag betecknar mig inte själv som kristen, men anser ändå att kristendomen har en särställning i vårt land av historiska skäl. Miljöpartiet var glasklara med att de inte anser att kristendomen skall ha den minsta särställning i vårt land. Betänk detta faktum en stund. Det skulle vara rakryggat och ärligt om t.ex. Fridolin ville bekräfta denna ståndpunkt en gång för alla. Även Folkpartiets representant var inne på den linjen. Att hennes partiledare skulle bekräfta nämnda ståndpunkt ter sig osannolikt, så det kan vi lämna därhän. 

Tullingepartiet vill bryta loss Tullinge från övriga Botkyrka, bl.a. den del där moskén med böneutrop ligger. De har också fått igenom en folkomröstning i frågan. Enligt Tullingepartiet vill de bryta sig loss från det övriga interkulturella Botkyrka för att få ökad ”närdemokrati”, vilket inte en enda människa tror på. Nu röstade samma parti för att böneutrop skall få göras, trygga i den förvissningen att det ändå inte kommer att gälla deras lilla plätt på jorden. 

På sätt och vis är det bra att frågor som denna om böneutrop kommer upp. Väljarna har rätt att få veta var deras representanter står i olika frågor. Dessa väljare har nu fått en rätt kraftig indikation på var deras respektive partier står ideologiskt.  

Slutligen vill jag uppmana alla att inte skicka oförskämd e-post till någon ledamot. Det är bara kontraproduktivt och befäster bilden av den systemkritiska rörelsen. Alltid hövlig och saklig, aldrig personangrepp. Det vinner man på i längden. 

23 kommentarer:

Micke sa...

Jaha, då har "fredens och kärlekens" religion flyttat fram positionerna igen.
Detta var ena steget, det kommer flera , var så säker.
Mvh Micke

Icke troende ateist sa...

Islam kommer att ta mer och mer plats i samhället med klädkoder, påträngande livsstil och snart kanske böneutrop. En del kanske inte bryr sig, andra kanske blir så kränkta att de flyttar bort. Själv vet jag inte hur jag kommer att göra förrän jag drabbas mer konkret.

Böneutrop från ett industriområde i Fittja verkar ju inte så märkvärdigt, men när det kommer till Mariatorget i Stockholm ställs saken på sin spets.

Jag vill inte bo i ett muslimskt land med böneutrop och kvinnor klädda i tält. Men det är ju mitt problem.

Anonym sa...

Grattis SD då får ni ett nytt lyft i opinionen.

Swedish Dissident sa...

Den muslimska identiteten är inte sällan, men långtifrån alltid, affirmativ och offensiv, och muslimer tenderar att se det viktigt att flytta fram sina positioner och identitetsmarkörer. Det gäller inte minst med tanke på wahhbaitiska och salafitiska aktörers finansiering, som undertecknad har skrivit om. Det är svårt att sia om händelseutvecklingen - låt oss inte förfalla åt spekulativa extrapoleringar - men en smärre islamiseringsprocess pågår tvivelsutan.

Anonym sa...

Med betoning på smärre, Dissident. Dessutom är företeelsen lokal och ojämnt fördelad: på de flesta platser i Sverige märks inte islams närvaro i samhället överhuvudtaget, men säkerligen desto mer i andra områden.

Personligen tycker jag det är beklagligt att (SD) ägnar så mycket energi åt en fråga som jag ser som relativt ringa, och som dessutom medverkar till (SD):s totala politiska isolering.

Att (SD) skulle få något inflytande över politik som rör de högst reella problem som Sverige har med invandring, eller mer generellt med segregation och "utanförskap" av olika typer i största allmänhet, så länge man prioriterar symboliska strider mot väderkvarnar är dessvärre svårt att tro. Droppen urholkar inte stenen på det viset.

Robsten sa...

Ääähh.. Nisse hur ofta har jag skrivit om böneutrop eller moskéer på denna blogg? Räna gärna nedåt bland artiklarna här. Skall ligga över 2400 artiklar sedan 2004. Får du ihop en full hand bland 2400 artiklar är det bra.

Sissi sa...

Jaha...

Har du någon information om HUR böneutropen kommer att ske. Är det någon som ska vara anställd för att ropa ut bönerna, eller kommer det att göras med någon typ av bandinspelning?

Robsten sa...

Vet inte, bara att högtalare skall användas.

Icke troende ateist sa...

När Botkyrka får böneutrop kan man väl säga, att kommunen börjar bli islamiserad

Även om själva böneutropen säkert kommer att bli mycket störande, så blir det som stör mest, det att vi blir påminda om - flera ggr dagligen - att vi nu bor i ett land som islamiseras

Kyrkklockors klang är en stilla påminnelse om att Sverige en gång var ett kristet land. Skulle de försvinna helt, är väl ingen större skada skedd. Även om inringningen till helgmål kan skänka en del frid och stillhet åt en stressad själ. Och ett stort kulturminne skulle gå förlorat

Böneutrop däremot, i sin linda, är en illavarslande påminnelse om vad som komma skall

Micke sa...

Re icke troende ateist

Det är ju inte bara till gudstjänster klockorna använts till utan även till varningar om krig, fara, eld och fred.
Den irriterande rösten som nu bara skall höras på fredagar kommer inom kort att höras var dag (kan man göra det på fredagar så är det säkert inga problem att göra det flera gånger varje dag)
Och kan man göra det i Botkyrka så är ju det ett prejudikat för resten av Sverige, eller hur?
Så nu har vi snart så att säga lite burdust "sketet i det blå skåpet".
Mvh Micke

Mats sa...

Jag anser att dom som anser att böneutropen är ok har en nonchalant attityd mot islams offer i mellanöstern och på andra platser.

"Kristna värderingar" är ett vedertaget uttryck, vad är islams värderingar?

Mats sa...

Vi godkänner nazism i Sverige (titta, jag förlorar debatten som hänvisar till nazism först :-)) på grund av yttrandefriheten som en hörnsten till demokratin. Vi godkänner islam i Sverige eftersom en majoritet vill ha religionsfrihet. Men det betyder inte att staten/kommunen måste stödja och uppmuntra nazism eller islam.

Anonym sa...

Sant, Robsten, och att du skriver om det nu antar jag i första hand beror på din lokala förankring i Botkyrka.

Men lyfter man blicken lite över den här bloggen så ser man att det är en fråga som i allra högsta grad engagerar den nät-aktiva delen av (SD). Du kan ju t.ex läsa hur tongångarna går på (SD)-husorganet Avpixlat där eldfängda kommentatorer föreslår alltifrån skottpengar på böneutropare till mordbrand - om det nu inte kommer ett inbördeskrig emellan.

Så visst har frågan stort symboliskt värde. Fast kanske inte för andra än BSS-kärntrupperna. Övriga är nog tämligen överens om att religionsfriheten i Sverige bör bestå, och då blir det svårt att argumentera kristallklart för att just böneutrop är ett religiöst uttryck som inte kan tillåtas. Det finns goda argument både för och emot. På det viset är det enklare att hålla en konsekvent linje för dem som anser att islam ska förbjudas, men som sagt: det är nog ingen valvinnare att inskränka mänskliga fri- och rättigheter.

Robsten sa...

Alltså vi kan inte förbjuda en religion, det är ju befängt. Böneutrop är en annan sak. Det är ett intrång i det offentliga sekulära samhället. Vi ser att det offentliga rummet återerövras av religionen, dessutom av främmande religioner. Någonstans måste man sätta ned foten.

Jag är så gammal så jag har sett hur det går till. Ett steg, så ett till och ännu ett. Bit för bit. Var vill du Nisse sätta ned foten, eller gör du det aldrig? Alltså det är vitsen med att ta små steg, men i en riktning, många tvekar då att sätta ned foten, för att utvecklingen går i små steg i stället för några få stora steg. Nu är denna taktik tydlig och jag sätter ned foten här, vid böneutrop.

Robsten sa...

Jag anser nog att Avpixlat är mer fokuserat på en främmande religion än vad partiet SD är. Som har förändrat sin framtoning sedan ett par år, vilket ingen jäkel verkar ha märkt, tyvärr.

Som jag tjatat om in absurdum. Varför tjata om hur illa man tycker om en viss religion, när den verkliga frågan är hur dess representanter lyckats få asyl i detta land. Jag har inga åsikter om nämnda (eller nästan icke nämnda) religion, men jag anser att ytterst få av dess representanter har asylskäl.

Mats sa...

SD har valt det rätta förhållningsättet till islam, man kritiserar PK-klubbens hållning och agerande gentemot islam. Religionen i sig kritiseras minimalt numera.

Om man skiljer lite på kommentarsfälten och krönikörerna på avpixlat så tar krönikörerna stort fokus på att kritisera offentliga företrädare för islam. Men Nisses kritik kan vara riktig på det sättet att det blir ointressant för opinionsbildning hur extrema ledare och följare i mellanöstern beter sig. Man kan inte klumpa ihop dom med muslimer i Sverige på det sätt som görs nu. Lite mer fokusering på hur 7-klövern förhåller sig till islam är antagligen mångdubbelt mer effektfullt när det gäller opinionsbildning.

Robsten sa...

Tror du har rätt här Mats.

Mats sa...

"Under 1900-talet var det i huvudsak vänstern som drev igenom det sekulariserade samhälle vi nu har och som de flesta är stolta över."

Vänstern är ungefär som svenska kyrkan och hänger glatt på allt som är politiskt korrekt. Problemet med islam är skapat av antirasisterna som har försökt att skapa ett lilla Saudi Arabien där hädelse av islam är förbjuden. Hade man valt en mer svensk hållning till religion så hade muslimerna troligtvis anpassat sig till det och eventuellt hade det inte funnits några muhammedbilder heller att reta upp sig på för dom.

En gång i tiden fanns det c:a 5.000 muslimer i Sverige, men det är inte främst antalet som skapat problemet. Skillnaden är mest att dessa 5.000 aldrig ställde några krav på samhället utöver religionsfriheten. Politikerna har inbjudit muslimerna till att ställa mer och mer krav när muslimer numera ses som lika med invandrare, tankesättet åskådliggörs tydligt i SD-dokumentären som censurerades innan förra valet.

Mats sa...

Dilsa Demirbag skriver om ett ämne som är svårbegripligt för mig.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-ska-det-ta-flera-hundra-ar-att-bli-svensk

"Dokumentären fångar det som upptar en stor del av det politiska samtalet. Vem är svensk? Vem har rätt att kalla sig svensk? Kanske också: Vem vill vara svensk?"

Ja, en alldeles för stor del ibland. Det beror på att det är ett favoritämne för antirasister att älta eftersom man då slipper tala om mer konkreta frågor om invandringen. Missbrukare har ett liknande sätt att "bemöta" problem.

"Tanken bakom den svenska minoritetspolitiken är god men föga genomtänkt. Till skillnad från det mer inkluderande amerikanska förhållningssättet stärker den känslan av att man inte ses som svensk."

Fast USA har numera också minoriteter som tjaffsar om att dom inte är amerikaner men till skillnad från Sverige så har USA haft en dominerande invandring av människor som flyttat dit för att de vill bli amerikaner.

Vad skulle exempelvis hända om jag flyttade till Saudi Arabien och krävde att min fru skulle få gå i bikini på sommaren varsomhelst? Om jag krävde att få supa skallen i bitar varje helg trots Saudi Arabiens alkoholförbud med hänvisning till att det är min kultur? Ivrigt påhejad av antirasister som krävde att alkohol plötsligt ska finnas tillgängligt och att den som protesterar blev kallad rasist? Skulle människor i Saudi Arabien se mig som arab? Skulle dom acceptera mig alls? Skulle dom ha rätt att värna om sina traditioner och sitt synsätt när det gäller frågor som skiljer sig? Skulle det vara viktigt för mig att bli kallad arab? Skulle jag ens ge intryck av att det är en viktig fråga för mig?

"Den lilla flickan i SVT-dokumentären såg varken sig själv eller sina, i Sverige födda, klasskamrater som svenskar. Varför gör hon inte det?"

Eftersom hon vant sig vid att se dom som människor i alla fall och inte ser något problem med det? Eftersom hon har ett barns enkla sätt att se världen och lätt uppfattar skillnaden? Eftersom hon inte blir stigmatiserad för sina åsikter och påklistrad fula epitet för dom?

Det skulle kanske ha förenklat det hela om man hade frågat flickan varför hon tyckte som hon gjorde. Är det för komplicerat eller är man rädd för svaret?

Mats sa...

Angående Vilks och islamkritik så är Vilks egentligen kritisk till muslimernas beteenden och riktar ingen kritik mot islam i sig. Det gör ju ingen annan seriös islamkritiker heller, alla experter(?) på islam i Sverige är ju samstämmigt positiva till islam. När det gäller SD's kritik av islam så handlar det mer om flatheten från antirasisterna som kritiseras och följderna av deras mer och mer ökande acceptans av islam. Eurabia är en konspirationsteori som bygger på att vi i västvärlden skulle få något i utbyte av den växande islamiseringen. Eftersom detta uteblivit i motsvarande till kostnader och problem så stämmer nog inte Eurabia.

Swedish Dissident sa...

Håller med Robsten. Det är fullt rimligt att extrapolera för att det kommer att ske en successiv islamisering, om än långsam och på intet sätt något som påverkar hela det svenska samhället, om man tillåter minareter (inte bara en enstaka). Tro mig, det kommer flera.

Det som kan balansera upp och stävja det hela är dock minaretinskränkning á la SVP men det blir svårt att genomföra när Sverige ingalunda är en direktdemokrati. Det är därför SD-inflytande verkligen behövs - för att man sätter ner foten och faktiskt vill få ordning på saker på riktigt utan halvmesyrer. Sedan tycker jag emellertid att man överlag ska vara ännu mer rigid i immigrationspolitiska spörsmål och dessutom ta bort pullfaktorer för immigranter men det visste ni ju redan.

Robsten sa...

Det var väl samtliga religioner, eller valfria religioner, som inte skall låta sig provoceras av Vilks. Nu har vä de flesta religioner aldrig någonsin blivit provocerade av dessa rondellhundar.

http://www.dn.se/kultur-noje/vilks-ska-nonchaleras-av-religiosa

Mats sa...

"Det var väl samtliga religioner, eller valfria religioner, som inte skall låta sig provoceras av Vilks. Nu har vä de flesta religioner aldrig någonsin blivit provocerade av dessa rondellhundar."

Nä, pinsamt hur regimtrogen media formulerar sig för att minska ner att det är islam det handlar om och enbart islam.