onsdag, januari 30, 2008

Regeringens Reinfeldts agenda


När man läser artikeln på DN debatt om regeringens Reinfeldts jobbsatsningar så funderar man på vad det långsiktiga målet egentligen är med regeringens flyktingpolitik. Reinfeldt, Sabuni och Sven Otto Littorin beskriver två olika satsningar för att få nyanlända flyktingar i jobb. Dels satsningen på s.k. "instegsjobb" som de själva beskriver som misslyckad, enbart 435 jobb sägs vara förmedlade med denna satsning. Dels satsningen på de s.k. "nystartsjobben" som de beskriver som en lyckad satsning. De tre författarna skriver mycket om att få de "nyanlända invandrarna" i jobb. Men är inte en förkrossande majoritet av dessa klassade som flyktingar, flyktingar från främst Irak. Varför undviker de tre författarna ordet flyktingar plötsligt? De som kommit hit på andra grunder än som flykting har sannolikt inga svårigheter att få jobb och har i de flesta fall redan jobb klart när de kommer hit. Så de människor det handlar om i dessa jobbsatsningar är personer som är klassade som flyktingar. Vidare skriver de tre författarna.

Sverige är ett land som historiskt har mycket att tacka invandringen för i form av nya impulser, företagande och arbetsinsatser. De senaste decennierna har vi däremot sett hur Sverige svikit och invandrare systematiskt stängts ute från arbetsmarknaden. Statistiken talar här sitt tydliga språk. Om de utrikes födda skulle ha samma sysselsättningsgrad som svenskfödda skulle detta ge cirka 150 000 fler i jobb.

Visst har Sverige historiskt dragit nytta av hitflyttade valloner och andra, men inte mer än andra europeiska länder. En nation som USA är ju helt uppbyggd av invandrare t.ex. inte för att ursprungsbefolkningen, indianerna, kanske blev så mycket lyckligare för det, men i alla fall. Nu är det så att historisk arbetskraftsinvandring inte på något sätt kan jämföras med den "flyktinginvandring" Sverige ägnar sig åt i dag. Dels var det då fråga om ren arbetskraftsinvandring, dels var antalet ett helt annat än i dag. Dessutom ställdes helt andra krav på de historiskt hitresta arbetskraftsinvandrarna.
Är det Sverige som svikit? Vi har tagit emot ett enormt flöde av flyktingar, ibland på mycket tveksamma grunder. De flyktingvågor som vi tagit emot under Balkankriget och invasionen av Irak saknar motstycke i andra europeiska länder, räknat per capita, ändå säger Reinfeldt att Sverige svikit. Flyktingarna har systematiskt stängs ute från arbetsmarknaden säger de tre författarna. Det måste alltså vara arbetsgivarna som stängt ute dessa flyktingar i så fall, det är ju de som anställer arbetskraft. Dessa arbetsgivare röstade nog mangrant på Reinfeldt i senaste valet, otacksam är världens lön tydligen. Jag undrar om Reinfeldt har några fakta som visar att flyktingar verkligen aktivt stängs ute från arbetsmarknaden, det kan ju som bekant bero på många orsaker att svenskar får jobb före flyktingar inom många sektorer. Vidare skriver de tre författarna.

Vi är samtidigt medvetna om att mer måste göras om vi långvarigt ska kunna trygga den positiva utvecklingen. Att vårda och förlänga det goda ekonomiska läget är här avgörande. Under våren kommer regeringen att fatta beslut om en skärpt diskrimineringslagstiftning. Till det vill vi foga en ambition att ytterligare vässa och utveckla politiken för arbete.

Skärpt diskrimineringslagstiftning, vässa politiken, hur vore det om ni någon ända gång funderade över flyktingpolitiken? En del människor trodde nog att Reinfeldts regering skulle tillämpa en annan flyktingpolitik än den gamla socialdemokratiska, de måste bli grymt besvikna nu. Alliansregeringen har inte en vettigare politik på det området än den socialdemokratiska. Faktum är att Reinfeldt i mina ögon närmar sig Sahlinnivå mer och mer.

Länk DN

10 kommentarer:

norbergssonen sa...

Och om man nu fick dessa 150 000 utrikes sysselsatta istället för motsvarande antal svenskar, så torde väl de senare bli arbetslösa. Eller tror man att den totala sysselsättningsgraden skulle öka för att man kvoterar in invandrare på arbetsmarknaden?

Robsten sa...

Tanken har slagit mig, att antalet arbetslösa svenskar då skulle öka i motsvarande grad. Det är ju detta med plus och minus, fick vi lära oss i 2a klass tror jag.

Norbergssonen sa...

Eller man kanske hoppas att svenskarna skall emigrera?

Anonym sa...

Vilket ypperligt läge för norge och danmark att få arbetskraft i framtiden, utan att importera muslimer ,dom blir nog kvar i ett altmer tynande sverige medans många svenskar nog hellre hjälper norge danmark o finnland som ändå verkar ha högre inteligens än detta snart muslimska land

Anonym sa...

Det som är fantastiskt med detta avlånga härliga land är, att vem som helst kan vräcka ur sig vad som helst. Faktum är att jag är:

Flykting
Invandrare
Utbildad arbetskraft
Muslim
Svensk
Stolt
Skattebetalare (Har utvecklande och trivsamt arbete)
Och inte minst mycket nöjd med livet!

Leo Sundberg sa...

Jag citerar min bok i mikroekonomi:

"The reason why politicians doesn't take care to study economic decisions due to economy, is because they believe that the economic science doesn't show the reality. Or even worse, because they don't understand economic science."

Bättre kan det inte sägas. Beslutsfattarna drivs inte av rationalitet och förnuft. Man tror att man kan kommendera och kvotera fram lösningar på ett problem (som man ser som en tillgång=massinvandringen).

Hade jag varit svensk muslim hade jag också varit stolt. Muslimerna får ju allt mer och mer krav tillgodosedda av en stat som inte lyssnar på ateister/kristna svenskar. Trots att de (än så länge) är majoritet.

Men det är ju i dagsläget bara en tidsfråga, tacka Reinfeldt/Sahlin för det!

Dexter sa...

Anonym, vad menar du med "vem som helst kan vräka ur sig vad som helst"?
Är det krav på begränsande av yttrandefriheten du reser? I så fall får du nog lägga till kravmaskin i din lista.

Robsten sa...

Det enda bloggen i artiklarna uttalat sig om är att Sverige för en vettlös flyktingpolitik. Den är vettlös hur man än ser på saken, vilka man än jämför med. Det kan aldrig vara att "vräka ur sig vad som helst".

Jonny sa...

Möjligen syftar Anonym #2 på sin egen kommentar...

Anonym sa...

Det var ju synd att 'anonym#2' glömde det mest PK-chica av allt, nämligen 'kulturberikare'!

Janne