torsdag, februari 12, 2009

Utsatta flyktingar

I en artikel i SvD tar Dan Eliasson, migrationsverkets generaldirektör, upp problemet med att kommuner inte så gärna tar emot traumatiserade och handikappade flyktingar. Det framgår klart av artikeln att detta mottagande kostar en massa pengar. Nu är det svårt att placera dessa flyktingar bland landets kommuner då detta medför en extrakostnad för kommuninvånarna. Så här skriver Eliasson i artikeln.

Asylsystemet är ju inte bara till för arbetsföra. Det bygger på att ge skydd, även för dem som är traumatiserade, torterade, handikappade, analfabeter, eller lågutbildade. De är de mest utsatta av de utsatta

Nä just det, det är inte bara till för de arbetsföra, det är till för dem som har asylskäl i första hand. Denna princip har ju både alliansregeringen och den gamla socialdemokratiska regeringen fuskat bort. Att ha ett handikapp är absolut inget asylskäl i sig. Skulle principerna och den gamla vettiga lagstiftningen (som hade folkligt stöd i alla fall) följas så skulle förmodligen de flesta som fick asyl vara traumatiserade. Dessa principer och regler har ju för länge sedan fuskats bort. Man kan förstå att kommuner nuförtiden bara vill komma undan denna penningslukande cirkus. Många kommuner har i dag inte pengar att hålla en godtagbar standard på skolor och åldringsvård, att ta på sig ytterligare ansvar i detta läge är inte så lockande. På tal om de mest "utsatta av de utsatta" så konstaterar vi att landets rikaste kommuner är de som är klart sämst på att ta emot "flyktingar". Moderaterna är största parti i alliansregeringen. De moderatstyrda kommuner med bra ekonomi och oerhört hög medelinkomst tar i princip aldrig emot en enda flykting. Däremot står moderpartiet på riksnivå och vill att kommuner skall teckna avtal och ta emot flyktingar. Hur länge kan ett parti tala med kluvna tungor på detta sätt?

Som jag tidigare ofta påtalat här. Vi måste göra om hela vår politik i grunden på detta område.

Länk SvD

1 kommentar:

Anonym sa...

Att vara traumatiserad,torterad eller lågutbildad är heller inga jävla asylskäl,med det resonemanget så ska vi ju bevilja alla världens tortyroffer PUT...