tisdag, november 11, 2008

Utvisning p.g.a. brott


Det påstås i en artikel i DN, att det utvisas fler p.g.a. de brott de gjort sig skyldiga till nuförtiden än tidigare. Enligt en undersökning som Lisa Westfelt gjort så skulle ökningen inte bero på att brottsligheten ökat eller på att antalet brottslingar ökar generellt i dessa grupper, utan på att domstolarnas praxis skärpts. Så här säger Westfelt i DN.

Utvisning på grund av brott används allt oftare för brott som tidigare inte ledde till utvisning.

Det är omöjligt att dra några slutsatser av den artikel som är publicerad i DN. Uppgifterna är så slarvigt staplade på varandra och artikeln är så otydligt skriven så det är omöjligt att få en egen uppfattning om hur hennes undersökning är gjord eller vad de ens menar med vissa begrepp.

Efter att ha läst den faktaspäckade och vederhäftiga boken "Svensk Maffia" (ISBN 978-91-1-302033-4) så kan man hålla med om att praxis möjligen skärpts. Men att reglerna skärpts från en nivå som tidigare var fullständigt vansinnig. Man läser om människor som döms för mord men inte utvisas till länder som Irak då det anses för oroligt i Irak. Varefter de dömda har gjort sig skyldiga till nya mord i Sverige.

För det första så är uppgifterna om undersökningen så slarvigt och ofullständigt presenterade så vi kan inte avgöra hur vederhäftig Westfelts undersökning är. För det andra så säger inte hennes uppgifter något alls om vilken nivå utvisningar skedde från förut och vilken nivå utvisningar sker i dag. Man anar att man tidigare kunde göra mycket grova brott upprepade gånger utan att bli utvisad. Om praxis skärpt en smula så måste det ligga i allmänhetens intresse och den tidigare förda praxisen var direkt samhällsfarlig. Vidare säger Westfelt så här i artikeln.

Personer från utomeuropeiska länder ses som hot i större utsträckning än tidigare. Särskilt de som kommer hit och begår brott.

Att personer som kommer hit från utlandet och begår grova brott ses som ett hot är inget konstigt, de ÄR ju ett hot. De sågs nog som hot lika mycket förr av svenska befolkningen, det är i sådana fall domstolarna som ändrat en smula på sin inställning. Man undrar hur Westfelt kan dra slutsatsen att människor som begår grova brott skulle ses som större hot bara för att de kommer från en annan världsdel. Har hennes undersökning visat på det eller är det en personlig uppfattning som hon delger så där mellan raderna bara? Skulle en person som begår mord anses som ett mindre hot om han kom från det forna Jugoslavien än om han kom från Afrika eller Asien? Det verkar märkligt i sådana fall och Westfelt måste nog visa att det förhåller sig så med kalla siffror om i alla fall jag skall tro henne. Till sist skriver Westfelt så här i artikeln.

Det sker en andra "asylprövning" av domstolen. Risken är att det blir en konflikt med de mänskliga rättigheterna om någon som riskerar allvarlig förföljelse, tortyr eller fara för sitt liv skickas tillbaka till hemlandet

Ja, men det är knappast så att någon riskerar att skickas tillbaka till sitt hemland för att han snattat i en butik. Vanliga medborgare har också sina mänskliga rättigheter. Allmänheten skall inte riskera att mördas, rånas eller våldtas för att regeringen tar emot brottslingar från andra länder. Man tycker det är märkligt att människor som anser sig förföljda i sitt hemland och får asyl här gör sig skyldiga till grova brott i det land som tar emot dem undan "allvarlig förföljelse eller tortyr". Det är orimligt att regeringen låter människor stanna i vårt land för att slippa undan kränkande behandling i sitt hemland, för att dessa människor sedan skall kränka svenska medborgare på grövsta tänkbara sätt.

Länk DN

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ser ingen anledning att vara vek mot brottslingar oavsett härkomst. Att behålla mördare och annat pack i landet och låta svenska skattepengar gå åt till ingen nytta är helt befängt. Skicka tillbaka alla utan pardon.
/ Dan

Tobias sa...

Hur många av dessa "utvisningar" fastställs? Typ en promille? Hur många återvänder och lever här som "papperslösa flyktingar"? Suck...

Anonym sa...

Alla asylsökande som begått brott (speciellt grova) måste skickas tillbaka till sitt land. Det är inget snack om saken. Jag är själv invandrare och ändå tycker jag att man MÅSTE respektera lagar i landet man bor i. Det svenska rättsystemet är alldeles för mjukt och snällt mot alla kriminella. Tiderna har ändrats och Sverige är tyvärr inte samma land som det var på 60, 70, 80- talet. Man MÅSTE göra alla straff hårdare!!!

Anonym sa...

Att "ännu inte hunnit bli folkbokförd i Sverige" är alltså nyspråk för att sakna medborgarskap, som istället för en rättighet med bifogade skyldigheter beviljas de värdiga numera ska ses som en rent byråkratisk term avseende folkbokföring.

Anonym sa...

Folkbokförd blir man inte om man vistas illegalt i Sverige. Men det räcker med att ha uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller permanent, för att bli folkbokförd. Man behöver alltså inte vara svensk medborgare.

Anonym sa...

Vad artikeln säger är alltså att illegala/papperslösa som begår brott utvisas? Vad hemskt...

Robin Shadowes sa...

Varför skall vi svenskar bry oss om mördare? Varför skall vi bry oss om att dom riskerar dödsstraff i sina hemländer? Räcker det inte att batikhäxorna gråter över dessa satans... f'låt staaaahaaackars mördare menar jag förstås?

midgardsjarlen sa...

Låt batikhäxorna göra dem sällskap. Med sig kan dom få en hink med krokodiltårar från midgardsjarlen. Så ren luften skulle bli här hemma, fast mycket skulle återstå att ta itu med. Friska krafter klarar allt.

Anonym sa...

Man borde skicka tillbaka många fler brottslingar. Vem vill bo granne med våldtäktsmän och mördare? Och i många fall kunde man hitta ett billigare alternativ i fängelseväg. Varför inte hyra en cell i brottslingens ursprungsland?