måndag, december 08, 2008

Vilken vänstervridning?

I en ledare på DN så konstateras det att V nu ingår i koalition med S och MP. Redaktionen tycker det är synd då det påstås vrida svensk politik åt vänster. Det alternativa scenario som målas upp är att S och MP skulle samarbeta med mittenpartier som FP och C. Man skulle därigenom isolera M på högerkanten. Så här står det i artikeln.

Det parlamentariska läget kan bli besvärligt om sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 2010. En rödgrön duett med socialdemokrater och miljöpartister skulle potentiellt ha kunnat knyta upp ett av de borgerliga partierna och inlett ett blocköverskridande samarbete. Därmed skulle blockpolitiken ha varit död och moderaterna isolerade. Ett sådant scenario vore inte realistiskt i dag med en väl sammansvetsad allians, men tiderna kan ändras.

Ett scenario som det ovan beskrivna skulle vara en dröm för redaktionen på DN måhända, men inte för gemene väljare. Vi har ett läge då alla partier rör sig in mot en fiktiv "mitt" i svensk politik. Skillnaderna mellan de etablerade partierna blir allt mindre. Det blir mer och mer politikerna mot folket. I stora viktiga frågor som EMU, pensionerna och immigrationspolitiken så är alla de etablerade partierna överrens. Vad är det egentligen för skillnader det är tänkt att väljarna skall rösta mellan? Med ett scenario som redaktionen målar upp kan vi väl lika gärna avskaffa demokratin och låta de etablerade politikerna och partierna göra upp politiken själva. Vad folk verkligen tycker i de enskilda frågorna och i sakpolitik verkar inte spela någon som helst roll och det etablerade samhället ser med förakt på alla som verkligen har en avvikande åsikt.

Vilken politik som förs eller vad folk tycker är av väldigt underordnad betydelse, det viktiga är att hålla vissa partier utanför riksdagen så vi kan upprätthålla den politiska korrektheten. Rämnar muren så kan ju människor i gemen börja tycka i riktningar som varken tidningsredaktioner eller det etablerade politiska samhället, har pekat ut. Detta är det verkliga skräckscenariot för det etablerade politiska skiktet och det går för verklig demokrati naturligtvis. Tänk om människor både börjar tänka och rösta efter eget huvud?

Länk DN

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Från landets bäste ekonomianalytiker:

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet