tisdag, december 04, 2007

Politiska avarter

Åkte med en taxichaufför häromkvällen som för ovanlighetens skull började prata politik med mig, helt opåkallat dessutom. Inte nog med det, han var alldeles uppenbart moderat och han förfäktade sitt partis linje med emfas. Han var aggressiv och oförsonlig mot alla som röstade på socialdemokraterna. Allt var socialdemokraternas fel, de hade indoktrinerat befolkningen och förstört landet Sverige. Alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet hade aldrig tagit ett dåligt beslut, aldrig gjort fel och var i princip oantastliga. När Bildtregeringen i början av nittiotalet tog emot den största flyktingström Sverige någonsin tagit emot var det på något konstigt sätt fortfarande socialdemokraternas fel. Taxichaufförens politiska tal dröp av hat och förakt, ingen skulle våga säga emot honom i hans egen bil (jag gjorde nog det ändå).

De flesta förstår att denna chaufförs bild av verkligheten är ensidig och subjektiv i överkant. Även om han hade en hel del poänger så såg han bara misstagen hos motståndarna och de lyckade besluten hos det egna partiet. Mannen var dogmatisk och fanatisk, inga nyanser eller kompromisser i hans världsbild kunde skönjas. En politisk diskussion är omöjlig med en sådan fanatisk människa. Ingen säger emot men få blir övertygade, snarare skrämmer en sådan aggressiv och enkelsidig bild av verkligheten de som lyssnar. Det finns människor med liknande inställning i alla partier, men jag har oftast mött sådana människor i de två största partierna, moderaterna och socialdemokraterna.

En annan avart av vår moderna politik är den slagordspolitik som socialdemokraterna förfallit till. Fordom hade det socialdemokratiska partiet en ideologi. Man kan tycka vad man vill om denna ideologi men den fanns och man kunde ta ställning till den, för eller emot. Nu har all djupare och genomtänkt ideologi dunstat bort och ersatts av en rad slagord som inte betyder någonting och inte förpliktar till någonting. Vi kommer ihåg valrörelsens "Alla skall med". Man behöver inte vara en IQ-knutte för att förstå att ett sådant slagord inte betyder ett skvatt hur man än vrider och vänder på det, möjligtvis skulle ett företag som Swebus kunna använda det på ett mer meningsfullt sätt. I en lokal socialdemokratisk tidning säger en socialdemokrat "Ett bra liv är att grannen också har ett bra liv", så utomordentligt fyndigt. Sahlin är en partiledare som är känd för sitt dåliga handlag med sin ekonomi, samt hennes slagord och slogans. Hon har vad jag vet aldrig fört en intelligent politisk eller ideologisk diskussion mot väljarkåren. Sahlin har fört sin politik mot väljarna medelst slagord under hela sin politiska karriär, som dessutom är den enda karriär hon haft. Vem minns inte när Sahlin sade att det var sexigt att betala skatt. Alla förstår att det inte ett dugg sexigt att betala skatt men att det är nödvändigt i ett modernt samhälle. Det frågan gäller är snarast hur vi använder våra skattemedel på bästa och effektivaste sätt och skattesatsens storlek för olika grupper i vårt samhälle. Denna så intressanta och nödvändiga diskussion, om hur vi använder våra skattemedel, undviker man alltså med att komma med det infantila påståendet att det är sexigt med skatteinbetalningar. En ytterligare reflexion måste göras här, säga vad man vill om den så numera kritiserade Göran Persson, men för att vara en socialdemokratisk toppolitiker så var han en av dem som använde slagord förhållandevis måttligt, det skall i alla fall skrivas till hans förtjänst.

4 kommentarer:

Rolf Hansson sa...

Håller verkligen med dej vad beträffar den till intet förpliktigande "slagordspolitiken". Det är dock inte bara (s) som använder denna metod. Moderaterna är lika glada för tomma ord som i praktiken innebär minimala förändringar. Se bara på allt tal om "arbetslinjen" och att satsa på jobben i den senaste valrörelsen. Under den period man sedan haft makten har man bara gjort det svårare för de arbetslösa, men man har inte gjort mycket för att stimulera företag att satsa och våga nyanställa.

Berit sa...

"One liners" är så viktiga i dagens politiska värld, de ger rubriker.

Uttrycket om att "grannen får det bra om jag har det bra" tycker jag dock är en alldeles riktig filosofi, om vi har en fri marknadsföring och konkurrens.
Om jag strävar och gör mitt bästa skapar jag arbetstillfällen för många andra som ges möjlighet att också göra sitt bästa och skörda frukterna därav.

Fenrisulv sa...

Hahaha, beskrivningen av taxichauffören kunde intill förväxling stämma in på dom flesta av högerbabblarna på Flashbacks inrikespolitiska forum .-)

Weine Berg sa...

Parallellen till Swebus fick mig att skratta gott. Humor är viktigt! Bra jobbat Robsten!