söndag, maj 11, 2008

Den nutida västerländska liberalismen


När systemkritiker blir arga på något beslut som de anser tokigt så skyller de reflexmässigt på Socialdemokraterna eller socialismen. Är det något borgerligt parti som tagit det dåliga beslutet så beror det på att partiet blivit "socialdemokratiskt", tanken slår aldrig personen i fråga att det skulle vara något fel på den borgerliga politiken eller på liberalismen. Det verkar som att många människor inte kan inse att dåliga idéer kan komma från två olika håll, utan inbördes relation. I verkligheten kan dåliga idéer komma från många olika håll, liksom bra idéer.

Tittar vi på den liberala politik som förs just nu i vårt land av Alliansen så måste man till slut inse att just liberalismen innehåller idéer som strider mot allt vad Sd och andra systemkritiker står för. Tittar vi på de borgerliga liberala partiernas partiprogram, så står det faktiskt svart på vitt för alla läskunniga just det som vissa systemkritiker inte vill eller vågar se. Det står nämligen att de är för en i princip fri invandring, med vissa modifikationer, det står att den misslyckade integrationen beror på svenskars rasism o.s.v. Hur svårt kan det vara att förstå detta?

Tittar vi på Centerns partiprogram så står det i fliken "Integration" så här:

Det är positivt att människor från olika delar av världen har kommit och fortsätter komma till vårt land. Det har bidragit till att utveckla samhällets socialt, ekonomiskt och kulturellt. Centerpartiet för en politik där öppenhet och integration är viktiga inslag.

Det är med lite andra ord en hyllning till det mångkulturella samhället. Vidare står det:

Diskrimineringen på arbetsmarknaden av människor med utländsk bakgrund måste stoppas.

Så bekvämt, man skriver inte ut vilka det är som diskriminerar dessa människor med utländsk bakgrund, men med all logik torde det vara samma företagare som Centern i andra sammanhang höjer till skyarna. Lyssnade man på Centern och Olofsson innan valet var det snarast Socialdemokraterna som diskriminerade företagarna, nu är det alltså samma företagare som diskriminerar människor med utländsk bakgrund.

Tittar vi på Moderaternas program i avdelningen för "Invandrare/flyktingar" så har de tre grundprinciper, vi tar dem en efter en. Princip nummer ett är denna:

Det är bra att människor vill komma till Sverige. Det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i.

En fullständigt horribel utgångspunkt, det är självklart att Sverige är attraktivt för utvecklingsländer där man svälter och som är i politiskt kaos. Däremot löser man inte dessa utvecklingsländers problem genom att några, kanske de mest driftiga, kommer hit. Dessutom blir Sverige ett allt sämre land med en ohämmad och vansinnig flyktingpolitik. Finland är också ett modernt och välfungerande västland, de bevisar inte det genom en ohämmad flyktingpolitik som eroderar landet. Princip nummer två följer på detta sätt:

Människor som är förföljda ska kunna få en fristad i Sverige. Rätten att söka asyl är fundamental enligt internationella konventioner och Sverige har ett absolut ansvar att upprätthålla flyktingars rätt att söka asyl i enlighet med dessa.

Ja det är klart att vi skall följa denna princip. Tyvärr är det en mycket liten del av flyktingarna som går under dessa regler och får sitt uppehållstillstånd på grund av ovanstående principer. Princip nummer tre är enligt följande:

Alla som kommer till vårt land ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp med försörjning om skyddsskäl saknas.

Ja ni läser rätt, det står faktiskt så i moderaternas partiprogram. Nu är Moderaterna det största allianspartiet och har alla möjligheter att påverka vårt lands politik. Vi är nog många som inte tycker de följer sin egen politik. För att vara helt rättvis kan man märka en försiktigare hyllning till det mångkulturella samhället i Moderaternas partiprogram. I praktisk politik märks dock ingen skillnad mot de övriga allianspartierna eller Socialdemokraterna.

Då har vi det bästa kvar som alla förstår, nämligen Folkpartiet. Detta parti utmärker sig genom sina stora svängningar inom flyktingpolitik och annan politik. De har vandrat från Bengt Westerbergs "snällism" till en politik något mer präglad av krav på olika områden. Den gamla politik som Westerberg stod för gav alldeles för få röster. Till slut så upptäckte de folkpartistiska partistrategerna det som alla andra hade upptäckt för länge sedan, nämligen det enkla faktum att ingen ville ha Westerbergs politik.

Folkpartiet är dock lite av en ulv i fårakläder, minst sagt. De för fram sin kravpolitik med stora plakat under valrörelserna. När sedan valen är över så hör man inte ett knyst längre av alla de krav de vet att svenska folket vill ha. Folkpartiet förde fram samma språkkrav (för medborgarskap) under senaste valet 2006 som under valet 2002. Skillnaden är att nu sitter Folkpartiet med i regeringen. Än har vi inte märkt något av detta krav i praktisk regeringspolitik. Man får dock känslan av att partiet tar skolpolitiken på betydligt större allvar. Där är också partiet mer trovärdigt och framgångsrikt. Tittar vi på Folkpartiets partiprogram så faller fårakläderna snabbt av (flyktingförespråkare skulle nog vilja kasta om detta med ulv och får). Så här står det i fliken "Invandring":

Invandring
Vi människor har alltid rört på oss - nu mer än någonsin tidigare. För liberaler har det alltid varit viktigt att bekämpa gränser som minskar vår rörelsefrihet.

Det finns olika skäl till att som individ bryta upp. Vissa flyr undan krig och förföljelse. Andra för att de bättre kan bidra med sin arbetskraft i ett annat land. Oavsett vilket vill vi i folkpartiet att Sverige ska välkomna nya människor. Mångfalden ökar möjligheterna för ett öppet samhälle där vi kan lära av varandra.

Folkpartiet vill:
Sverige ska vara en förebild när det gäller att ge förföljda människor (flyktingar)skydd och asyl.
• Människor som kan få ett jobb i Sverige ska få flytta hit som arbetskraftsinvandrare.
• Fullfölja vår integrationspolitik som ser möjligheterna och frigör den enskildes drivkraft.

Läs detta en gång till kära läsare, detta är exakt en liberal syn på invandring. Folkpartiet vill välkomna alla nya människor, det står så svart på vitt och det är inte hämtat från Socialdemokraternas hemsida. Folkpartiet sjunger med hög stämma mångkulturens lov, utan att rodna om kinderna. Om Sverige är en förebild eller ett avskräckande exempel i fråga om flyktingpolitik kan vi nog avgöra själva. Det de skriver är också att människor från hela världen är välkomna att arbeta i Sverige, även om de slår ut svenska arbetare med mycket låga löner - löner som inte räcker för att betala hus och hem med för de flesta svenskar. Här menar jag att den nutida liberalismen visar sitt rätta ansikte.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Folkpartiet har haft alla möjligheter att förverkliga de krav de ställde på invandrarna valet 2002 och 2006. Vackra ord av liberalerna men tyvärr är deras minne kortare än mitt. Hoppas att svenska folket kommer ihåg detta i valet 2010. Bosse

ProfessorPelotard sa...

Robsten!

Läs och skriv!!

E-who? The EU power game has begun