måndag, december 27, 2004

Regeringskritik angående tsunamin


Många anhöriga, släkt och kamrater till Thailandsresenärer i det drabbade området klagar på den hjälp som inte verkar komma igång från svenskt håll, vi talar om ett annat land på andra sidan jordklotet faktiskt! Det verkar som om den svenska regeringen, UD och framförallt svenska ambasadpersonalen inte fullgjort sina skyldigheter som man kan begära. När det gäller ambassadpersonalen och ambassadörer så om jag fattat saken rätt så utnämns de efter politiska merier och inte efter kompetens, här kan någon rätta mig, hela utnämningspolitiken kanske skulle ses över, lite sent att börja skrika nu när det brustit i decenier, det är bara det att det är nu det kommer till ytan. En annan aspekt är att vi faktisk inte kan vänta oss samma trygghet och civila funktioner när vi reser utomlands som hemma, alla verkar inte förstå det riktigt. det är trevligt att bevista ett varm och exotiskt land, när en katastrof inträffar så spelar dock turister och den inhemska befolkningen lite mer med samma kort, skyddet som medborgarskap och pengar ger undanrycks temporärt, det är bara att inse fakta. Och ändå, en svensk präst, Helen Lindström, sade på SVT i dag Onsdag på morgonen att Thailändarna i första hand tog hand om turisterna FÖRE den egna befolkningen!!! Det tyckte hon var stort!! Jag vet inte, jag börjar skämmas, inte som andra för svenska UD utan för att tillhöra det överbekväma väst. Tänk er att ett bombattentat sker vid kungliga slottet en varm Julikväll, räddningspersonalen tar hand om turisterna före svenskarna som ligger sårade, skulle vi tycka det var stort??? Tror inte det nej.

DN-link

Inga kommentarer: