torsdag, januari 27, 2005

Svar på tal om "Slagen dam"

Japp!! Där satt den!! Svar på tal om den bristfäliga och tendiösa undersökningen "Slagen Dam" hittar vi i dag Torsdag på DN. En undersökning presenterad av Peter Gill, professor i pedagogik. 900 svenska studenter svarade på 300 närgångna frågor om våld som de själva upplevt i denna studie, studien har internationell ankytning. Så här skriver Per Gill i början på artikeln
-: I samtliga fall, från knuffar och förolämpningar till ringa eller allvarlig
misshandel, påstår lika många kvinnor som män att de utsatt sin parter för sådant beteende.10 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppger dessutom att de slog först. Därför är det naivt och fjäskigt att påstå att
kvinnor inte använder våld mot män,
"
Det kallar jag svar på tal om den tendiösa undersökningen "Slagen dam".
Vidare i artikeln -:I debatten om våld mot kvinnor förekommer en rad missvisande föreställningar om fenomenet. Ett exempel är det svepande omdömet att
46 procent av svenska kvinnor har efter 15 års ålder blivit utsatta för
våld av en man, eller det obevisade och ensidiga påståendet att våldet beror
på strukturella orsaker och att män som kollektiv står för denna struktur.
När siffran 46 procent "slängs ut", nyanseras den aldrig med förbehåll om i vilken situation våldet inträffade, i vilken ålder, med vilket
uppsåt och så vidare. Forskare som vill undvika sådana svepande omdömen väljer ofta att tala om "mellan X procent och Y procent kvinnor" har blivit utsatta för våld. Även sådana påståenden glider lätt förbi en föreställning om våld som komplext fenomen, ett fenomen med multipla orsaker, en handling som sällan uppstår 'rent
'."
Det var ungefär vad vissa skrev om den förra undersökningen här på denna blog. Nå, jag betvivlar inte ett ögonblick att Per Gill i fortsättningen blir kallad "mansschouvenist" eller dyliga tillmälen, han bryter mot den politiskt korrekta koden, sådant här får man egentligen inte säga, fast månne har den politiskt korrekta muren redan fått betänkliga sprickor, om tio år är det politiskt korrekt att vara politiskt inkorrekt, då har det paradigmskifte som alltid sker redan inträffat, då har den outalade koden om var som är lämpliga åsikter vridits ett antal grader. På trettitalet var det politiskt korrekt att låta sig omfattas av rasbiologiläran, det är därför jag alltid misstror politisk korrekthet i vilken form den för tillfället uppträder.

Link DN

Inga kommentarer: