måndag, april 18, 2005

Väfärdmysteriet

Enligt dokument inifrån SVT söndag 17e, så har vi mer välfärd än någonsin. Det satsas mer reda pengar på vård och utbildning än någonsin tidigare, det levereras också mer av dessa tjänster än tidigare. Kruxet är bara att det levereras till så många fler, därför blir kvaliteten lidande i vissa fall. Det är fler vårdtagare i dag än på 60-70 och 80 talet, tjänsterna, vårduppdragen är oerhört många fler i dag än då, likaså gäller utbildningen. Men när det gäller utbildningen HAR kvaliteten sjunkigt, det beror på att staten satsat så mycket på vuxenutbildning, kunskapslyftet mm. Även gymnasiet har breddats till många fler, därför räcker inte resurserna till att upprätthålla kvaliteten.
SVT link

Inga kommentarer: