söndag, juni 19, 2005

Sverige skall ta emot krigsförbrytare

Enligt Bodström måste Sverige ta emot krigsförbrytare som blir dömda av den internationella domstolen i Haag. Det verkar rimligt tycker jag, bara vi inte gör som i fallet Jackie Arklöv, släpper de fria direkt trots att de blivit dömda. Faktiskt var fallet Jackie Arklöv så grovt att svenska myndigheter borde ställas inför rätta. Arklöv blev med massiv bevisning dömd för grova krigsförbrytelser, Sverige bad om att han som svensk medborgare skulle få avtjäna sitt straff i Sverige, därefter släpps han väl i Sverige, då en svensk domstol anser att bevisningen inte räcker!! Kan man inte anmäla de svenska myndigheternas agerande till europadomstolen eller dyligt? Vägen till Malexander började när den svenska tingsrätten släpper Jackie Arklöv fri efter att Sverige bett om att han skulle avtjäna sitt straff i sitt hemland, detta är enligt mitt förmenande en av de största skandalerna i svensk rättshistoria och är en outplånlig skamfläck för Sverige internationellt. Priset blev också dyrt som vi alla vet, jag vill gå så lång att jag anser att den tingsrätt som släppte Jackie Arklöv fri är medskyldig till det som sedan hände vid Malexander.

SvD

Inga kommentarer: