lördag, juni 18, 2005

Ännu en av universitetsvärldens medlemmar granskas

Ännu en av universitetsvärldens människor ifrågasätts nu efter att Eva Lundgren, professor, ifrågasatts.
Nu skall Tobias Hübinette, doktorand i koreanska, utredas av universitet och Tobias chef, Hans Aili. Hübinette är ankagad för att ha kommit med en rad märkliga åsikter i sina texter, bl,a skall han ha kallat svenska mäns äktanskap med asiatiska kvinnor för koliniala övergrepp och pedofila böjelser. Han är av en rad personer misstänkt för att ägna sig åt s.k. omvänd rasism, (ur Hübinettes synpunkt kanske den inte ens är omvänd, min anm). Brevskörden av klagomål har på senaste tiden strömmat in till Stockholms universitet, det är personer som Anders Karlsson, Koreaforskare verksam vid School of Oriental and African Studies i London, SOAS. Han menar att universitets rykte riskerar skada av Hübinettes åsikter. Dessutom har en lektor i koreanska, Gabriel Jonsson, också kritiserat Hübinette.
Det är faktiskt märkligt att kritiken kommer just nu, Hübinette har varit verksam hos det ökända EXPO och gjort massvis med märkliga uttalanden, dock inte i universitets namn. Han har bl.a. skrivit i Creol så här,
" Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt [...] Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande".
Creol 1/96
Mycket märkliga uttalanden av en doktorand vid ett universitet, det skrev han alltså 1996. I dag skriver Hübinette så här på Svenskan:
"– I grunden är det en ilska över sakernas tillstånd som driver mig. Här passar jag aldrig in. Jag valde inte att hämtas hit. När jag kliver på bussen tror de flesta att det är någon kines som kommer här. Ingen frågar mig någonsin exempelvis var S:t Eriksplan ligger, trots att jag bor i Vasastan."

Jag kan förstå en frustration hos honom som finns hos många adopterade, de hämtas hit nästan som om de vore handelsvaror, de diskuteras i riksdagen också som om de vore handelsvaror i samband t.ex. med frågan om homoadoptioner. Det naturliga vore då att vända sig mot detta, inte mot det västerländska folket i sin helhet, inte heller jag valde att hämta hit honom.

SvD

Inga kommentarer: