lördag, september 03, 2005

Trygghet för alla?

Informationsblad för Tumba
Människor som bor i södra Botkyrka får ett informationsblad från något som kallas "områdesgruppen i Tumba". Informationsbladet heter "Pejl på Tumba" och innhåller information om diverse projekt, resultat från undersökningar av skolelevernas prestationer, lite text om droger kontra skolelever, samt lite annat smått och gått.
När jag läste nummer 1; 05 hoppade jag till ordentligt. En artikel tar upp otryggheten i området samt de frågor som är förknippade härmed, såsom brottslighet och boendemiljö. Vi får veta att målet är att 2008 så skall 60% av Tumbas invånare känna sig trygg i sitt eget närområde! Va??!! Är målet att 60% av invånarna skall känna sig trygg i sitt eget område? Hur många känner sig otrygga i dag? Hur kan man ha en sådan låg målsättning? Om man lyckas med målet, då är alltså 40% av alla människor i Tumba med omnejd otrygga i sitt eget närområde, förfärligt! Man undrar hur det kunnat bli så här, är det svensken som blivit tryghetsnarkoman? Eller är förfallet av våra bostadsområden så långt nergångna? Eller är det vårt rättsväsende som kollapsat? Vilket ansvar har våra politiker på kommunal och statlig nivå? Svar mottages tacksamt.

Inga kommentarer: