tisdag, oktober 25, 2005

Eva Lundgren anmäler granskarna

Den omtalade genusprofessorn Eva Lundgren har JÄMO anmält granskningen av henne själv. Alltså, hon vill att granskarna granskas själv. Hon påstår att hon blivit diskriminerad p.g.a. sitt kön. Nu har vi ganska många kvinnliga professorer i vårt land, ytterst få blir granskade på det sätt hon själv blivit. Tanken har tydligen inte slagit henne att det kan ha å göra med sin "forskning" och den metod och kvalitet som föranlett granskningen. Natutligtvis har det hela initierats av massmediabevakningen, det är ju nästan allt nuförtiden, det som inte blivit granskat av massmedia finns knappt.
Artikel SvD
Mer om Eva Lundgrens "forskning"

Inga kommentarer: