måndag, oktober 24, 2005

Maria Carlshamre

Maria Carlshamre vägrar lämna sin EU post, trots att partiet rekomenderat henne att lämna sin post, eller lämna partiet. Carlshamre vägrar, motivering, hon är enbart dömd för oaktsamhet, samt att hon tycker sig göra ett bra jobb. Det kanske hon gör, men hon glömmer att tala om en viktig faktor, som påverkat hennes beslut, det är luckurativt att sitta i EUparlamentet. Traktamenten, reseersättningar mm är inte någon dålig inkomstkälla.

Inga kommentarer: