måndag, november 21, 2005

Tack för de orden lars Liejonborg

DN debatt i dag måndag 21a nov, så skriver Liejonborg en artikel där han kräver fler poliser i utsatta områden. Man kan bara hålla med, vissa kommuner tar inte emot flyktingar, samma kommuner har ett starkt polisskydd, vissa kommuner tar emot många flyktingar dessa kommuner har dåligt polisskydd. Är det någon som tycker detta är högerpolitik? Lars L skriver bl.a. så här i artikeln:
-"Det är ett faktum att de segregerade bostadsområdena står för en oproportionerligt stor andel brottsförövare och brottsoffer. Brottsligheten drabbar mest och hårdast människor som redan är socialt utsatta. Alla som bor i Sverige har samma rätt att slippa bli utsatta för brott. Det är helt oacceptabelt att invånarna i de mest utsatta stadsdelarna dessutom ska tvingas tåla en avsevärt sämre trygghet än människor som lever i andra områden. En påtagligt stor del av invånarna i förorterna saknar dessutom tillfredsställande försäkringsskydd, vilket gör att ekonomiskt svaga grupper drabbas extra hårt av brottsligheten. Företagare som driver sin verksamhet, exempelvis butiker, i dessa områden nekas ofta att teckna försäkring då de bedöms vara högriskobjekt. Så ska det inte behöva vara."
Tack för de orden!

Inga kommentarer: