tisdag, oktober 12, 2010

All vetenskaplig stringent forskning sker förutsättningslöst


I en DN-artikel tas förtroendet för integrations och immigrationsexperter upp. Enligt artikeln (som är lite rörigt upplagd) så tror människor enligt en opinionsundersökning att experter på immigration och integration har tillräckliga kunskaper på det område de anses vara experter på, samtidigt är misstron ändå stor mot dessa experter. Den enda naturliga förklaring man kan draga av dessa motstridiga svar från opinionsundersökningen är att experterna vet hur det förhåller sig, men ändå mörkar vissa förhållanden för den bredare publiken. Så här står det vidare i artikeln.


Vi vet sedan tidigare att många svenskar befinner sig i ett ”kunskaps-utanförskap”. Det visar andra studier från Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Novus och med SOM-institutet (i boken ”Känsla för kunskap”, september 2010). Utanförskapet gör människor sämre rustade att göra viktiga val och mindre benägna att delta i det offentliga samtalet.


Den här gruppen, som karakteriseras av låg utbildningsnivå, arbetaryrken och låga inkomster, har lägre förtroende för forskare och lägre tilltro till forskningsbaserad kunskap än andra. De är också mindre nöjda med sina liv och med demokratin, och har sämre tillit till andra människor. Många av dem återfinns bland SD:s väljare. 


Frågan är vad som är politisk propaganda och kunskap. Vi har formligen bombarderats av propaganda om immigrationens och det mångkulturella samhällets fördelar. Dock har denna propaganda varit kemisk ren från fakta eller så har fakta presenterats starkt vinklat. Hårda fakta och kunskaper skulle med största sannolikhet göra att motståndet mot den förda immigrationspolitiken skulle öka ännu mer. 


Därefter spelar artikelförfattarna på det gamla temat om att systemkritiska människor är lågutbildade och fattiga (jag läser in låg intelligens men jag kanske övertolkar). Det är så att förortens folk lever närmare problemen och med sina egna ögon och öron ser och hör delar av verkligheten som innerstadsmänniskorna och de som lever i välmående förorter, inte gör. Det är i princip människor som tillbringar sina kvällar på Stureplan och som bor i Danderyd, Lidingö samt innerstaden som lever i ett verkligt "kunskapsutanförskap". 


Att på detta sätt insinuera att fattiga människor (eller normalförmögna) på landet och i förorterna inte är kapabla att fatta viktiga beslut måste vara djupt kränkande för stora delar av befolkningen. Var förhållandet inte likadant när socialdemokraterna hämtade sina röster från arbetarområden i vårt land? Till slut kommenterar vi denna text i artikeln.


Ett sätt att bemöta misstänksamhet och oro är kontakter och samtal. Det behövs fler möten mellan forskare å ena sidan och såväl enskilda medborgare som politiker å den andra. Genom dialog ökar också förståelsen för vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket gör det lättare att genomskåda både forskning som inte håller måttet och populistisk retorik baserad på felaktiga antaganden.


Ett vetenskapligt förhållningssätt inbegriper att man gör undersökningar och forskning förutsättningslöst. Redan här har ju författarna demonstrerat sin bristande vetenskapliga stringens, de förutsätter ju helt uppenbart att alla forskningsresultat skall gå i en riktning. Det är precis ett sådant här förhållningssätt som undergräver den forskning författarna hänvisar till. Tänk om en förutsättningslös och vetenskaplig forskning visar att alla förlorar på den typ av immigration vi nu har i detta land? Det är den forskning författarna så gärna hänvisar till som inte håller måttet, den genomförs ju helt uppenbart inte förutsättningslöst. 


Författarna har förövrigt alla chanser att starta en dialog genom att svara på min artikel i kommentarerna här. 

Länk DN

17 kommentarer:

Lars M Hermansson sa...

Mycket bra och tänkvärt skrivet.

Anonym sa...

Lägg därtill att samtidigt med denna artikel i DN så kan man läsa i SvD att regeringen avser ge Statens museer för världskultur, som driver tre museer i Stockholm och ett i Göteborg, ett särskilt uppdrag att "arbeta för större tolerans i samhället".

På SvD kan man läsa:

"Specialinsats för ökad tolerans
Statens museer för världskultur får prioriterat uppdrag av regeringen.

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas valresultat ger regeringen Statens museer för världskultur i uppdrag att motverka intolerans i samhället. Det framgår av statsbudgeten som offentliggjordes i dag."

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/specialinsats-for-okad-tolerans_5490621.svd

Med hedern i behåll kan man sedan påstå att etablissemanget inte utsätter Sveriges befolkning för både propaganda och hjärntvätt? Är det denna typ av upplysning de okunniga (barn förmodar jag) skall utsättas för? Dessutom så utnyttjas numera våra statliga sk "opolitiska" myndigheter såsom forskningsinstitutioner och muséer för att bedriva ren propaganda. Detta är faktiskt ren skandal!

Anonym sa...

Artikeln säger mer om författarnas intelligens än om vår intelligens.
Allemand

Johan sa...

Nja, man gör inte forskning förutsättningslöst. Man utgår från en teori och gör antaganden utifrån teorin, för att bekräfta eller förkasta. Det kan göra det svårt att hitta annat än vad man letar efter. I bästa fall motbevisa felaktiga teorier och nya bättre teorier skapas men det kan ta lång tid, särskilt inom samhällsvetenskapen som inte är så exakt.

Karin sa...

Det är många kommentatorer som menar att artikeln utmålar SDs väljare som mindre vetande. Det vi refererar till, utöver den nya undersökningen, är en större studie om samband mellan människors syn på forskning/kunskap och deras värderingar och bakgrund (http://www.v-a.se/vetenskap_och_varderingar/). Den studien bygger på data från VAs samarbete med både SOM-institutet och Novus. Det finns också andra undersökningar av SDs väljare, t.ex. SVTs vallokalundersökning (http://svt.se/2.139744/1.2153289/vilka_rostade_pa_sverigedemokraterna).

Poängen i debattartikeln är att forskare och experter bör ta misstänksamheten på allvar, lyssna och föra dialog - med alla medborgare, inte bara de redan engagerade och välutbildade.

Robsten sa...

"Poängen i debattartikeln är att forskare och experter bör ta misstänksamheten på allvar, lyssna och föra dialog - med alla medborgare, inte bara de redan engagerade och välutbildade."

Ni skrev det Karin, men det går inte att missa andra budskap också. Jag känner inte igen mig i den typiske SD-väljaren som saknar tilltro, lågutbildad, "arbetaryrken", samt missnöjd med demokratin.

Ni missar andra ledet liksom. Man är missnöjd med hur vår demokrati fungerar nu men är mer mån om demokratin än de som bor i Danderyd där det mest är läpparnas bekännelse, de har ju aldrig blivit odemokratiskt behandlade.

Man lever närmare de verkliga problemen, i Danderyd har man aldrig satt sin fot i en problemförort, vilka lever i ett "kunskapsutanförskap"?

SD.s väljare röstar fel för att de är dumma och outbildade, det budskapet kan man inte missa. Hög utbildningsnivå har inget med självständigt tänkande att göra, att våga gå emot strömmen, att våga säga en sanning fast man riskerar något. Snarare har de med hög utbildning och fina anställningar högre motivation och mer att förlora på ett kontroversiellt ställningstagande.

Tänk tanken att du kommit ut garderoben som en SDare Karin, hur skulle det gå med forskningspengar, anställning, vänner, arbetskamrater, chefer framtida karriär, villan? jag tror vi alla anar svaret här.

Robsten sa...

Högre motivation att inte gå emot strömmen, skulle det vara, blev väl ett syftningsfel där, rtecken på min låga utbildning måhända ;-)

Anonym sa...

Tänkte bara tacka för en riktigt bra blogg.

Robsten sa...

Tack Anonym ;-)

Anders sa...

Svar till Karin:

"Den här gruppen, som karakteriseras av låg utbildningsnivå, arbetaryrken och låga inkomster..", har sannolikt i större utsträckning en EGEN erfarenhet av föga integrerade invandrare i det egna bostadsområdet/närområdet dvs de har i större utsträckning en egen erfarenhet av en importerad kriminalitet.

I samma tidning (!) kan man läsa, att forskare från SLU är helt på det klara med, att en EGEN erfarenhet av varg i sitt eget bostadsområde/närområde gör folk MER negativa till varg - inte mindre.

http://www.dn.se/sthlm/stockholmare-vill-leva-med-varg-1.1186398

SLUs forskare tror således inte alls, att de genom att "lyssna och föra dialog" med dem, som har eller får egna erfarenheter av varg i sitt eget bostadsområde/närområde, skulle kunna påverka deras negativa attityd.

Varför tror Karin, att folk skulle bli mer positiva till t.ex. en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet genom att forskare "lyssnar och för dialog"? Vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att folk är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Bloggen varjager visar med ett diagram var SDs röstare finns.

varjager.wordpress.com/2010/10/01/valanalys%20-pa-ett-inkorrekt-satt/

I Danderyd har väljarna mycket lite kontakt med ointegrerade invandrare - 0,4% röstar på SD.

I Malmö-stadsdelen och miljonprogramsområdet Almgården är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än genomsnittet för Malmö dvs här bor rel. många i den grupp, vars bedömningar Karin tror att forskare kan påverka med en "dialog". Almgården gränsar till Rosengård, varför väljarna har stor egen erfarenhet av importerad kriminalitet - 30% röstar på SD.

Som sagt, vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att Almgårdens väljare är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Det är självfallet inte någon skillnad på hur folk ser på importerad kriminalitet eller på varg.

En egen erfarenhet av importerad kriminaliet eller av att få hunden eller andra husdjur rivna/dödade (av varg) gör människor negativa till dessa företeelser.

Anonym sa...

Svar till Karin:

"Den här gruppen, som karakteriseras av låg utbildningsnivå, arbetaryrken och låga inkomster..", har sannolikt i större utsträckning en EGEN erfarenhet av föga integrerade invandrare i det egna bostadsområdet/närområdet dvs de har i större utsträckning en egen erfarenhet av en importerad kriminalitet.

I samma tidning (!) kan man läsa, att forskare från SLU är helt på det klara med, att en EGEN erfarenhet av varg i sitt eget bostadsområde/närområde gör folk MER negativa till varg - inte mindre.

http://www.dn.se/sthlm/stockholmare-vill-leva-med-varg-1.1186398

SLUs forskare tror således inte alls, att de genom att "lyssna och föra dialog" med dem, som har eller får egna erfarenheter av varg i sitt eget bostadsområde/närområde, skulle kunna påverka deras negativa attityd.

Varför tror Karin, att folk skulle bli mer positiva till t.ex. en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet genom att forskare "lyssnar och för dialog"? Vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att folk är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Bloggen varjager visar med ett diagram var SDs röstare finns.

http://varjager.wordpress.com/2010/10/01/valanalys%20-pa-ett-inkorrekt-satt/

I Danderyd har väljarna mycket lite kontakt med ointegrerade invandrare - 0,4% röstar på SD.

I Malmö-stadsdelen och miljonprogramsområdet Almgården är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än genomsnittet för Malmö dvs här bor rel. många i den grupp, vars bedömningar Karin tror att forskare kan påverka med en "dialog". Almgården gränsar till Rosengård, varför väljarna har stor egen erfarenhet av importerad kriminalitet - 30% röstar på SD.

Som sagt, vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att Almgårdens väljare är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Det är självfallet inte någon skillnad på hur folk ser på importerad kriminalitet eller på varg.

En egen erfarenhet av importerad kriminaliet eller av att få hunden eller andra husdjur rivna/dödade (av varg) gör människor negativa till dessa företeelser.

Robsten sa...

Inlagt av "Anonym" som tydligen inte får det att fungera.

Svar till Karin:

"Den här gruppen, som karakteriseras av låg utbildningsnivå, arbetaryrken och låga inkomster..", har sannolikt i större utsträckning en EGEN erfarenhet av föga integrerade invandrare i det egna bostadsområdet/närområdet dvs de har i större utsträckning en egen erfarenhet av en importerad kriminalitet.

I samma tidning (!) kan man läsa, att forskare från SLU är helt på det klara med, att en EGEN erfarenhet av varg i sitt eget bostadsområde/närområde gör folk MER negativa till varg - inte mindre.

http://www.dn.se/sthlm/stockholmare-vill-leva-med-varg-1.1186398

SLUs forskare tror således inte alls, att de genom att "lyssna och föra dialog" med dem, som har eller får egna erfarenheter av varg i sitt eget bostadsområde/närområde, skulle kunna påverka deras negativa attityd.

Varför tror Karin, att folk skulle bli mer positiva till t.ex. en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet genom att forskare "lyssnar och för dialog"? Vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att folk är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Bloggen varjager visar med ett diagram var SDs röstare finns.

http://varjager.wordpress.com/2010/10/01/valanalys%20-pa-ett-inkorrekt-satt/

I Danderyd har väljarna mycket lite kontakt med ointegrerade invandrare - 0,4% röstar på SD.

I Malmö-stadsdelen och miljonprogramsområdet Almgården är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än genomsnittet för Malmö dvs här bor rel. många i den grupp, vars bedömningar Karin tror att forskare kan påverka med en "dialog". Almgården gränsar till Rosengård, varför väljarna har stor egen erfarenhet av importerad kriminalitet - 30% röstar på SD.

Som sagt, vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att Almgårdens väljare är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Det är självfallet inte någon skillnad på hur folk ser på importerad kriminalitet eller på varg.

En egen erfarenhet av importerad kriminaliet eller av att få hunden eller andra husdjur rivna/dödade (av varg) gör människor negativa till dessa företeelser.

Robsten sa...

Inlagt av anonym som lagt in en för stor post.

1.


Svar till Karin:

"Den här gruppen, som karakteriseras av låg utbildningsnivå, arbetaryrken och låga inkomster..", har sannolikt i större utsträckning en EGEN erfarenhet av föga integrerade invandrare i det egna bostadsområdet/närområdet dvs de har i större utsträckning en egen erfarenhet av en importerad kriminalitet.

I samma tidning (!) kan man läsa, att forskare från SLU är helt på det klara med, att en EGEN erfarenhet av varg i sitt eget bostadsområde/närområde gör folk MER negativa till varg - inte mindre.

http://www.dn.se/sthlm/stockholmare-vill-leva-med-varg-1.1186398

SLUs forskare tror således inte alls, att de genom att "lyssna och föra dialog" med dem, som har eller får egna erfarenheter av varg i sitt eget bostadsområde/närområde, skulle kunna påverka deras negativa attityd.

Robsten sa...

2


Varför tror Karin, att folk skulle bli mer positiva till t.ex. en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet genom att forskare "lyssnar och för dialog"? Vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att folk är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Bloggen varjager visar med ett diagram var SDs röstare finns.

http://varjager.wordpress.com/2010/10/01/valanalys%20-pa-ett-inkorrekt-satt/

I Danderyd har väljarna mycket lite kontakt med ointegrerade invandrare - 0,4% röstar på SD.

I Malmö-stadsdelen och miljonprogramsområdet Almgården är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än genomsnittet för Malmö dvs här bor rel. många i den grupp, vars bedömningar Karin tror att forskare kan påverka med en "dialog". Almgården gränsar till Rosengård, varför väljarna har stor egen erfarenhet av importerad kriminalitet - 30% röstar på SD.

Som sagt, vad skulle forskarna kunna framföra som skulle förändra, att Almgårdens väljare är negativa till en ökad våldsbrottslighet i det egna bostadsområdet/närområdet??

Det är självfallet inte någon skillnad på hur folk ser på importerad kriminalitet eller på varg.

En egen erfarenhet av importerad kriminaliet eller av att få hunden eller andra husdjur rivna/dödade (av varg) gör människor negativa till dessa företeelser.

Anders sa...

Robsten, jag har fått problem med blogspot (sedan några dagar). Mina kommentarer fastnar tydligen i SPAM-filtret. Förmodligen någon bug hos blogspot.

Ovanstående från "anonym" är från mig.

Robsten sa...

Har också haft problem på sista tiden. Överbelastning eller bugg, vet inte. Ni kan skicka kommentarer till mig om det inte går på annat sätt, lägger jag ut dem, fast det kan dröja.

Robsten sa...

Tänk på att inte skriva för långa kommentater, det finns en maxgräns. Kopiera för säkerhets skull långa kommentarer.