onsdag, november 23, 2011

Lång väg till gemensam europeisk asylpolitik – vem är extremist?

Redan 1999 påbörjades arbetet med en gemensam EU-politik på asylområdet. Planeringen var att arbetet skulle vara klart till 2012, men många insatta bedömare tror inte att medlemsstaterna kommer att kunna enas till nästa år. Betydande problem har dykt upp för dem som gärna vill se en gemensam politik för hela EU. Så här säger Thomas Hammarberg i Riksdag & Departement.
Det kommer att bli jättesvårt att få igenom en gemensam asylpolitik under nästa år. Det finns för lite solidaritet mellan länderna. Opinionen och politikerna har blivit mycket restriktivare i synen på asyl.

Man kan undra vad detta med solidaritet mellan länderna handlar om, ifall det nu är så att vi tjänar på immigrationen. Vore det så att immigrationen var en ren vinstaffär, så skulle bristande solidaritet handla om att länderna slåss om att få ta emot så många immigranter som möjligt. Nu menas det nog att den bristande solidariteten handlar om att ta emot så få immigranter som möjligt. Detta klarläggs ytterligare när Hammarberg resonerar vidare på Riksdag & Departement enligt följande:

Så länge som åtskilliga av de europeiska ledarna inte vågar ta striden med extremister på hemmaplan utan i stället väljer att kompromissa med dem, är en gemensam asylpolitik inom unionen mycket avlägsen.

Om det nu bara vore några få extremister som vill ha en restriktiv immigrationspolitik så skulle nog de nämnda ledarna våga striden, varför inte? Att de europeiska ledarna ändå tar hänsyn till opinionen tyder på att det inte är några små minoriteter som förhåller sig avvaktande till en generös immigrationspolitik. Vad som är extremist i detta fall ligger helt i betraktarens ögon. Man skulle lika gärna kunna säga att Sverige, Tyskland och Frankrike för en extrem politik, en extrem generös immigrationspolitik. Detta syns tydligt på stapeldiagrammet över antalet immigranter för de olika EU-länderna, som är publicerat på Riksdag & Departement. Tyvärr är det förbjudet att kopiera bilder från tidningen.
Vi kan också konstatera att Sverige inte på ett självklart sätt har de övriga europeiska nationerna med sig när det gäller den mångkulturella visionen. Riksdag & Departement konstaterar att ledarena för de stora europeiska nationerna David Cameron, Angela Merkel och Nicolas Sarkozy samtliga har tillbakavisat den mångkulturella diskursen som en framkomlig väg för Europa in i framtiden. Också i denna fråga är det snart så att det är våra svenska politiker som framstår som extrema i sitt vurmande för den vision som alltmer visar sig ha varit en rosa dröm.

Länk Riksdag & Departement

40 kommentarer:

Utlandssvensk sa...

Alla som följer immigrationsdebatten i Europa inser snart att det är den svenska hållningen som är extrem.

Men vad menar Robsten med följande:
"Sverige, Tyskland och Frankrike för en extrem politik, en extrem generös immigrationspolitik"

Det är fullständigt absurt att på något sätt hävda det skulle finnas några likheter mellan dessa länder vad gäller asyl och immigration. Frankrike och Tysklad har under de senaste 10-20 åren genomfört mycket kraftiga åtstramningar och om man ska jämföra dem reglerna i Norden ligger de någonstans mellan Danmark och Finland.

Att det sen finns liknande integrationsproblem som i Sverige är en annan sak, eftersom det beror på tidigare stora inflöden.

Robsten sa...

Räknat per capita har du självklart rätt.

Utlandssvensk sa...

Jag tror att SD möjligen skulle ha en del att vinna på att väldigt tydligt koppla sina förslag till de regelverk som finns i andra EU länder.

Varför inte helt enkelt föreslå att man kopierar t.ex den tyska asyllagstiftningen rätt av?

Lite info om denna:
"Between 1988 and 1992, 1.1 million asylum-seekers filed applications. As a reaction to this, the Lower House of the German Parliament (Bundestag) agreed to the “asylum compromise” in 1993, which made applying for political asylum in Germany considerably more difficult. "

"In 2005, the Federal Ministry for Migration and Refugees (BAMF) took 48,102 decisions on asylum cases. The share of persons granted full asylum reached the historic low of 0.9%. A total of 4.3% of applicants were granted the so-called "little asylum" or subsidiary protection"

http://focus-migration.de/Germany.1509.0.html?&L=1

(Avsnittet som jag citerar från heter "Flight and asylum" och finns en bit ner i dokumentet.)

I Svensk debatt har man hitills lyckats ganska väl med att utmåla Danmark som ett "extremt" land vad gäller asylregler, trots att sanningen snarare är att man för ungefär samma politik som de flesta EU länder.

Nu vet jag att svensk media är fullkommigt skamlös samt att svenskarna tyvärr verkar vara otroligt lättlurade, men man ju alltid hoppas att det skulle bli lite jobbigare att utmåla Tyskland som "högerextremt" än vad fallet har varit med Danmark.

Om medierna och gammelpartierna likväl försöker kan man ju då kontra med: Jaha, det klart största landet i EU är främligsfientligt och dessutom har nästan alla andra länder inom Unionen liknande lagar. Om man då inte vill sammarbeta med främlingsfientliga rörelser, bör man då inte lämna EU snarast?

Utlandssvensk sa...

Vad gäller gemensam asylpolitik inom EU tror jag, till skillnad från Hammarberg, att detta kan komma inom en snar framtid efterom i princip alla medlemsländer utam Sverige är mycket angelägna om att minska infödet av folk från tredje världen.

Händelsen i samband med båtflyktingarna i Italien visade mycket tydligt att om man inte harmoniserar mottagandet är risken stor att det passlösa resandet mellan EU länderna upphör och att hela unionen börjar spricka.

Vad gäller Sverige finns det i praktiken två utfall:

1. EU länderna tar sig samman och presenterar ett gemensamt regelverk. Detta kommer sannolikt att uppfylla alla SDs önskemål men kommer att göra livet hårt för övriga partier. Om man vägrar att skärpa reglerna kommer man att få stora problem med övriga EU eftersom dessa länder inser att man inte kan lämna en öppen bakdörr in i Unionen.

2. EU länderna kan inte komma överens och alla fortsätter att försöka skicka problemen vidare till grannländer. Italien delar ut tågbiljetter till Frankrike som i sin tur gärna ser att folk fortsätter till England osv, osv. Men detta system närmar sig slutet eftersom opinionen i samtliga EU länder, utom Sverige, är närmast explosiv mot fortsatt immigration från tredje världen. Så i detta fall lär länderna börja återinföra passkontroller och annat. Detta skulle innebära en enorm försvagning av samarbetet.
Om Sverige i då väljer att fortsätta med sin immigrationspolitik kommer vi förr eller senare att bli utsatta för liknade regler som gäller för länderna i tredje världen, dvs. visumkrav och liknande.

oveg sa...

"Det kommer att bli jättesvårt att få igenom en gemensam asylpolitik under nästa år. Det finns för lite solidaritet mellan länderna. Opinionen och politikerna har blivit mycket restriktivare i synen på asyl. "

Det finns ju möjlighet till ett Alexanderhugg här i form av ett för hela EU, av Kommissionen leasat, gemensamt Safe Haven beläget nånstans i Libyen, ett område dit alla till EU asylsökande skickas för rättsäkra asylutredningar. Där kan Cecilia Malmström ha ett alldeles eget kontor intill ett likadant för Thomas Hammarberg.

Som bonus blir det även ett karantänfilter mot smittsamma sjukdomar som TBC och HIV.

Och det öppnar för en möjlighet för medlemsländerna att dit förpassa utvisade utlänningar som hemlandet vägrar ta emot.

Utlandssvensk sa...

@oveg,

Italien har redan implementerat den lösningen, dvs. man har ett avtal som gör att man kan skicka alla afrikaner direkt till Libyen, utan asylprövning. Detta har funnits länge och den nya regimen i Libyen har nyligen gått med på att förnya avtalet.

En tragikomisk detalj i sammanhanget är att migrationsverket numera ger asyl till alla som kommer från Libyen.

Således:
Folk från hela Afrika tar sig på båtar över till Italien. En stor del av dessa deporteras direkt till Libyen. I och med detta har de rätt till asyl i Sverige om de lyckas ta sig hit!

Anonym sa...

Utlandssvensk, du skriver klokt och jag hoppas innerligt att du har rätt.
Hoppas att EU kör över dumsvenskarna i denna frågan.

/Kajsa

oveg sa...

@Utlandssvensk
"Italien har redan implementerat den lösningen …"

Nja, det är ändå ganska stor skillnad. Jag vill att Kommissionen tar initiativ till en central lösning på hela asylfrågan, att EU:s ledning - dvs Kommissionen - ordnar ett hyresavtal för ett för hela EU gemensamt Safe Haven, ett område för alla och envar som i nåt EU-land begär asyl. Det faller sig nu av flera skäl lämpligt att det blir i just Libyen. I detta Safe Haven får de asylsökande det i konventionen så viktiga "skydd undan förföljelse" under den tid det tar att rättsäkert utreda deras asylskäl. Och Cecilia Malmström kan med Thomas Hammarberg som konsult förvissa sig om att alla erforderliga funktioner kommer på plats - mottagare, utredare, tolkar, sjukvårdare, advokater, etc.

Det skulle säkerligen ha en återhållande effekt också, varenda flyktingsmugglare skulle bli varse att hans skyddslingar inte kan asylshoppa länge, att de alla hamnar i detta Safe Haven och att deras skäl prövas mot Genevekonventionen.

Naturligtvis kan jag förutse en del invändningar - det lär nog anföras att området kommer att bli fullt. Men alternativet är ju att medlemsländerna blir det, och då särskilt Sverige, som ju har så aningslösa politiker och praxisutformare.

Nisse sa...

Diagrammet på R&D mäter inte immigration utan antal asyslsökanden. I Sverige ligger bifallsfrekvensen på ca 30%, så det man kan läsa ut ur diagrammet är att runt 10000 asylansökningar beviljas per år.

Överhuvudtaget är immigrationssiffror ganska ointressanta om de inte bryts ner på olika typer av immigration - asyl, anhöriginvandring, studenter, arbetskraftsinvandring etc. T.ex har Schweiz, med 7.5 miljoner invånare, betydligt fler immigranter än Sverige.

Nomen Nescio sa...

Nisse: Bra sagt. Schweiz och Singapore är jag väldigt förtjust i - två meritokratibaserade länder vars idéer och förhållningssätt beträffande såväl handel som immigration bör tittas närmare på (jag har skrivit en hel del om framför allt Singapore, som sagt). Problemet är bara att det blir omöjligt att föra den typen av samtal inom etablissemangsmedier och dito partier eftersom de vägrar att förstå att det har att göra med just kvalificerad, rentav högkvalificerad arbetskraft, som knappast är ekvivalent med motvarande tillskott till folkmängden som brukar släppas in i Sverige - även inom kategorin "arbetskraftsinvandrare". I stället tolkar de det som att invandring och mångetniska samhällen I SIG är eftersträvansvärda.

Dessa frågor måste verkligen upp på agendan, och då kan en lite smidig ingång vara att betona att Singapore faktiskt är väldigt mångetniskt och att man lockar till sig de mer klyftiga och disciplinerade från många olika etniciteter, fastän hankinserna utgör majoritetsgruppen. Samma ska med Luxemburg - som visserligen är ett ganska vidrigt land på sätt och vis - man ser mängder av tjocka turkiska bankgubbar överallt, landets övre strata. Och lite samma sak i Schweiz. Det är oftast helt andra premisser som gäller, och helt andra klasser som huserar där - tillfälligt eller fast boende.

Rent teoretiskt skulle vi väl kunna ta emot en hel del dugligt och högutbildat folk även från Afrika, men det är lite taskigt med tanke på utbildningsnivåerna - de behöver de läkare de har. Kombinationen svindyr migrationspolitik och välfärdssystem måste i varje fall upphöra.

Utlandssvensk sa...

Jag bor i Schweiz sen länge och skulle villa tillägga följande:

1. Det är korrekt att det även här finns en stor del utlandsfödda men att dessa främst kommer från andra västländer. Om jag inte missminner mig är de största grupperna från Italien om Tyskland.

2. Rent allmänt gäller att lönerna i Schweiz är mycket högre än i grannländerna. Jämfört med Sverige är bruttolönerna cirka dubbelt så höga och nettolönerna ligger kring 3 till 4 gånger motsvarande nivå i Sverige.

3. Immigration är en mycket stor politisk fråga i Schweiz och man har ständigt folkomröstningar angående olika aspekter. Sammanfattningsvis kan man säga att befolkningen är OK med arbetskraftsinvandring från västländer, så länge det inte kommer för många. Övrig immigration är man stark emot och man arbetar hårt på att göra det närmast omöjligt för folk från tredje världen att bosätta sig här. Nu senast har man t.ex börjat debattera om man helt ska sluta med asyl, dvs. att Schweiz som land ska hoppa av FN konventionerna på området. Redan nu är det dock mycket svårt att få asyl i Schweiz.

4. Att på något sätt hävda att man ser "mängder av tjocka turkiska bankgubbar" i Schweiz indikerar att man aldrig har varit här. Gatubilden i den tysktalande delen (t.ex Zurich) påminner mycket om Stockholm på 70-talet, dvs trevligt, rent och säkert.

Nisse sa...

@Utlandssvensk...

Just så. Slutsatsen måste alltså bli att immigration i sig inte måste vara något problem och inte en hög andel utrikes födda heller. Det är sammansättningen på den grupp som utgör immigranterna som är den springande punkten: varifrån de kommer och varför de är här.

Det som verkligen gör Sverige extremt är alltså inte nivån på immigrationen utan den stora andelen asylrelaterad invandring. Andra länder med liknande obalans som Sverige i det här avseendet är Nederländerna, Norge och Österrike.

Detta stämmer förvisso inte med den sverigedemokratiska världsbilden där Sverige toppar alla listor och all immigration med nödvändighet är av ondo.

Utlandssvensk sa...

@Nisse,

"Slutsatsen måste alltså bli att immigration i sig inte måste vara något problem och inte en hög andel utrikes födda heller. Det är sammansättningen på den grupp som utgör immigranterna som är den springande punkten: varifrån de kommer och varför de är här"

Instämmer till 100%

Men har verkligen SD något emot västerländsk arbetskraftsinvandring? Robsten kanske kan förtydliga var partiet står.

Sen är det dock så att med nuvarande löne- och skattenivåer är det fullständigt orealistiskt att tro att Sverige skulle kunna locka till sig några vettiga immigranter från andra västländer.

Slutligen kan jag tillägga att om inte asyl- och arbetskraftsinvandringen från tredje världen till Sverige upphör ganska omedelbart är det snart kört. Eftersom Sd är det enda parti som förespråkar en asylpolitik i linje med övriga västländer ser jag ingen anledning att ens överväga att rösta på något annat parti.

Fast sannolikt spelar det ingen roll, 2014 är det nog försent att vända tillbaka från klippkanten....

Swedish Dissident sa...

Utlandssvensk: Om du läser vad jag skrivit så inser du att det i allra första hand var Luxemburg jag syftade på. Det är i viss mening ett liknande migrationsmässigt förhållningssätt i Luxemberg som i Schweiz, men jag är fullt medveten om att sistnämnda nation har en mer statisk karaktär och betydligt färre "in and out"-immigranter. Andelen turkiskättade medborgare är minimal i Schweiz - de mest främmande stora grupperna utgörs av serber och montenegriner. Jag tror dock inte att högutbildade turkar är ett problem, lika lite som de är det i Luxemburg.

Nisse sa...

@Utlandssvensk...

Det är svårt att få något grepp om var (SD) står i frågan om immigration. Åkesson pratade t.ex häromdagen om att fokus låg på att just minska den asylrelaterade invandringen och tonade ner kritiken mot den mer produktiva immigrationen. Samtidigt inbillar jag mig att de nationella strömningarna, som ändå är en väsentlig del av (SD):s ideologiska bas, ser även lönsam immigration som ett problem för att den på olika, mer eller mindre diffusa sätt, anses hota svensk kultur. Är t.ex sekulära iranier ett problem så muslimska de är i kulturell mening? Hur är det med polska rörmokare, thailändska städare, ukrainska jordbruksarbetare eller indiska ingenjörer?

Robsten sa...

I princip allt du räknade upp är olönsam invandring, ety arbetslösa svenskar kan ta dessa arbeten. ytterst liten del av arbetskraftsinvandring är i egentlig mening lönsam. Saknar vi en viss typ av elektroingenjörer som stora företag är i skriande behov av skulle detta självklart vara lönsam arbetskraftsimmigration.

SD är glasklart emot dagens arbetskraftsinvandring. Den som säger något annat inom SD lär nog få allvarliga problem, då skulle nog rabaldret om principprogrammet te sig som en västanfläkt.

Robsten sa...

"Det som verkligen gör Sverige extremt är alltså inte nivån på immigrationen utan den stora andelen asylrelaterad invandring."

Nej.

Robsten sa...

"Men har verkligen SD något emot västerländsk arbetskraftsinvandring?"

Ja, om vi har arbetslösa i landet, skall dessa i första hand ta arbetena, något annat är vansinnigt. Återkom när Rosengård är satt i stadigt arbete, d.v.s. aldrig.

Utlandssvensk sa...

@Robsten,
Angående vad som gör Sverige extremt tycker jag inte att du bör avfärda Nisses kommentar med ett rakt nej. Själv skulle jag vilja påstå att det är en kombination av antal och sammansättning. Enligt min uppfattning är det fullt möjligt att ha ett ganska stort antal om immigranterna tillför något och är lätta att integrera. T.ex var den stora finska invandringen till Sverige en vinstaffär för alla parter.

Om man har hög arbetslöshet, bör man då stoppa immigration även från närliggande och kulturellt liknande länder? Detta kan man ha en lång debatt kring, men jag tycker även här att ditt svar är för kort och enkelt. Låt oss ta ett exempel från verkligheten:

Pga. en mängd faktorer väljer många stora internationella företag att lägga sina huvudkontor i Schweiz. Detta innebär ofta att man behöver ta in ganska mycket personal från andra länder. Ska man säga nej till detta pga. att man har hög arbetslöshet i några hopplösa getton?

Den bistra verkligheten är att du har rätt i en sak: Rosengård och många andra områden är sannolikt förlorade vad gäller självförsörjning via hederligt arbete. Möjligen kan detta förändras över tiden men för att dessa figurer ska kunna vara anställningsbara i en fungerande västerländsk ekonomi krävs sannolikt kraftfulla assimileringsåtgärder under flera generationer. Är det möjligt att t.ex helt integrera somalier och romer? All erfarenhet från samtliga västländer indikerar att det är närmast hopplöst.

Men att använda detta som argument för att självförsörjande tyskar eller holländare inte skulle vara välkommna förefaller mycket märkligt. En betydlig bättre lösning, enligt mig, är att erkänna att vi har ängnat oss åt fullständigt vansinnig immigration av folk som vare sig vill eller har förmåga att bli produktiva medlemmar av samhället. Skapa incitament, både piska och morot, för dessa att flytta tillbaka.

Men att säga till övriga västeuropa att de inte är välkommna att bo i Sverige även om de försörjer sig själva skulle innebära att vi på ett dramatiskt sätt tar avstånd från våra grannar. Vill ni verkligen det? Sen är det inga som helst problem att man har ganska höga krav vad gäller att dessa personer ska kunna bevisa att de inte kommer att belasta skattebetalarna.

Anonym sa...

@Utlandssvensk, övertygande och mycket vettiga argument.
Allemand

z999 sa...

@Nisse:
"Samtidigt inbillar jag mig att de nationella strömningarna, som ändå är en väsentlig del av (SD):s ideologiska bas, ser även lönsam immigration som ett problem för att den på olika, mer eller mindre diffusa sätt, anses hota svensk kultur."

Inbillar? Du utgår väl från diverse diskussioner antar jag? Men även om du går ett steg till "höger" om SD så är inte partierna negativa till en "västerländsk" invandring (2 för tillfället av betydelse, räknar bort NRP för att vara tydlig).

Den negativitet mot invandring öht beror på att det är för att dom utgår från antalet. Om landet plötsligt har en mindre mängd invånare med en helt avvikande syn på normer (men ändå håller sig till lagen) så är det inget problem. Men när detta antal blir större och dessutom har en gemensam syn på normer så att de får möjlighet att börja påverka lagstiftningen så blir dom ett hot(?) mot den urprungliga kulturen (=synsätt) och den inriktning mot framtiden som landet har.

Men du kanske syftar på en ytterligare mindre grupp väljare som anser att Sverige ska garanterat styras och bebos av etniska svenskar?

z999 sa...

Felet med arbetskraftsinvandring och annan invandring är att det måste sättas upp regler som alltid kommer att vara fyrkantiga och aldrig kommer att passa för varje upptänkligt fall.

När centern med flera talar om arbetskraftsinvandring så talar man om att öppna upp för arbetskraftsinvandring. Det handlar alltså om att lätta på reglerna och tillåta mer än nuvarande skäl för att få stanna med syfte att folk som vill komma hit och jobba kan söka sig hit av det skälet. Sen kan man ju undra vad det blir för typ av människor som i jakt på jobb söker sig till ett land med arbetslöshet.

Frågan är, vad blir effekten av att ändra lagstiftningen och lägga till möjligheten att söka sig hit enbart i syfte att jobba.

Utlandssvensk sa...

Det blev ju en kul debatt!

Om någon har intresse finns det en ganska bra tråd hos Ingerö (en av de större liberala bloggarna) om just arbetskraftsinvandring. Jag deltog flitigt och upplevde själv att Ingerö och andra liberaler förlorade stort. Läs om ni har tid och lust:

http://ingero.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

(Det är den första posten, rubrik:"Rapport från rapportdebatt")

z999 sa...

DN skriver en del om arbetslösheten bland invandrare och svenskar.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/utanforskapet-skulle-minska--sa-har-blev-det

Nisse sa...

Japp, jag såg det också, z999, och det är väntat nu när det drar ihop sig mot sämre konjunktur. Det är alltid de som är sämst förankrade på arbetsmarknaden som åker ut först.

Detta citat i artikeln är mycket intressant:

"Enligt siffror från Arbetsförmedlingen saknar så många som 25 procent av de senaste årens utomeuropeiska invandrare utbildning motsvarande grundskola"

I kombination med språksvårigheter gör det att dessa invandrare inte är anställningsbara, och risken är antagligen överhängande att de måste försörjas av skattebetalarna livet ut.

Anonym sa...

@Nisse, Återigen, återigen och återigen, vad har vi sagt under lång tid. Jo, just detta, men det var inga problem med alla dessa hjärnkirurger och raketforskare de fick lätt jobb, sade Ullenhag och Co.
Allemand

Nisse sa...

@Allemand...

Ja, det stämmer Ullenhag & co haft en kriminellt naiv syn på outbildade bönders möjligheter att kunna försörja sig i Sverige, men jag tycker det är olyckligt att denna fråga överförs till ett rabiat motstånd mot arbetskraftsinvandring. I grunden är det två olika saker, och jag tycker SD är ute på helt fel vägar här.

Anonym sa...

@Nisse, jag håller inte med om att det är ett rabiat motstånd om man vill att arbetskraftsinvandring skall innebära invandring till bristyrken.

Vi behöver som bekant inga fler diskare eller kockar, vi behöver utbildat folk som tillför samhället något positivt. Om de kommer från Nordpolen eller Sydpolen tycker jag spelar mindre roll.

Jag var med under de åren som detta hände i verkligheten och visst vi hade våra smeknamn på invandrarna, men vi hade aldrig klarat oss utan dem. De flesta var i arbete bara några dagar efter ankomst.

Som jag skrev en annan gång så har jag hört lika många jävla finne som satana ruotsalainen så vi är nog kvitt antar jag.
Allemand

Utlandssvensk sa...

Ett av de största problemen med svensk immigrationsdebatt är den mycket starka tendensen att försöka förenkla, dvs. antingen är man för alla typer av immigration eller så är man emot. Enligt min uppfattning är detta väldigt ovanligt och står i stark kontrast till andra västländer med stor immigration.

Det bästa exemplet är kanske USA, där man har haft, och fortfarande har, en mycket kvalificerad och seriös debatt om vilka och hur många som bör tillåtas att immigrera. Detta innebär inte att allt är frid och fröjd och att den immigration som sker är ensidigt bra. Absolut inte, men det finns en sansad och saklig debatt som håller en mycket hög nivå. Sen finns det för all del också samma typ av PK gaphalsar som i Sverige, men skillnaden är att de inte agerar utan att få kvalificerat motstånd.

Till skillnad från Sverige är aylinvandring i princip en ickefråga i USA av den enkla anledningen att det inte finns något meningsfullt stöd för den typen av immigration.

Arbetskraftsinvandring är dock en jättefråga och om man letar efter en allsidig belysning av detta är USA tveklöst den bästa platsen att börja.

Om man tillämpar den amerikanska debatten på dagens Sverige tror jag att man skulle kunna dra nytta av följande:

1. Asylinvandring är en helt egen kategori som i grunden styrs av undertecknade FN konventioner. Här agerar nästa alla västländer, inkusive USA, på ungefär samma sätt, dvs. man strävar efter att endast uppfylla konventionernas minimikrav. Detta står i total motsats till Sverige, där man har en mycket bredare tolkning av asylbegreppet.

2. Kvalificera arbetskraft med jobb som väntar är allmänt accepterat. Dock är det så att, till skillnad från Sverige, måste man kunna uppvisa relevanta dokument och bevisa att man kan försörja sig själv.

3. Den största frågan är utan tvekan hur man ska hantera illegal immigration från främst Mexico. Denna är mycket stor och debatten är minst sagt omfattande. Under de senaste 20-30 åren kan man säga att högern och vänster i huvudsak har varit för denna typ av immigration fast från helt olika utgångspunkter. Republikanerna har gillat att det uppstår ett tryck nedåt på lönerna för enklare jobb medans demokraterna dels har ungefär samma retorik som 68-vänstern dels räknar med att få immigranternas röster. Men till skillnad från Sverige finns det många kritiska röster inom båda de stora partierna och lagstiftningen skiljer sig dramatiskt mellan olika delstater.

Efter att ha bott i 5 olika västländer och dessutom aktivt ha följt svensk och internationell immigrationspolitik de senaste 20 åren har jag observerat ett väldigt tragikomiskt fenomen: Alla dessa godhetsapostlar som i Sverige propagerar för ökad öppenhet, mer immigration, osv. hävdar ständigt att alla som inte håller med dem är inskränkta byfånar. Samtidigt har de själva, nästan helt utan undantag, ingen som helst aning om den ofta mycket seriösa debatt som förs om immigrationspolitik i övriga västvärlden. Ska man skratta eller gråta????

Utlandssvensk sa...

Ett bokstips:

Många här har säkert läst, eller hört talas om, The Clash of Civilizations av Samuel Huntington. Denna handlar främst om konflikten mellan islam och övriga världen och är sannolikt det mest inflytelserika verket inom samhällsvetenskapen de senaste 20-30åren och har haft ett massivt genomslag i debatten i de flesta västländer. Men föga förvånade är nämns den knappast i Sverige.

Men samma författare kom några år efter ut med en anna bok som inte alls är lika omskriven men som också är väldigt bra. Den handlar om de långsiktiga effekterna av storskalig arbetskraftsinvandring från främmande kulturer till USA. Bland det bästa som har skrivits inom ämnet, enligt min uppfattning:

http://www.amazon.com/Who-Are-We-Challenges-Americas/dp/0684870541/ref=ntt_at_ep_dpt_2

z999 sa...

Intressant info Utlandssvensk. När jag hör Annie Lööf tala om arbetskraftsinvandring så känner jag igen sättet att diskutera från när 68-vänstern härjade i landet. När den effekten av vansinniga förslag slog igenom i verkligheten så svarade man med att speeda upp de sjukaste idéerna. Bland annat föreslogs att offentliga sektorn skulle vara löneledande. När det talades om att dugligt folk lämnade landet om skattetrycket var för hårt så var svaret "Stick!".

Utlandssvensk sa...

"När den effekten av vansinniga förslag slog igenom i verkligheten så svarade man med att speeda upp de sjukaste idéerna"

Den meningen var en bra sammanfattning av all svensk politik sen mitten av 70-talet....

Utlandssvensk sa...

Angående Annie Lööf kan man notera att Centern släppte ett långt dokument innan valet 2006 om immigrationspolitik. Det påminnde en hel del om deras nya program kring “nybyggarlandet” som har debatterats flitigt senaste månaderna. Tyvärr kan jag inte hitta dokumentet från 2006, men jag läste det då och det var samma tjat om Kanada som de fortfarande håller på med. Att Kanada tillämpar helt andra selektionsmekanismer valde man självklart att bortse från.

Även deras prat om nya “chinatowns” var man inne på redan 2006. Då pratade man om att bästa sättet att främja integration var att helt enkelt ta in fler immigranter, eftersom dessa då skulle fungera bätter i större grupper.

Jag debatterade ivrig inför valet 2006 och läste allianspartiernas program vad gäller asyl och immigrationsfrågor. Tyvärr var jag nog ganska ensam om detta, ty när man hade läst klart var det extremt tydligt att dessa partier hade en mycket uttalad målsättning att kraftigt öka immigrationen från tredje världen.

2006 var, enlig min uppfattning, sannolikt det verkliga ödesvalet i Sverige och tyvärr tror jag att det är kört oberoende av hur många röster SD får 2014. Men jag hoppas att jag har fel....

z999 sa...

@Utlandssvensk:
"2006 var, enlig min uppfattning, sannolikt det verkliga ödesvalet i Sverige och tyvärr tror jag att det är kört oberoende av hur många röster SD får 2014. Men jag hoppas att jag har fel...."

Det tror jag också. En majoritet av alla invandrare jag känner ser det som ett hot om någon hävdar att invandringen måste begränsas på något sätt. Dom känner en större koppling med icke-svenskar än med svenskar och anser definitivt inte att svenskarna har någon exklusiv rätt till Sverige. Invandrarna utgör redan 20% av befolkningen (eller?) och om några år till så kommer alltså majoriteten i Sverige anse att svenskarna inte har någon rätt att begränsa invandringen plus att lagarna kommer att vara mycket förändrade. Det är ju majoriteten som avgör, svensk lag är inget som universum instiftat så som antirasisterna tror.

Utlandssvensk sa...

"Invandrarna utgör redan 20% av befolkningen (eller?"

Ja, om man enbart räknar icke nordiska invandrare.

http://affes.wordpress.com/2011/10/22/nordisk-bakgrund-i-sverige-1900-2010/

Men hur stor är andelen i yngre årskullar? Det är ganska slående i Sverige att äldre personer genomgående ser svenska ut men desto längre ner i åldrarna man tittar ökar andelen med utländskt utseende. Jag har inte sett några siffror men tror att andelen med icke nordisk bakgrund bland barn kan vara nästan dubbelt så hög, dvs. 40%, som den är i hela befolkningen.

Dessutom kan vi förvänta oss en närmast explosiv ökning av andelen icke svenskar så länge dagens regler finns kvar. Alla somalier, afganer, etc. som finns i Sverige kommer att kunna ta hit fler landsmän via giftemål och så länge Sverige håller ihop kan de försörja sig på att endast skaffa många barn.

I engelsk press skriver man en hel del om hur vissa män från muslimska länder i praktiken lever med 3- 4 fruar. Metoden är att man hämtar en brud från hemlandet som man gifter sig med. Sen skiljer man sig något år senare och hämtar en ny. Socialen får sen försörja den första frun och hennes barn. Samtidigt fortsätter de att vara gifta enlig muslimsk lag. Efter ett tag kan då en man ha 4 fruar och 20-25 barn. Detta väldigt enkelt att uppnå i Sverige och jag misstänker att det redan sker i stor skala. Alla dessa barn kommer sen i sin tur att gifta sig med folk från hemlandet

z999 sa...

Blääh! Satt igår och kollade ett program på SVT 1 med äckligt klämkäcka Gustav Fridolin bakande någon typ av efterrätter. Det känns så förutsägbart att just han är med, Jimmie Åkesson skulle inte funka (Whoooaaa! Satan själv i TV!). SVT är ju ett politiskt korrekt serviceföretag och ska vara folkfostrande, vilket man misslyckats med (SD sitter ju i riksdagen) trots olaglig avlyssning av SD.

Det är ju lätt att säga "men skifta kanal då för f-n!". Men jag tvingas ju betala licenspengar och även via skattsedeln.

z999 sa...

Utlandssvensk, har du någon koll på hur det går i Schweiz angående att riva upp avtal som bundit upp dom att ta emot flyktingar och andra invandrare?

Robsten, kommer det något om landsdagarna? Läste utdrag av Åkessons tal i DN och det imponerade.

Robsten sa...

Kolla dissidenten St... Jäktigt! Kasselstrands tal bör ses, I am not kidding!

Utlandssvensk sa...

@z999,

"Utlandssvensk, har du någon koll på hur det går i Schweiz angående att riva upp avtal som bundit upp dom att ta emot flyktingar och andra invandrare?"


Än så länge är det bara prat men SVP (landets största parti som ungefär motsvarar SD) har historiskt varit mycket framgångsrika vad gäller att få till folkomröstningar, som är bindande här. Om de menar allvar borde vi kunna se en omröstning under nästa år.

Här får du en kul artikel om Schweiz och SVP som kanske ger lite nya infallsvinklar:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/07/forging-greater-switzerland.html

Låt oss be på våra bara knän att DF i Danmark kommer med ett liknande förslag vad gäller sydsverige! Då kanske något fortfarande kan räddas....

z999 sa...

Tackar för länken och info Utlandssvensk.